ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det israelske luftangrepet på den iranske ambassaden i Syrias hovedstad Damaskus den 1. april, drepte 13 mennesker, inkludert kommandanten i Quds Force Mohammad Reza Zahedi. Quds Force er en gren for utenlandsspionasje og paramilitære under Irans arme, Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC. Dessuten ble seks andre av Quds Force’ militære rådgivere drept. Teheran har sverget hevn etter angrepet.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – link: https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/

 

Irans Quds-styrke

Kommandør Mohammad Reza Zahedi

 

Quds-styrken blir også kalt Sepah eller Pasdaran, som altså tar seg av Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGCs spionasje i utenlandet, i tillegg opererer styrken som en paramilitær virksomhet. Denne utgjør én av fem ulike grener av de iranske væpnede styrker, som spesialiserer seg på ukonvensjonell krigføring og militære etterretningsoperasjoner.

Quds-styrken gir herunder flere ulike tjenester, omfattet elitespionasje, men også militær rådgivning for iranske proxy-enheter som inkluderer Hizbollah-militsen i Sør-Libanon, Hamas i Gaza, Houthi-militanter i Jemen og sjia-militser i Irak, dessuten i tillegg, et tett samarbeide med president Bashar al Assad sin regjering i Syria.

Styrken ble i sin tid offisielt etablert av Ruhollah Khomeini i mai 1979, tilknyttet dennes kupp som gjerne benevnes som den iranske revolusjonen. Hvor viktig Quds er betegnes av at gruppens ledere rapporterer direkte til landets Ayatollah.

 

USA drepte Quds-styrkens tidligere kommandant

Kommandør generalmajor Qasem Soleimani

 

For vel fem år siden drepte amerikanerne Quds-styrkens kommandant Qasem Soleimani, hvoretter tusenvis av iranerne i Teherans gater sang «Død over Amerika», i sorg over tapet av Suleimani. Han ble hyllet som en martyr av folket.

Det vises til avsnittet «USA moderniserer sin krig uten stedlige bakkemannskaper» i artikkelen, «USAs aksjoner mot IS-K» – link: https://www.em24.uk/usas-aksjoner-mot-is-k/, samt artiklene, «Eskalert tvist i Midtøsten» – link: https://www.em24.uk/eskalert-tvist-i-midtosten/ og «More than 100 killed in Iran at memorial for general Suleimani» – link: https://www.em24.uk/more-than-100-killed-in-iran-at-memorial-for-general-suleimani/

Det er ikke urimelig å tro at Mohammad Reza Zahedis’ død vil vekke et tilsvarende sinne hos den del av det iranske folk som støtter det bestående Shi’i Islamske iranske regimet, som religiøst visstnok omfatter beregnet 90 prosent av Irans befolkning.

Iransk TV viste representanter for de øverste myndigheter, rettsvesen og militære, inkludert president Ebrahim Raisi og Quds Force-leder Esmail Qaani, blant demonstrantene både i Teheran og andre byer over hele landet.

 

Høy beredskap

President Joe Biden

 

Det er således logisk å anta av amerikanerne at det vil komme angrep både mot amerikanske baser eller amerikanske og israelske interesser som følge av drapet på Mohammad Reza Zahedi. Disse er derfor begge i høy beredskap for et potensielt iransk angrep på Israel eller på amerikanske anlegg i Midtøsten, som gjengjeldelse under al-Quds dagen. «Al-Quds» betyr «den hellige» og omfatter byen Jerusalem som er hellig for alle de tre monoteistiske religionene, både kristendommen, islam og jødedommen.

 

Skade mot Israel vil medføre hard straff

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Biden-administrasjonen meddelte torsdag kveld at president Joe Biden hadde diskutert den iranske trusselen i en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og det vil bli tatt nødvendige skritt for å beskytte amerikanske tropper og interesser i regionen.

Det ble imidlertid selvfølgelig nektet å snakke offentlig om amerikanske etterretnings- rapporter om truslene, men det erkjennes at Iran kan utgjøre en alvorlig trussel mot Israels sikkerhet. Statsminister Netanyahu skal derfor ha advart om at den som skader Israel vil bli hardt straffet og Israel med amerikanerne i bakhånd, har betydelige strafferettslige evner.

«I årevis har Iran handlet mot oss, både direkte og via sine proxy styrker; derfor handler Israel mot Iran og dets «løpegutter», både defensivt og offensivt», skal Netanyahu ha sagt til sitt sikkerhetskabinett.

Det vises herom til artikkelen «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel?» – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

For øvrig aksjonerte USA sterkt tilbake mot iranske proxy-styrker i Irak og Syria primo februar i år, etter at disse samlet hadde utført halvannet hundre angrep i løpet av de omkring fire foregående månedene etter at Hamas gjennomførte sitt angrep på Israel.

Med hensyn til USAs gjengjeldesaksjoner vises det til artiklene, «US retaliation for the drone attack on the Syrian-Jordanian border» – link: https://www.em24.uk/us-retaliation-for-the-drone-attack-on-the-syrian-jordanian-border/ og «Revenge against Kataeb Hezbollah for the attack on the US base at the Syrian-Jordanian border» – link: https://www.em24.uk/revenge-against-kataeb-hezbollah-for-the-attack-on-the-us-base-at-the-syrian-jordanian-border/

 

Featured image: Fra den bombede iranske ambassaden i Damaskus

08/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!