ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sa i dag at Russland ikke mottok noe positivt svar fra USA eller Nato angående de avkrevde sikkerhetskrav Russland hadde stilt vedrørende Ukraina, men utenriksministeren bemerket at det fortsatt kan være rom for ytterligere diskusjon om andre spørsmål.

 

Moskva mottok i går kveld det avventede skriftlige svaret på sine krav. Russerne hadde krevd omfattende garantier mot Natos ekspansjon i Øst-Europa, samt at Nato skulle holde seg unna den tidligere sovjetiske interesse-sfæren, herunder inkludert et løfte om at Ukraina aldri skulle kunne innlemmes i Nato-alliansen. Nato ga tilbakemelding om at de land som søkte medlemskap og ble godkjent av øvrige medlemmer, var velkomne.

 

Utenriksminister Sergei Lavrov

Utenriksminister Lavrov meddelte at tilbakemeldingen fra USA og Nato ikke omfattet noen positiv respons på hovedspørsmålet i Russlands krav, men det var et svar som kunne gi håp om en start på seriøse, diplomatiske samtaler om sekundære spørsmål.

I en pressekonferanse på onsdag hadde utenriksminister Antony Blinken og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg introdusert diverse forslag til diplomatiske løsninger på den nåværende krisen, inkludert økt samarbeid på flere områder. Forslagene ville ikke bli offentliggjort. Utenriksminister Lavrov sa derimot at denne ville besørge en snarlig publikasjon. I disse forhandlingene er det ikke urimelig at russerne eksempelvis tar opp interessene til sine russisktalende landsmenn i Ukraina.

 

Talsmann Dmitrij Peskov

Kremls talsmann Dmitrij Peskov mente at de russiske kravene var tilsidesatt og det vil bli opp til president Vladimir Putin å ta beslutning. Dette vil imidlertid kunne ta noe tid i forbindelse med nødvendig analyse.

 

 

 

Mange alternativ i «analysen»

Sergei Lavrov og Vladimir Putin

Denne analysen vil nok sikkert inkludere mengder av alternativ om hvordan russene vil gå fram. Beslutning om «angrep eller ikke» vil neppe bli vurdert i det hele tatt. Dette ettersom det synes utenkelig at russerne herom vil involvere seg i åpen krig, slik USA og Nato tilsynelatende ensidig framstiller situasjonen offentlig. Det er mange alternativ. Eksempelvis opprettholder kanskje russerne som løsning kun trykket permanent mot Ukraina ved å la styrkene ved grensen bero, med avventing av eventuelle politiske endringer. Det er mange russisktalende i landet. Verserende våpenhvile mellom de stridene parter kan bli opphevet. Nabolandet Belarus er dessuten også allerede implisert og kan eventuelt utnyttes tilknyttet diverse løsninger fra russisk side … Motparten ellers kan rimeligvis ikke tvinge russerne til å omdisponere sine styrkers beroende internt i dennes eget land …

Motparten omfattende Nato-land, har imidlertid truet med dyptgripende sanksjoner dersom president Putin skulle beslutte invasjon. Hittil har imidlertid denne nektet for sådanne planer, men bare henvist til at USAs og Natos anklager derom kun fremmer regionale spenninger.

 

Kina kan bli et problem

Utenriksminister Wang Yi

Det er registrert at den kinesiske utenriksministeren Wang Yi har oppfordret USA og Nato til å etterkomme Russlands krav. Dersom russerne skulle ha angrepet Ukraina ville det kanskje kunne ha vært et utmerket tidspunkt for kineserne eksempelvis å angripe Taiwan eller forta annet anliggende som disse måtte ha på tapetet.

 

 

 

Featured image: Utenriksministrene Antony Blinken og Sergei Lavrov

27/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!