ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

I går ble den russiske politiske bloggeren Alexei Navalny og dennes aktivistiske nettverk erklært som «ekstremistiske» av retten. Kjennelsen skjedde for lukkede dører uten Navalnys tilstedeværelse.

 

Den fengslede Putin-kritikeren og aktivisten Alexei Navalny ble reddet ved et tysk sykehus etter å ha blitt forgiftet av Novichok i henhold til vestlige leger. Novichok forstyrrer overføringsmekanismen mellom kroppens nerver og organer, senker hjerterytmen og paralyserer pustemusklene. Etter å ha blitt transportert til Tyskland og senere friskmeldt, reiste Navalny tilbake til Russland for igjen å «stå på barrikadene». Her ble han ikke uventet straks arrestert på eldre grunnlag og er således i dag fengselet for to og ett halvt år. Vestlige politikere har tatt opp saken og har sanksjonert Russland, samt at gamle og nye russiske tilhengere demonstrerer ivrig.

 

Mannen fra gata

Alexei Navalny

Navalnys opprinnelse som jevnlig blogger mot offentlig korrupsjon har trukket med seg mange tilhengere. Navalny er vel imidlertid å karakterisere som «hvilken som helst mann fra gata» som har kommet fra intet til å bli en kjent person ved hjelp av elementære markedsføringsprinsipper.

Drapsforsøket mot Navalny ga han internasjonal berømmelse. Andre politiske oppkomlinger i Russland har blitt utsatt for samme skjebne uten oppklaring og raskt sunket hen i glemselen. Føderale kontra-terroragenter, benevnt FSB, har av journalister blitt beskyldt for attentatet. Navalny, som overlevde, fikk støtte fra utenlandske politikere, samt bistand fra resurssterke medspillere, til å kjøre offentlige kampanjer for sine synspunkter. Andre opposisjonelle skal i den senere tid ha forlatt Russland. Herunder blant annet etter press fra myndighetene, hevdes av den kjente Kremlin-kritikeren Dmitry Gudkov.

 

Angivelig korrupsjon

Putins Svartehavspalass

Russiske myndigheter er følgelig nødt til å akseptere tingenes tilstand, slik disse etter hvert har utartet. Myndighetene er imidlertid godt oppmerksomme på at det selvfølgelig finnes andre, mer kapable i rekkene blant Navalny tusenvis fordekte medløpere, som kan være farligere for Russlands eksisterende herskende styre enn den tilsynelatende relativt enkle politiske motstanderen Navalny, som uten vesentlig annen retorikk enn kritikk først og fremst mot nåværende russiske lederes angivelige aktiva.

 

Anti-Corruption Foundation

Demonstrasjon

Kjennelsen vedrørende Navalnys nettverk som «ekstremistisk» gir den russiske staten formell makt mot fengselsaktivister og fryser disses bankkonti og andre aktiva. Påtalemyndigheten har reagert spesielt mot Navalnys angivelige Anti-Corruption Foundation som denne har benyttet tilknyttet publikasjon av en rekke videoer som underbygger påstått korrupsjon. Dette involvert høytstående funksjonærer i det russiske maktapparatet, spesielt president Vladimir Putin. Med hensyn til sistnevnte kan det imidlertid skape noen motforestillinger, for hva skal presidenten med ytterligere jordisk aktiva, denne som lovfestet nærmest sitter i evig tid i sin stilling, med hittil 20 års erfaring som leder av verdens største landområde omfattet et forsvar som er utilgjengelig. Det vil være farligere for verden å overlate en slik maktposisjon til eksempelvis en russisk «Donald Trump» er det blitt uttalt, muligens på spøk. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Vladimir Putin kan styre Russland fram til 2036»- link:https://www.em24.uk/vladimir-putin-kan-styre-russland-fram-til-2036/, «Putin vant grunnlovsavstemningen i Russland» – link: https://www.em24.uk/putin-vant-grunnlovsavstemningen-i-russland/ og «Vladimir Putin signerte loven som tillater dennes ledelse til 2036» – link:https://www.em24.uk/vladimir-putin-signerte-loven-som-tillater-dennes-ledelse-til-2036/

 

Lov mot «ekstremistiske grupperinger»

Islamic State

I forrige uke signerte president Putin en ny lov som forhindrer medlemmer av «ekstremistiske grupperinger» å stille til valg. Navalnys tilhengere vil således ikke kunne stille til valg hverken for politiske embeter eller offentlige stillinger.

De som understøtter ekstremistene økonomisk behandles tilsvarende og får ikke søke stillinger på 3 til 5 år. Retten har lagt til grunn at Navalnys medløpere ta sikte på å skape betingelser for å endre grunnlaget for den konstitusjonelle orden. Retten hevdet også at gruppene forsøker å destabilisere den sosiale og sosiopolitiske situasjonen i landet under dekke av såkalte liberale slagord. Behandlingen av saksforholdet fant sted bak lukkede dører fordi myndighetene hevdet at saksmaterialet inneholdt klassifisert informasjon. Retten avviste forsvarets alle forsøk på å avklassifisere noen av bevisene. Navalnys grupper er således å betrakte som Al-Qaida og Islamic State.

 

Politisk styrke

Russlands parlament Stats Duma (Gosduma)

Menneskerettighetsadvokat Pavel Chikov sier til pressen at definisjonene «terrorist» og «ekstremistisk» er to ulike kategorier med forskjellige prosedyrer og straffer. Den islamske staten og Al-Qaida er på Russlands liste over forbudte «terroristorganisasjoner». Navalnys medløpere er på listen over forbudte «ekstremistiske» organisasjoner, på like fot med det religiøse trossamfunnet Jehovas vitner, som i 2017 fikk samme rettslige behandling og førte til fengsling, trakassering og diskriminering av hundrevis av tilhengere. Navalnys politiske og aktivistiske nettverk har blitt svartelistet i tre måneder forut for et viktig parlamentsvalg der Putins regjeringsparti vil komme til kjempe mot et historisk lavt estimert velgertall grunnet blant annet av landets stagnerte realinntekter.

 

Strenge straffer

Russisk arbeidsleir i Sibir

I henhold til eksisterende straffelov, ble Navalny-tilhengere funnet skyldige i å «organisere handlinger som tar sikte på å fortsette eller fornye den ulovlige aktiviteten til en forbudt organisasjon», hvilket kan gi maksimal straff på 10 års fengsel. Beskyldninger om rekruttering, samt urett framsettelse av beskyldninger om finansiering av ekstremistiske aktiviteter, vil kunne medføre maksimumsdommer på 8 års fengsel. Generelt blir de som blir funnet skyldige i å ha deltatt i ekstremistisk aktivitet kvalifisert for opptil 6 års fengsel. Straffebetingelsene vil kunne medføre obligatorisk arbeid og bøter på opptil én million rubler. Å vise symboler eller tilknytning til gruppene kan straffes med bøter på opptil 2.000 rubler eller opptil 15 dager i fengsel. Dom er rettsgyldig én måned etter avgjørelsen, men kan ankes til høyere rett.

Dommen har blitt oppfattet som den russiske regjeringens økende tiltak mot politisk opposisjon, sivilsamfunn og uavhengige medier. EU fordømte også kjennelsen og gjentok sitt krav om løslatelse av Navalny.

 

 

Featured image: President Vladimir Putin

10/06/2021