ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Zaporizhzhia kjernekraftverk i det sørøstlige Ukraina er det største kjernekraftverket i Europa og blant de ti største i verden. Dette ble okkupert ved russernes angrep på landet. Kraftverket ble bygget av Sovjetunionen og ligger nær byen Enerhodar i den sørlige del av Kakhovka-reservoaret ved bredden av elven Dnepr. Kraftverket ser ut til å bli koblet til det russiske strømnettet.

 

Ukraina hevder at Zaporizhzhia anlegget er koplet fra Ukrainas elektriske nett etter det russiske anslaget skadet de gjenværende høyspentlinjene og etterlot verket med kun dieselgeneratorer. Det ukrainske atomselskapet Energoatom sier at russiske granater og missilangrep ellers har rammet energiinfrastruktur over hele Ukraina og har slått ut strømforsyningen til atomkraftverket.

 

Nød-generatorer trenger kontinuerlig strøm

Zaporizhzhias 6 reaktorer

Selv om de seks reaktorene allerede er stengt, trenger anlegget fortsatt uavbrutt strømforsyning for å sikre kjøling og forhindre en nedsmelting av atomkraftverket som nå altså opererer med diesel nød-generatorer. Disse har imidlertid kun begrenset drivstoff for drift i et par uker. Dette øker frykten for en potensiell atomkatastrofe.

Energoatom har gjentatte ganger bedt om tilbaketrekking av russiske styrker fra anlegget og opprettelse av en demilitarisert sone rundt dette, hvilket fortsatt er i russiske hender, men drevet av ukrainske arbeidere under bevoktning.

 

Koble til det russiske strømnettet

Russisk el-nett

De nasjonale atomkraftmyndighetene mener at russerne tilsynelatende har til hensikt å integrere atomkraftverket Zaporizhzhia koblet til strømnettet for de russisk-okkuperte områdene omfattet Krim og Donbas.

Ukraina hadde fire atomkraftverk med totalt 15 enheter hvilke produserte 50-60 % av elektrisiteten i det ukrainske nasjonale nettet. Verket i Zaporizhzhia har kraftenheter med en total kapasitet på 6.000 MW. Før det russiske angrepet produserte dette anlegget halvparten av elektrisiteten fra Ukrainas samlede atomkraftverk.

Russiske tropper har benyttet atomkraftverket i Zaporizhzhia som en beskyttende paraply for depot for sine våpen og militært utstyr ellers. Russland hevder at denne bare beskytter atomanlegget mot ukrainsk destruksjon.

Atomkraftverket har blitt koblet fra Ukrainas strømnett flere ganger på grunn av den russiske utnyttelsen. Verkets arbeidere koblet anlegget en periode til det ukrainske nettet og slik at det fortsatte å generere noe strøm til Ukraina selv om det ikke har gått med full kapasitet. Ukraina har siden juni også eksportert elektrisitet til Europa via Romania og Slovakia.

 

Featured image: Zaporizhzhia kjernekraftverk

08/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!