ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Land med lave inntekter og høy gjeldsgrad omfatter gjerne fattige utviklingsland. Disse debitor-landene sliter nå spesielt med uholdbar økonomi grunnet gjeldens stadige eskalering forårsaket av uforholdsmessig høy renteheving. Dette etter år med relativt lave renter medfølgende stadig oppmuntring til høye låneopptak fra gjeldsdriblerne.

 

Det vises til en rekke artikler om temaet i EM24 EuropMediawww.em24.uk, som «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/ og «Kineserne kaprer Afrika» – link: https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/

 

Ingen gjeldsordning grunnet rivalisering

Kamp om dominans i kald økonomi

Den pågående rivaliseringen mellom Kina og USA kompliserer nå drepende gjeldskrise-lånernes evne til å få nødvendig bistand.

The International Monetary Fund (IMF) har i decennium redegjort for nærmest døde ører om dennes innstramminger med hensyn til vilkår for å få økonomisk støtte. Det vises til artikkelen «Verste depresjon siden finanskrisen» – link: https://www.em24.uk/verste-depresjon-siden-finanskrisen/

Kina har de siste årene blitt avdekket som en stor utlåner til utviklingsland over hele verden, men har imidlertid den siste tiden sendt færre krav om tilbakebetaling. Det er derfor tydelig at landet arbeider på sikt med sin egen store lånekapital for å kunne sikre seg framtidige rettigheter hos debitor-landene, i håp om at øvrige kreditor-land vil redusere og ettergi store deler av sine fordringer. Kineserne har i stor grad oppfordret låntagerne til å investere i unødvendig og lite prioritert infrastruktur. Det vises til artikkelen «EU’s “Global Gateway” mot Kinas “Belt and Road initiative”» – link:  https://www.em24.uk/eus-global-gateway-mot-kinas-belt-and-road-initiative/

 

Tilbakeholdt bistand grunnet kinesisk profitt

Sult

Andre store kreditorer som IMF og USA holder tilbake sine gjelds-reduksjoner, forlengelse av nedbetalingstiden og reduksjon av påløpende renter, for å lette debitor-landenes økonomiske stilling. Dette ettersom Kina ikke tilsvarende vil gjøre det samme tilknyttet sine andeler av landenes samlede gjeld.

Dersom de øvrige kreditorene sanerer andeler av sitt tilgodehavende vil kineserne etter hvert kunne tilegne seg beløpene som de seriøse kreditorene taper. Det vises til artikkelen «Kina framholder sin satsing i Afrika» – link: https://www.em24.uk/kina-framholder-sin-satsing-i-afrika/

Derfor har de største, mest innflytelsesrike kreditor-landene nektet å gi noe lettelse til de gjeldsstressede, inntil de kinesiske finansinstitusjoner deltar på samme vis, ettersom kineserne altså kan utnytte eventuell redusering av gjeldsmengden til de seriøse kreditorene som ønsker å rette opp igjen økonomien i de gjeldskriserammende land.

Beijing, som selv sitter nedsyltet i gjeldskrise, blir stadig mindre motivert for ettergivelse av tilgodehavende gjeld og de har etter ethvert nektet å føye seg etter Vestens forslag til gjeldsordning, mens lands innbyggere sulter. Det vises til artikkelen «The US wants to raise China’s status to a «developed country» https://www.em24.uk/the-us-wants-to-raise-chinas-status-to-a-developed-country/

 

Det gis intet ved døren

Lånehaien

Eksempelvis har det søramerikanske landet Surinam blitt tilbudt lavrentelån fra IMF som ikke utbetales, idet fondet er fast bestemt på at de kinesiske kreditorer må redusere eller restrukturere nær 550 millioner dollar i lån som er blitt tatt opp for å bygge veier og boliger. I dag er det hungersnød i Surinam og tilsvarende land.

Andre land som fanges direkte av Kinas manglende samarbeidsvilje er Ghana, Etiopia og Pakistan. For øvrig vises til en del andre artikler tilknyttet dragens gjeldsfeller; «Economic despair in Sri Lanka unchanged» – link: https://www.em24.uk/economic-despair-in-sri-lanka-unchanged/ og «Korrupte Sri Lanka i økonomisk desperasjon» – link: https://www.em24.uk/korrupte-sri-lanka-i-okonomisk-desperasjon/

Også velutviklede land kan i disse iskalde, økonomiske tider få problemer. Det henvises til artikkelen «Sør-Korea kan gå i utlånsfella» – link: https://www.em24.uk/sor-korea-kan-ga-i-utlansfella/

 

Amerikansk gjeldstak

Amerikansk gjeldstak

Til og med i dollarens hjemland finnes politisk dragkamp tilknyttet gjeldsproblematikken. Det vises til artiklene om det amerikanske gjeldstaket som måtte heves, «US-amerikanerne må heve gjeldstaket» – link:  https://www.em24.uk/us-amerikanerne-ma-heve-gjeldstaket/ og «The US Senate approved the debt agreement» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-approved-the-debt-agreement/

 

Featured image: Rivalisering mellom USA og Kina

28/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE