ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

At klimaet destabiliseres blir mer åpenbart på grunn av stadig mer ekstremt og voldsomt vær. Denne tilsynelatende uforklarlige og akselerende endringen, antatt forårsaket av menneskehetens handlinger, vil få konsekvenser utover vår fantasi i dag, for framtidige generasjoner.

 

Det er ikke mulig å måle konsekvenser i økonomiske terminologier eller menneskelig lidelse og tapte liv, av det klimamessige problem verden står overfor. Denne peker i retning av en framtidig, uunngåelig kollaps i matforsyning, med økende vold og kriger, som vanskelig kan forestilles på forhånd.

 

Det vises til en rekke utvalgte artikler i www.em24.uk tilknyttet vår alles kamp mot klimaendringen: «Hva om ikke klimamålet nås?» – link: https://www.em24.uk/hva-om-ikke-klimamalene-nas/, «Klimaendringer kan bevirke ufred» – link: https://www.em24.uk/klimaendringer-kan-bevirke-ufred/, «Klimaendringer gjør verden mer utrygg» – link: https://www.em24.uk/klimaendringer-gjor-verden-mer-utrygg/, «Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder» – link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/, «Arktisk hetebølge frigjør klimagass» – https://www.em24.uk/arktisk-hetebolge-frigjor-klimagass/, «Ny metode for redning av klimaet» – link: https://www.em24.uk/ny-metode-for-redning-av-klimaet/, «Kan planeten avkjøles teknisk?» https://www.em24.uk/kan-planeten-avkjoles-teknisk/, «Verdens befolkning forbruker mer enn planeten kan erstatte» – link: https://www.em24.uk/verdens-befolkning-forbruker-mer-enn-planeten-kan-erstatte/ og «Indias valg mellom sol- eller kullenergi» – link: https://www.em24.uk/indias-valg-mellom-sol-eller-kullenergi/. Hertil kan leses en rekke andre klimarelaterte artikler.

 

Økt kjøttforbruk kan redde verden

Økolog Clifford Allan Redin Savory

Teorien om økt kjøttforbruk ble framsatt av økologen Allan Savory, som i sin tid beordret drap av 40.000 elefanter grunnet ørkenspredning i Afrika. Savory innrømmer at han lærte av sin fatale feilbeslutning tilknyttet elefantdrapene.

Savorys teori har vakt stor oppsikt ettersom verdens befolkning har vært oppfordret til å spise mindre rødt kjøtt for å begrense klimaendringen, men utfra Savorys erfaring vil dette ha motsatt effekt.

 

Ørkenspredning

Ørkenlandskap – NASA

Ørkenspredning er ett av de alvorligste faktorer direkte tilknyttet klimaendring. Over 75 % av jordens landareal er allerede forringet. Innen år 2050 kan forringelsen øke til 90 %.

Savory kastet inn en ikke ulogisk teori på en TED-konferanse – global nonprofit forum dedicated to ideas worth spreading within Technology, Entertainment and Design. Konferansen ble avholdt i California tilknyttet utnyttelse av husdyr for å redde verden mot ørkenspredning, samt reversere klimaendringer. Presentasjonen fikk stor publisitet med nær fire millioner visninger, og er generelt akseptert av forskere som studerer beiteøkologi og klima, som en bærende, avhjelpende metodikk mot klimaendring.

 

Husdyr kan gjenskape fortidens gunstige effekt på jorda

Beitedyr

Savorys teori omfatter i hovedsak at kveg som forvaltes på riktig måte kan gjenskape den gunstige effekten på jorda som var resultatet av de store dyreflokkene som i fortiden beitet planetens gressletter. Disse samlet seg i store flokker for å beskytte seg mot rovdyr og beveget raskt i landskapet. Hvis vi nå holder storfe, sau eller andre flokkdyr for å etterligne denne adferden, så vil forholdet mellom våre forfedres beite og jord gjenopprettes.

 

Møkk, urin og nedtråkket gress gir kompost

Kompost

Dyrene kverner jorda med sine hover og gjødsler den med møkk og urin, samt tramper ned gress og lager kompost, som stimulerer plantevekst. Uttørkede landområder kan igjen forgrønnes og jordmikrober som absorberer karbondioksid, altså jordkarbonbinding kan gjenskapes.

Når et område er behandlet av den store dyreflokken, flyttes flokken til ett nytt område som berikes med møkk og urin, de tramper ned gress og lager kompost. Samenes reindrift arrangeres nettopp på dette vis og har holdt beiteområdene intakte i årtusener. Store flokker med rein bearbeider et konkret område og forflyttes til et nytt område, mens det tidligere benyttede området reetablerer sin matnyttige evne for senere besøk av flokkene på nytt i en evig runddans.

 

Planmessig beiting

Planmessig beiting

Med planmessig styring av husdyr i økt antall pr. arealenhet som skaper kompost, vil det organiske materialet i jorda øke og skape den nødvendige stimulering av den biologiske prosessen for vokst av mer gress og andre vekster, etter innledningsvis å ha blitt påvirket av menneskelig vekstskifte der hvor skader har skjedd ut over tilstander der naturen ikke på egenhånd kan utbedre skader.

Bedre matjord vil fange og lagre karbonet som driver den globale klimaendringen og ørkenveksten. Regn som kommer der hvor jordsmonnet er ødelagt absorberes av det øvre tørre lag av den sandete grunnen, til solen igjen steiker og varmer opp grunnen slik at vannet, som altså har kommet som regn, fordamper og ikke kan nyttiggjøres av gress eller andre vekster ettersom disse mangler.

 

Spis mer kjøtt

Enkel biff-rett

Savory mener at ved bruk av hans metode for helhetlig forvaltning og planlagt beiting, vil naturens og dyrelivets faktiske ordning tilbakeføres til en tilstand som forut har fungert til alle tider. Dette inntil menneskene startet å forstyrre naturens gang. Det vil kanskje bare ta noen tiår med planmessig flokkdrift av husdyr og andre dyrearter, til store deler av planetens uttørrede gressletter kan settes i matnyttig produksjon for menneskeheten. Dette vil sammen med øvrige klimatiltak, bevirke at atmosfærisk  CO2 vil kunne reduseres til førindustrielt nivå.

Økologen har i sin gjentagende henstilling til samfunnet, klimatologer og andre vitenskaps-menn og -kvinner, bemerket at hans metode bare er ett alternativ, men det finnes ikke noe annet alternativ tilbake for menneskeenheten enn innledningsvis å bruke flokker av husdyr, som samlet kan forflyttes planmessig for å etterligne naturen som en proxy for tidligere flokker og rovdyr.

 

Hjelpes verden ved å spise mer hamburgere?

Hamburger entusiast

Mer storfe vil skape vinn-vinn-prosess som ikke bare vil resultere i at det vil bli flere hamburgere for å brødfø verdens voksende befolkningsmengde, og gi mer profitt til kveg-oppdrettere, men planeten vil få et sunnere jordsmonn som vil vaske atmosfæren ved å absorbere karbon og holde klimaendringene i sjakk.

Publikum brøt ut i jubel etter økolog Savorys innlegg. Etter at støyen hadde lagt seg, gikk TED-vert Chris Anderson opp på scenen og fortalte Savory at han hadde presentert «et  forbløffende innlegg». Twitter gjentok for kjøttelskere de gode nyhetene. Det ble tvitret – «Spise MER kjøtt!»

 

 

www.em24.uk kan være interessert i din personlige mening både om dette og annet. Skriv oss gjerne en kort melding.

 

 

Featured image: Beitedyr som flyttes planmessig

14/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!