England, Frankrike og Tyskland er i ferd med å supplere den amerikanske og australske fremmed-flåte i Sør-Kinahavet, som bistand til de lokale sjøstyrkene fra Japan, Syd-Korea, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filippinene og Taiwan.

 

Kina hevder en stor del av Sør-Kinahavet som sitt eget, hvilket har utløst territoriale tvister. Havet er på størrelse med omtrent 14 ganger Storbritannia. Det strekker seg fra Filippinene til Malaysia og fra kanten av Indonesia til Vietnam.

 

Opp gjennom de seneste årene har Beijing fulgt en langsiktig strategi med opprettelse av militærbaser på øyer og skjær i den omstridte havregionen. Kina forsikret imidlertid opprinnelig at denne ikke ville plassere militære enheter på øyene, men har utført en såkalt «Great Wall of Sand», omfattet storstilt gjenvinningsarbeid av en rekke av de større øyene og oppblåsing av nye sandøyer, med etterfølgende konstruksjon av rullebaner for jagerfly, samt utskytningsramper for raketter, dessuten plassert båtsensorer spredt i det vidstrakte havområdet, videre opprettet luftvernidentifikasjonssoner. En konvensjonell krig mot Kina skal således være umulig. I 2016 avsa den faste voldgiftsretten i Haag en kjennelse til fordel for Manila i sin territoriale tvist med Beijing. Kina har bare ignorert denne kjennelsen.

 

Senker nabolands fiskebåter

Kina senker vietnamesisk fiskebåt

Nabolandene, særlig Vietnam og Filippinene, har hevdet at Kina har desimert næringer som fiske i farvannet. Når lokale fiskere har blir konfrontert, har disse blitt trakassert. Det hevdes at kineserne intensjonelt har kollidert med lokale fiskere medførende at disses fartøy skal ha sunket. Mange land, inkludert USA, har anklaget Kina for foraktende å bryte internasjonal lov basert på absurde påstander om eiendomsrett til det for mange land viktige farvannet. Det vises til artikkelen «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» i www.em24.uk – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

 

Vil Biden følge Trumps Kina-navigasjon

President Xi Jinping og Joe Biden

Trump-administrasjonen, som i juli formelt avviste kinesernes ulovlige krav på Sør-Kinahavet, har forut anmodet om assistanse fra sine allierte tilknyttet den skjerpende rivalisering med kineserne om herredømmet over dette viktige havområdet. Analytikere forventes imidlertid at Biden-administrasjonen vil komme til å følge den foregående president-administrasjonens kurs med hensyn til oppdemming mot kineserne også når det gjelder Sør-Kinahavet, som for øvrig vedrørende annet vesentlig i den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

 

Japan tar affære

Nobuo Kishi

Japan er spesielt opptatt av å holde Sør-Kinahavet fritt for enhver form av Beijings kontroll ettersom størsteparten av landets import, inkludert blant annet energiforsyning fra Midtøsten, må transporteres gjennom dette havområdet på samme vis som landets eksport for øvrig. Tokyo bygger følgelig allianser med nasjoner over hele verden for å forsøke motvirkning av Kinas aggressive ekspansjonistiske politikk i Kinahavet og det østlige Stillehavsområdet. Den japanske regjeringen har selvfølgelig spesielt intensivert sine forsvarsbestrebelser affiserende det nære Kinahavet. Japans forsvarsminister Nobuo Kishi har i denne forbindelse anmodet dominerende tredjeland om å sende marineenheter til Øst-Asia, for å styrke den internasjonalt væpnede understøttelse av hele den østlige Stillehavsregionen, for å motvirke at enkeltmakter kan hindre at havet ikke forblir internasjonalt fritt navigerbart.

 

Annegret Kramp-Karrenbauer

Japans forsvarsminister har i online-samtaler med sin tyske kollega Annegret Kramp-Karrenbauer, invitert tyske marinefartøy til deltagelse i felles øvelser med enheter av Japans selvforsvarsstyrker i 2021, for å demonstrere mot havstrekninger som nærmest har blitt beslaglagt av Beijing.

 

 

Akitoshi Miyashita

Akitoshi Miyashita, professor i internasjonale relasjoner ved Tokyo International University, skal ha uttalt at Japans invitasjon til Tyskland er en del av en større kampanje for å bygge en allianse mot ytterligere kinesiske territoriale ambisjoner.

 

 

Forsvarsminister Nobuo Kishi har imidlertid uttrykt at denne ikke har noen tro på at Tyskland vil involvere seg med full deltagelse i spesifikke handlinger mot kineserne. Tyskernes tilstedeværelse med krigsskip i det Fjerne Østen vil imidlertid, sammen med også andre deltagende land fra den vestlige verden, likevel være med på å sende et utvetydig varsel til Beijing om den frie verdens avvisning av kinesernes utilbørlige forsøk på å ta kontroll over Sør-Kinahavet. Symbolikken ved tyskernes deltagelse i flåtemanøvreringen vil av Japan, motsvarende til kineserens negative oppfatning av japanerne, bli betraktet som særdeles positivt.

 

Japan støtter Taiwan

Shinzō Abe

Det kinesiske Taiwan-spørsmålet er også av vesentlig betydning for Japan. Ikke bare angående sikring av det navigerbare havområdet relatert til øyrepublikkens internasjonale rett, men også tilknyttet Japans verserende uoverensstemmelser med Folkerepublikken Kina vedrørende diverse øyer som  japanerne selv betrakter som rettmessige egne besittelser, men på hvilke Kina gjør krav. Japans tidligere statsminister Shinzō Abe, har forestående planer om snarlig å besøke Taiwan for å demonstrere Japans støtte til øyrepublikken som lider under Folkerepublikkens kontinuerlige militante terrorisering ved blant annet flere ganger daglig sender fly mot Taiwan hvilket medfører at Taiwan må scramble sine jagerfly til avskjæring mot de inngående kinesiske jagere og på dette vis slite ut dets flyforsvar. Dette nødvendig for å demonstrere sin beredskap og årvåkenhet. På samme vis holder Folkerepublikken også det japanske luftforsvaret konstant opptatt. Dette svekker kontinuerlig forsvarsevnen idet det selvfølgelig er begrenset levetid på jagerfly som konstant må scrambles.

 

Franskmennene patruljerer Sør-Kinahavet

Hangarskipet Charles de Gaulle

Franskmennene patruljerer også jevnlig Sør-Kinahavet. Tokyo har allerede kunngjort at Japan, Frankrike og USA i mai skal utføre en felles marineøvelse for første gang i hvilken altså Tyskland også skal delta.

 

 

 

Carrier Strike Group HMS Queen Elizabeth

Hangarskipet Queen Elizabeth HMS

Royal Navy vil sende sitt nye hangarskip HMS Queen Elizabeth – link: https://www.youtube.com/watch?v=L-gmjgXJI1g med tilhørende innsatsstyrke både over og under vann, til Sør-Kinahavet på grunn av frykt for Beijings økende militære styrke i regionen. Hangarskipet vil være i området på tidspunktet for den japanske og de samarbeidende lands marineøvelse.

 

Ingen defilering av stormakts-våpen

Tan Kefei

På en pressekonferanse sa talsmannen for det kinesiske forsvarsdepartementet Tan Kefei, at «Den kinesiske siden mener at Sør-Kinahavet ikke skal bli et hav av stormakts defilering dominert av våpen og krigsskip». Videre sa talsmannen at «Kinas forsvarsoppbygging og -utvikling har alltid vært et tillegg til den globale styrken for fred. Vi håper ulike partier kan rette opp deres fordommer og ha et rasjonelt syn på Kina og dets militære utvikling». Tan Kefei avsluttet sin pressekonferanse med at det er «viktig for hvert land, inkludert Kina, å avstå fra å iverksette tiltak som eskalerer spenninger, samt handle i samsvar med loven med tanke på dagens sikkerhetsmiljø i Sør-Kinahavet».

 

 

Featured image: Kinesisk flyplass i Sør-Kinahavet

17/01/2021