Plastforurensning er ikke noe som bare forbindes med forurensning i havet, men er en del av vår hverdag. Til og med ved frokostbordet kan vi utsettes for plastforurensning. 

 

Mikroskopiske plastpartikler er funnet i våre omgivelser i springvann, i kokt vann og i en rekke vanlige matvarer. Verdens helseorganisasjon WHO har imidlertid foreløpig hevdet at slike partikler i drikkevann og vann i matlagingen ikke representerer noe vesentlig helserisiko.

 

Kanadisk forskning på engangsposer for te

Kanadiske forskere har nettopp funnet ut at en rekke teposer levert av kjente produsenter av vår daglige morgendrikk fra tekoppen kan avgi milliarder av mikroskopiske plastpartikler. Det foreligger ellers relativt begrenset informasjon vedrørende avsondring av plastpartikler i matvarer og det er nå påberopt at større granskning av forholdet er nødvendig. Forskerne har igangsatt en undersøkelse av engangsteposer omfattet fire av de mest kjente typer te som markedsføres i småposer av plastikk. Teen er blitt fjernet fra posene som ble utsatt for 95 graders vann slik det normalt skjer ved brygging av te. Det er funnet at én enkel pose produserer hele 11,6 milliarder plastpartikler og 3,2 milliarder enda mindre nanoplastpartikler i vannet. Hvilke alle naturligvis ikke kan besiktiges med øyne, men lurer nede i tevannet ditt som du intetanende og velsmakende tømmer i deg.

 

Nivået av mengden partikler som frigjøres fra teposeemballasjen er flere ganger høyere enn plastmengder som tidligere er rapportert vedrørende andre matvarer og vekker bekymring, ifølge en studie som ble publisert av tidsskriftet for Environmental Science and Technology.

Forskerne var overrasket over det høye antallet plastpartikler som ble funnet sammenlignet med tidligere forsøk omfattet plastemballasjeavleiringer i vann. Det legges til grunn at det er det varme vannet som var årsaken til den nå målte store mengden av avleiringer, hensyntatt tidligere sammenlignbare undersøkelser omfattet vann med romtemperatur.

 

Du har selv ansvar og kan velge

Det advares med at forbrukeren ved bruk av engangsposer av plast til te, selv tar en sjanse i stedet for å benytte tilsvarende poser av papir, hvilket fortsatt benyttes av en stor del av televerandørene. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at te fortsatt kan brygges som det ble gjort i gamle dager med varmt vann tømt over en sil med teblader, hvilket vil frata teen den ytterligere forurensning som plasten kan medføre i din kropp og relatert til det forhold at vitenskapen ennå ikke kan svare for de faktiske totale konsekvensene for din helse hverken på kort eller lengre sikt grunnet kroppens mulige absorbering av plastpartikler.

 

28/09/2019