Det canadiske konservative opposisjonspartiet, ofte benevnt The Tories, ønsket å presse sin statsminister Justin Trudeau til å reagere på brudd på menneskerettighetene i Kina.

 

Canadiske lovgivere har tatt til orde for opprettelsen av uoffisiell bevegelse, for å erklære Kinas behandling av den uiguriske muslimske minoriteten som rent «folkemord».

Bevegelsen ble introdusert av underhuset på mandag av den konservative opposisjonen til den liberale statsministeren Trudeau. Denne avsto selv fra å stemme sammen med sitt kabinett. Bevegelsen ble således introdusert i det canadiske underhuset, som totalt har 338 seter med 266 for bevegelsen og ingen stemmer mot, ut over at altså et stort antall ikke stemte i det hele tatt.

 

Innledende informasjon
For å gi en innledende informasjon om forholdene for den uiguriske muslimske minoriteten i Kinas nordvestlige Xinjiang-provinsen, er dette beskrevet i en rekke artikler i www.em24.uk – «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ og «USA har fjernet kinesisk terroristgruppe fra terroristlisten» – link: https://www.em24.uk/usa-har-fjernet-kinesisk-terroristgruppe-fra-terroristlisten/

USA har tatt grep gjennom Senatet og godkjent en lov som vil medføre represalier og sanksjoner vedrørende terror mot uighur-befolkningen. «Uyghur Human Rights Policy Act – proposisjon vedtatt av USAs Senat» – link: https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/ – Videre hevdes det at «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link: https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/

 

Canada reagerer

Canadas parlament

De konservative politikerne i Canada har reagert på nabolandet USAs restriktive tiltak mot Beijing politikernes behandling av sine minoritetslandsmenn uigurene, men Canadas liberale statsminister Trudeau har vært forsiktig med å bruke ordet «folkemord» med henvisning til uigurer-befolkningen i Xinjiang. Trudeau har uttalt at «folkemord er et for ekstremt belastet begrep.» Dette til tross for at det som visstnok skjer skal være Kinas bruk av vilkårlig forvaring, politisk omskolering, tvangsarbeid, tortur og tvungen sterilisering. Illojale uigurer rekruttertes for å spionere på sine egne.

Å benytte begrepet «folkemord» vil kunne påvirke den bilaterale politiske atmosfære mellom landene, hvilket vil på virke handelen og ellers skape implikasjoner. I alle fall har forholdet skapt en splittelse i canadisk politikk om det generelle forholdet til Kina.

 

Statsminister Justin Trudeau

Etter forrige ukes G7-møte sa statsminister Trudeau at Canada rådførte seg med sine allierte om bruken av begrepet «folkemord» for Kinas behandling av uigurer.

 

 

 

Utenriksminister Marc Garneau

«Regjeringen i Canada tar påstander om folkemord ekstremt alvorlig,» sa imidlertid utenriksminister Marc Garneau i en uttalelse og la til at den canadiske regjeringen var «dypt forstyrret av de forferdelige rapporter om brudd på menneskerettighetene i Xinjiang.» Det har blant annet vært rapporter om tvungen sterilisering.

Canadas konservative parlamentsmedlemmer er imidlertid av samme oppfatting som USA, hvilket forut har betraktet Kinas behandling av uigurer kun som et forsettlig «folkemord». Gjennom et upolitisk tiltak, en bevegelse, ønsker det konservative partiet Toryene å legge press på den canadiske statsministeren Trudeau for å ta en strengere holdning til brudd på menneskerettighetene i Kina.

 

Bare USA taler Beijing imot

Capitol

Hittil er det altså bare USA som det eneste landet som offisielt har markert Kinas behandling av uigurer som et klart folkemord i de seneste dagene av Donald Trumps presidentskap i forrige måned.

USAs tidligere utenriksminister Mike Pompeo sa dagen før han forlot sitt kontor, at «verden er vitne til et systematisk forsøk av den kinesiske partistaten på å ødelegge uigurer. Fjerning av fysisk frihet for mer enn 1 million sivile, som utsettes for tvunget sterilisering, er bevis på folkemord.» Pompeos etterfølger, Antony Blinken, har ikke trukket påstanden.

 

Storbritannia sier intet

Statsminister Boris Johnson

I forrige måned nektet Storbritannias statsminister Boris Johnson å etterkomme den amerikanske betegnelsen av forholdet som «folkemord» og sa at dette fortsatt var et rettslig forhold, selv om han også beskrev situasjonen som «fullstendig avskyelig». Det er nok de bilaterale forbindelse til Kina av det utstøtte EU-medlemmet som har tatt stilling til spørsmålet.

I en FN-konvensjon defineres «folkemord» i store tekk å omfatte alle tiltak, helt eller delvis, for å forhindre fødsler eller å påføre alvorlig kroppslig eller psykisk skade med hensikt å ødelegge en nasjon, rase og etnisk eller religiøs gruppering.

 

Kina protesterer

Konferansemøte

 Kina har på det sterkeste nektet å begå menneskerettighetsbrudd i Xinjiang, og beskriver sin uiguriske politikk som bekjempelse av islamsk ekstremisme. Media i alle verdensdeler har fanget opp det canadiske parlamentets handling. Kinesiske internasjonale media har ikke stått tilbake for å forsvare sitt land.

Kinesiske media har meddelt at det er blitt arrangert et forum med temaet «Et bedre liv for alle». Forumet var tenkt fokusert på hvordan det kommunistiske partiet i Kina (CPC) sin regionale komité i Xinjiang implementerer ulik politikk for å la lokale innbyggere kunne nyte bedre liv.

Det arrangerte forumet ble holdt i fellesskap av den internasjonale avdelingen for sentralkomiteen for det kommunistiske partiet i Kina og dets regionale komité for Xinjiang. Det var en del av en serie aktiviteter for å forklare for det internasjonale samfunnet, kommunistpartiets praksis og prestasjoner over hele Kina. Tidspunktet for arrangementet skal ha en spesiell betydning. Det skulle være den første tematiske orienteringen holdt av kommunistpartiet i år, hvilket markerer 100-årsjubileet for dets grunnleggelse. Dessuten ble FNs 46. menneskerettighetsråd også åpnet mandag.

 

Avviser vestens innblanding

Partisjef Zhang Chunxian

Partisjef Zhang Chunxian for Xinjiang som omfattes av Nordvest-Kinas autonome region, som i det vesentlige er bebodd av uigurene, samt mer enn 300 utenlandske delegater fra 200 politiske partier, internasjonale organisasjoner, medier og tenketanker fra 80 land og regioner, deltok på arrangementet. Noen representanter for Xinjiang-innbyggere delte også sine historier med de utenlandske gjestene, om sitt lands innenlandske anliggender.

 

Chen Quanguo

Forumet var arrangert for utenlandske delegater for å vise kineserne tillit og åpenhet, samt å fordømme vestens innblanding i regionen. Chen Quanguo, som sekretær for CPC Xinjiang Uygur Autonomes Regional Committee, delte seks historier for å vise Xinjiangs økonomiske utvikling, forbedringer i lokale innbyggeres levebrød, etniske enhet, beskyttelse av religioner og kampen mot covid-19 i regionen.

Partisjef Zhang Chunxian avviste Vestens innblanding i regionen. Kinesiske media forsvarte i en virtuell sending hvor han avviste beskyldninger om at det foregår et systematisk folkemord i regionen omfattet tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og omskolering. Representanter fra utenlandske politiske partier, vestlige land bruker menneskerettigheter som et dekke for å blande seg inn i andre lands innenlandske anliggender. Han påtalte spesielt Storbritannias utenriksministers angrep vedrørende menneskerettighetsspørsmål i den pågående sesjonen i FNs menneskerettighetsråd. Data, historier og fakta de delte under arrangementet var en sterk fokusering på Xinjiang-relaterte saker.

Chen sa blant annet at en 91 år gammel uigur-beboer i Qiemo-fylket i Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture, nyter livet med sine syv sønner og døtre og mer enn 40 barnebarn. Chen sa også at fra 2010-2018 vokste uigur-befolkningen i Xinjiang med 2,5 millioner, eller 25,04 prosent, noe som er høyere enn Xinjiangs samlede befolkningsvekst omfattet 13,99 prosent, etnisk minoritets befolkningsvekst utgjorde 22,14 prosent og Han-kinesernes andel av befolkningsvekst var kun 2 prosent.

Chen antok at dataene han framla tilbakeviste påstander om at Xinjiang begår folkemord mot etniske grupper. «Hva  regionen Xinjiang har gjort er rettferdig og transparent og tar sikte på å forbedre innbyggernes liv. Påstandene om tvangsarbeid, folkemord eller leirer, er rene bakvaskelser hvor hvitt blir svart», avsluttet Chen med.

 

Uenighet mellom Kina og islamske stater

Song Tao

Song Tao, som leder for den internasjonale avdelingen for kommunistpartiets Central Committee, sa under arrangementet at «Kinas Xinjiang under veiledning av CPC har gjort store prestasjoner de siste årene og blitt kvitt fattigdom i slutten av 2020». Song tilføyde videre at «Noen land som imidlertid består av en liten gruppe mennesker, vil ikke se den gode situasjonen i Xinjiang. Under dekke av menneskerettigheter, angriper disse Kinas politikk i Xinjiang og prøver å skape uenighet mellom Kina og islamske stater,» Han tilføyde krast at «Uansett hvordan den lille brøkdelen av folk baktaler oss vil ikke disse kunne stoppe Xinjiangs utvikling».

 

Tep Ngorn, kambodsjansk politiker

Noen land med ondsinnede formål framsetter ærekrenker mot kommunistpartiets image ved å hevde ukorrekte Xinjiang-relaterte emner, et skritt som er foraktelig og burde være motarbeidet, uttalte Tep Ngorn, en kambodsjansk politiker, og bemerket at han snakket høyt om Kinas innsats for å hjelpe utviklingen av etniske grupper så vel som deres kulturer.

 

Doğu Perinçek, tyrkisk politiker

Kulturen og språkene til etniske grupper har blitt bevart i Xinjiang-regionen. Den kinesiske regjeringen har gitt et eksempel til det internasjonale samfunnet når det gjelder å beskytte etniske minoriteter, sa en tyrkisk patriotisk partiformann, Doğu Perinçek, i et intervju utenfor selve arrangementet. «Som svar på påstander om at det foregår «folkemord» i Xinjiang-regionen er dette løgner fra vestlige land og er motsatt av sannheten», tilføyde Perinçek. Den tyrkiske politikeren sa at «tvangsarbeid» og «folkemord» er konspirasjoner laget av USA og Vesten for politiske formål. «Vi fordømmer handlingene med å blande seg i andre lands innenrikssaker. Vi tyrkere står sammen med det kinesiske folket», tilføyde Perinçek ytterligere for å stadfeste sine synspunkter.

 

 

Featured image: Innesperrede uigurer

23/02/2021