Tysk koronavirusinfeksjonsleder advarer mot vaksineresistente mutasjoner.

 

Tyske media og nyhetsbyråer skriver i dag at Helge Braun, som er den tyske regjeringens stabssjef tilknyttet koronapandemien, har advart om at man befinner seg i «den farligste fasen av pandemien» ettersom den neste virusmutasjon vil bli resistent mot vaksinen som benyttes. Bild am Sonntag skriver – sitat: «Kommt jetzt doch der Knallhart-Lockdown?».

 

Pandemileder Helge Braun

Den tyske pandemilederen Braun advarte om at «de  kommende uker vil avgjøre om man kan få pandemien under kontroll». Får man ikke pandemien under kontroll vil man risikere at nye virusmutasjoner er motstandsdyktige mot vaksiner. Faren øker ved økende antall infeksjoner. «Det vil da trenges nye vaksiner, slik at man må starte på nytt med ny vaksinering».

For å dempe spredning av viruset må det innføres strengere tiltak omfattet portforbud i regioner med høyt antall nye infeksjoner. Regionale portforbud om kvelden og om natten kan være effektivt. Dette ettersom den høyeste smittefrekvensen er i folks hjem. Dessuten oppfordrer Braun firma til å tvinge sine arbeidere til å teste seg to ganger i uken for å redusere virusoverføring.

 

Misnøye med myndighetene

Tyske demonstranter

Myndighetene må umiddelbart iverksette strenge tiltak med henvisning til den sterke økningen av registrerte infeksjoner. Portforbud på kveldstid har virket i Frankrike, Storbritannia og Portugal. Raskere beslutninger vil redde flere liv.

Virusinfeksjoner har økt kraftig på kontinentet de siste ukene, grunnet en mer overførbar variant av viruset. I eksempelvis Tyskland er det hittil registret nær 20.500 dødsfall. Braun forventer imidlertid at infeksjonssituasjonen vil bli redusert i mai grunnet påvirkning av allerede vaksinerte, dessuten varmere vær, hvilket i fjor reduserte overføring av smitte. Varmen vil rimeligvis også i år medføre reduksjon av smitten. I Tyskland er det sterk irritasjon over myndighetens håndtering av pandemisituasjonen.

 

 

 

28/03/2021