ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det tredje emnet som utenriksministrene i G7 nasjonene Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, tok til behandling under sitt møtte i Hiroshima den 7. og 8. november, med referanse til United States Government kommentarer av den 11. november, som her blir kommentert i kortform av EM24 EuropMedia, gjelder situasjonen i Indo-Stillehavet og regionen.

 

G7s utenriksministermøte i Hiroshima

 

G7 landene vil sammen med regionale partnere, inkludert ASEAN, dets medlemsland, sørasiatiske land i tillegg til stillehavsøylandene, arbeide mot «et fritt og åpent Indo-Stillehavet, som er inkluderende, velstående, sikkert og basert på loven, og som beskytter felles prinsipper». G7-møtet bekreftet full støtte og samarbeid med ASEAN.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «India og Japan – ministermøte om fritt og åpent Indo-Stillehav» – link: https://www.em24.uk/india-og-japan-ministermote-om-fritt-og-apent-indo-stillehav/, «EU satser i Indo-Stillehavsregionen» – link: https://www.em24.uk/eu-satser-i-indo-stillehavsregionen/ og «China’s security re US hegemony in the East and South China Seas» – link: https://www.em24.uk/chinas-security-re-us-hegemony-in-the-east-and-south-china-seas/

 

Japans utslipp av forurenset vann

Fukushima-anlegget med tanker med radioaktivt vann

 

Det vises til artiklene «Resistance to Japan’s nuclear contaminated water» – link: https://www.em24.uk/resistance-to-japans-nuclear-contaminated-water/ og «Japan begins discharging nuclear contaminated water» – link: https://www.em24.uk/japan-begins-discharging-nuclear-contaminated-water/

G7 vil sikre at Japans «ansvarlige håndtering av utslipp av ALPS-behandlet vann» er i henhold til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i «proaktiv koordinering med forskere og partnere», spesielt over hele Indo-Stillehavsregionen». G7 vil etter hvert anerkjenne rapporterte resultater i overvåkingsrapportene etter hvert utslipp, som viser at konsentrasjonen av tritium (som er en radioaktiv isotop av hydrogen med en halveringstid på ca. 12 år og et stoff det japanske ALPS-behandlede vannet ikke kunne fjerne), i sjøvannet og i marine produkter er langt under internasjonalt anerkjent standard for gjenstående radioaktive kilder.

 

Nord-Koreas atomvåpen

Nordkoreanske atomvåpen vises fram på Kim Il Sung Square i Pyongyang

 

G7 landene fordømte Nord-Koreas produksjon av atomvåpen, dessuten følgelig også dennes ballistiske missilprogrammer beregnet for levering av atombomber, mot alle relevante FNs resolusjoner. Det ble henstilt til Nord-Korea om at pengene i stedet ble benyttet til landets innbyggeres velferd, samtidig som at landets menneskerettighetsbrudd opphører.

Alle FNs medlemsland ble for øvrig i samme omgang oppfordret til å implementere alle for disse relevante beslutninger fra Sikkerhetsrådet. Også Nord-Koreas våpenoverføringer til Russland ble fordømt, samt også Russlands mottak av våpnene. Det vises til artikkelen «North Korea supplies weapons to Russland» – link: https://www.em24.uk/north-korea-supplies-weapons-to-russland/

 

Denne artikkel er nr 3 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: Leder Kim Jong Un og Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu på våpenmesse i Nord-Korea

14/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!