USAs utenriksminister Mike Pompeo uttalte i dag i en pressekonferanse i National Press Club i Washington, at den islamistiske militante gruppen al-Qaida har etablert ny operasjonsbase i Iran.

 

En uttalelse i National Press Club virker praktisk som en offisiell bekreftelse. Dette selv om uttalelsen ikke umiddelbart suppleres med konkrete bevis. Det er for øvrig ellers selvfølgelig ikke så vanlig at opplysninger som framsettes av etterretningsmessig karakter dokumenteres med adekvate bevis.

Utenriksminister Mike Pompeo

En rapport publisert av New York Times opplyste at den israelske etterretningen Mossad i august 2020 drepte en av de fremste, kjente lederne i al-Qaida, Abu Muhammad al-Masri. Iran har imidlertid standhaftig nektet avdekningen i denne rapporten. At Mossad, som gjerne karakteriseres som verdens mest effektive etterretningstjeneste, er involvert i en affære uten at denne determinert har påstått noe annet, blir gjerne akseptert som et ubestridelig faktum. Lederen al-Masris nærvær indikerer imidlertid entydig terroristgruppens tilstedeværelse i den vesentlig shia-islamsk geistlige republikken Iran hvor al-Qaida betraktes som en hellig bevegelse.

 

Iran al-Qaidas allierte

Osama bin Laden og Ayatollah Ali Khamenei

Utenriksminister Pompeo uttalte videre at «Iran er blitt det nye Afghanistan og er blitt det viktigste geografiske knutepunktet for al-Qaida». Denne la til at i motsetning til hvordan terrorgruppen opptrådde i Afghanistan, der al-Qaida gjemte seg i fjellene, opererer denne i dag under beskyttelse av det iranske regimets harde kjerne. Den militante gruppen, som forut først og fremst altså var å observere i Afghanistan og Pakistan, har i Iran «integrert seg blant landets vanlige befolkning på et vis som gjør det vanskeligere for USA og dennes allierte å identifisere gruppens faktiske deltagere».

Pompeo utdypet ellers at «Teheran har tillatt al-Qaida å samle inn penger i Iran. Dessuten kan organisasjonen fritt få kommunisere med sine medlemmer over hele verden. Terrorgruppens hellige seniorledere kan utføre mange andre organisasjonsmessige funksjoner som tidligere stort sett alltid var ledet fra Afghanistan og Pakistan».

Det er i tillegg ellers kommet fram, vedrørende etterforskningen etter nedenfor nevnte anslag mot World Trade Center, samt Pentagon, at terrorgruppen skal ha fordekt seg i Sudan forutfor de nevnte anslag. Derfor har Sudan, etter innledende forhandlinger med Israel i forbindelse med Abrahams-avtalen, stilt tilleggskrav i ettertid om at landet ikke skulle etterforskes av amerikanerne tilknyttet endelig signering av avtalen. Det refereres til nedenfor omtalte artikkel i www.em24.uk «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse».

 

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif nekter for at det skal finnes noe al-Qaida-tilknytning i hans land og kommenterte Pompeos uttalelser på Twitter som fiktive framstillinger og løgner.

Iran er ideologisk blitt ansett å være motstander av den sunni-muslimske ekstremistgruppen al-Qaida, som tradisjonelt har blitt støttet av krefter innen Saudi-Arabia som er Irans erkefiende og USA-partner. Iran har derimot vært kjent som støttespiller til den sjiamilitante gruppen Libanons Hizbollah og dennes tilsvarende. Mike Pompeo, som var direktør i Central Intelligence Agency – CIA, fra januar 2017 til april 2018, har selv uttalt at regissøren av attakket den 11. september 2001 mot tvillingtårnene i Word Trade senteret i New York og Pentagon, samt for øvrig, Osama bin Laden og al-Qaidas grunnlegger, til og med skal ha betraktet al-Qaida-medlemmer i Iran som landets gisler.

Utenriksminister Pompeo mener forholdet mellom Iran og al-Qaida har blitt preget av Irans ønske om gjensidig støtte fra al-Qaida mot USA etter at president Trump sa opp atomavtalen som landet hadde inngått i 2015 med Obama-administrasjonen. Al-Qaida på sin side oppfatter naturlig nok iransk territorium tryggere mot amerikansk etterretning og militære enn i Afghanistan og Pakistan. Iran aksepterer at al-Qaida etablerer operasjonelt hovedkvarter i landet under forutsetning av at dennes agenter overholder regimets regler for avgitte oppholdsbetingelser.

 

Bidens utenrikspolitiske stresspakke
Utspillet mot Irans forbindelse til Al-Qaida bør vel kanskje betraktes som en del av den betente utenrikspolitiske «pakken» som Trump-administrasjonen etterlater til den kommende Biden-administrasjonen, omfattet blant annet den 11. januar, igjen å betegne Cuba som en State Sponsor of Terrorism – terrorist sponsor – link: https://www.state.gov/u-s-announces-designation-of-cuba-as-a-state-sponsor-of-terrorism/ ellers forhold som er beskrevet nærmere i artikler i www.em24.uk omfattet blant annet oppretting av fulle diplomatiske forbindelser til Taiwan – link: https://www.em24.uk/full-diplomatisk-forbindelse-mellom-usa-og-taiwan/, samt for så vidt å anerkjenne Marokkos krav på Vest-Sahara-territoriet – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/ Dessuten andre utenrikspolitiske omdiskuterte beslutninger som eksempelvis anerkjennelsen av Israels overtagelse av bebyggelsen på Vestbredden – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/

 

 

Featured image: Gravstedet til poeten Hafez, Tomb of Hafez (Hafezieh), Shiraz, Iran

12/01/2021