ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Speaker Kevin McCarthys komplette avtale med president Joe Biden tilknyttet nasjonens lånetak, inkluderer en to-års suspensjon av taket med enighet om at regjeringen kan låne det beløp som blir nødvendig for å betale de regningene som påkommer i denne tidsperioden. Dette såframt Kongressen vedtar avtalen før den 5. juni, som er deadline ifølge finansminister Janet Yellen da the Treasury’s disponible beløp vil være tømt.

 

Det vises til forutgående artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Global economy will be damaged by US debt default» – link: https://www.em24.uk/global-economy-will-be-damaged-by-us-debt-default/, «Republicans reject raising the US debt limit» – link: https://www.em24.uk/republicans-reject-raising-the-us-debt-limit/, «Raising of the US debt limit» – link: https://www.em24.uk/raising-of-the-us-debt-limit/ og «US-amerikanerne må heve gjeldstaket» – link: https://www.em24.uk/us-amerikanerne-ma-heve-gjeldstaket/

 

Suspensjon alternativt til heving

Grensen for løft gir seg selv

Større deler av demokratenes budsjett omfattet sosiale tiltak må således være blitt ofret i anledning av avtalen president Biden har brakt i havn, mens det amerikanske folk og verden for øvrig har vært republikanernes gisler under forhandlingene. Demokratenes styring av landets økonomi i resten av Bidens inneværende periode, vil derfor ved være under pisken av den republikansk styrte Kongressen.

For å få republikanerne til å suspendere bestående gjeldsgrense, når disse ikke ønsket å heve den med ett bestemt beløp, har demokratene blitt tvunget til å foreta en rekke politiske innrømmelser, herunder begrense skjønnsmessig vekst av de føderale utgifter til kun én prosent fram til 2025, dog ut over det som er nødvendig for landets forsvar. Rammen for den skjønnsmessige veksten dekker imidlertid ikke på langt nær forventet inflasjon og innebærer i prinsippet et reelt stort budsjettkutt. Dessuten er det innbakt arbeidskrav for mottakere av offentlig velferd. Amerikanerne kan således ikke ligge på sofaen og heve føderale midler. Det er imidlertid akseptert et redusert beløp til utbygging av nødvendige energiprosjekter.

Det blir ingen nye skatter for de rike. Republikanerne vil nok få rikelig med donasjoner fra rikingene fram mot neste presidentvalg, hvilket ubetinget vil styrke sannsynligheten for republikansk valgseier. Gjeldstaket blir satt på det nivå dette måtte være ved suspensjonens avslutning i 2025. Suspensjon av gjeldstaket ansees av republikanerne som politisk foretrukket for at det ikke skal kunne hevdes at disse har godkjent forhøyelse.

 

Det hvite hus kastet har inn håndkledet

President Joe Biden og speaker Kevin McCarthy

President Biden som oppgitt må ha resignert har i en uttalelse oppfordret både Representantenes hus, samt Senatet, hvor demokratenes flertall må akseptere avtalen slik at man kan holde seg innen finansministerens opplyste deadline. Presidenten uttalte, «Det er et viktig skritt framover som reduserer utgiftene samtidig som man beskytter kritiske program for arbeidsfolk og øker økonomien for alle, … avtalen beskytter mine og kongressdemokratenes hovedprioriteringer og lovgivende prestasjoner. Avtalen representerer et kompromiss, som betyr at ikke alle får det de ønsker.»

Den seirende part med speaker Kevin McCarthy, som presidenten hadde karakterisert som en «honest man» forut for «gjeldstak-møtene», var derimot ikke særlig pratsom etter avtaleinngåelsen, men sa kort på en pressekonferanse i Capitol, at «avtalen omfattet en historisk reduksjon av nasjonens utgifter, som vil løfte folk ut av fattigdom og inn blant de arbeidende, regjeringens evne vil bli begrenset og ikke hjelpes av flere skatter.» McCarthy nektet ellers å svare på noen spørsmål, men uttalte at lovteksten ville bli klar på søndag.

 

Featured image: Finansminister Janet Yellen forteller at the Treasury’s «kasse» er tom

30/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE