Det vises til vår tidligere artikkel «Dansk korrupsjonsbank sliter» i hvilken det ble berettet om den Danske Banks korrupsjonssak tilknyttet ruting av 200 milliarder euro for angivelig russisk mafia.

 

Korrupsjonssaker har imidlertid gjerne en tendens til å eskalere etter hvert som påtalemyndigheten arbeider med sakene.

 

Deutsche Bank involvert
Påtalemyndigheten i Frankfurt opplyser å ha ransaket den tyske storbanken Deutsche Banks hovedkontor i går den 24. september, for å finne informasjon etter at disse har kunnet fastslå at denne banken er dypt innblandet i Danske Banks hvitvasking fra filialen i Estland.

 

Amerikansk avdeling – trenering
Süddeutsche Zeitung opplyser at Deutsche Banks amerikanske avdeling har virket som korrespondentbank for Danske Bank. Ransakingen som ble foretatt i går, skjedde nesten ett år etter påtalemyndighetens razzia i samme forbindelse, men den gang utleverte banken frivillig etterspurte relevante dokumenter. Den tyske påtalemyndigheten mener at Deutsche Bank har trenert utlevering av andre relevante dokumenter og på dette vis gjort seg medskyldig i Danske Banks hvitvasking.

 

Personlige tragedier
Én bestemt person, som ikke lenger arbeider i Deutsche Bank, skal imidlertid være spesielt i søkelyset. Estisk fjernsyn meddelte for øvrig i dag at den Danske Banks tidligere leder av avdelingen i Estland er blitt funnet død i sin hage. Dette dødsfallet vil rimeligvis kunne reise spørsmål om saken også omfatter utbetalinger undergitt personlig korrupsjon.

 

25/09/2019