ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den britiske kongen, Charles III, presenterte den 30. mars en halv times lang tale i det tyske parlamentet – den første talen som ble holdt av en monark i Bundestag. Kongen advarte mot den pågående krigen i Ukraina som en reell trussel mot Europas demokratiske verdier og sikkerhet.

 

Kong Charles III la sitt første offisielle utenlandsbesøk til Tyskland, ettersom det første sådanne besøk som var planlagt å skulle skje i Frankrike ble utsatt grunnet de pågående voldsomme demonstrasjoner mot omlegging av landets alderspensjoner. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Necessary changes in the French pension systems?» – link: https://www.em24.uk/necessary-changes-in-the-french-pension-systems/, «France on strike against changes to the pension scheme» – link: https://www.em24.uk/france-on-strike-against-changes-to-the-pension-scheme/ og «New action against France’s pension reform» – link: https://www.em24.uk/new-action-against-frances-pension-reform/

 

Bedre forholdet til EU

Kong Charles og Ursula von der Leyen

Som andre alternativ sendte den britiske regjering dennes konstitusjonelle kong Charles III på sitt første statsbesøk til Tyskland, etter at denne besteg tronen etter moren dronning Elizabeth IIs død i fjor.

Besøket i Tyskland har rimeligvis som målsetning først og fremst å bedre forholdet til både Tyskland og EU etter tidligere statsminister Boris Johnsons noe uryddige Brexit, som britenes nye statsminister for så vidt har gjort forsøk på å opprette sammen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Det vises til artiklene «Storbritannia tvunget til å be om ny Brexit-utsettelse» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-tvunget-til-a-be-om-ny-brexit-utsettelse/ og «Amendment of the Northern Ireland protocol» – link: https://www.em24.uk/amendment-of-the-northern-ireland-protocol/

 

Allierte

Militærøvelse med tyske og britiske tropper

Kongen sa i sin tale at «Krig er tilbake i Europa. Angrepskrigen mot Ukraina har ført til ufattelige lidelser for mange uskyldige mennesker. De allierte Tyskland og Storbritannia kan hente inspirasjon fra disse lands samlede felleskap».

 

 

Britisk konge med tysk oppgav

Prince Philip

Videre kommenterte den britiske kongen «Sikkerheten til Europa så vel som våre demokratiske verdier er truet.» Kong Charles har personlig et nært slektsforhold til Tyskland. Det vises til artikkelen «The British royal family has German origins» – link: https://www.em24.uk/the-british-royal-family-has-german-origins/

 

 

Allierte terrorbombet Hamburg

Et sønderbombet Hamburg

Kongens taler i Tyskland har generelt vært dominerende om forsoning og en felles framtid for Storbritannia og Tyskland, ettersom de to landene hadde kjempet mot hverandre under to destruerende verdenskriger. Derfor hentydet tilsynelatende også kongen i Forbundsdagen, til dagens gode forhold etter å ha lagt bak landenes konfliktfylte og vanskelige fortid.

Tilknyttet forsoningen vil kongen legge ruten om Hamburg, for å minnes ofrene for de alliertes bombeangrep der under den andre verdenskrigen.

 

Kongen som miljøpolitiker

Charles III økologisk bonde

Det er også lagt inn i kongens tredagersbesøk en omvisning på et økologisk drevet gårdsbruk, som har vært den tidligere prinsen av Wales sin kjepphest før han ble konge. Dette gårdsbesøket er også i relasjon til miljøspørsmålet.

Under kongebesøket vil kongen derfor også møte representanter fra miljøpartiet De Grønne ved utenriksminister Annalena Baerbock og økonomiminister Robert Habeck.

 

 

Featured image: Kong Charles III holder tale i Bundestag

31/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!