ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Etter amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan har, som det framgår av kinesisk media, kineserne og pakistanere «vist ansvar og besluttsomhet» for å hjelpe til med å bygge opp igjen landet og innføre sikkerhet, etter de amerikanske troppenes «uansvarlige» tilbaketrekning.

 

Utenriksminister Wang Yi

Kinas statsråd ved utenriksministeren, var vert for det fjerde møtet mellom Kinas utenriksminister Wang Yi, den afghanske utenriksminister Mohammad Haneef Atmar og Pakistans utenriksminister Shah Mahmood Qureshi. Møtet skjedde via videolink på torsdag.

«Ministrene ble enige om å fremme fredsprosessen, antiterrorisme og sikkerhetssamarbeid i Afghanistan», meldte det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua News Agency.

 

Utenriksminister Mohammad Haneef Atmar

Utenriksminister Wang sa at «de nåværende internasjonale og regionale situasjoner gjennomgår komplekse og dype endringer.

Sikkerheten og stabiliteten i Afghanistan og regionen, står derfor overfor nye utfordringer med de utenlandske troppers akselerasjon av tilbaketrekningen. Freds- og forsoningsprosessen påvirkes og væpnede konflikter og terroraktiviteter blir hyppigere».

Wang fortsatte med å si at «Under slike omstendigheter er det mer nødvendig for de tre landene å styrke kommunikasjon og samarbeid for å gjøre situasjonen i Afghanistan mer gunstig for felles interesse til Afghanistan og andre land i regionen».

 

Utenriksminister Shah Mahmood Qureshi

Forhandlerne understreket at løsningen på det afghanske spørsmålet fullt ut bør gjenspeile prinsippet om støtte til Afghanistan for at landet kan bli et uavhengig, suverent og nøytralt land, føre en moderat muslimsk politikk, slåss mot terrorisme og opprettholde vennlige bånd med andre land, spesielt naboland.

 

 

Islamsk bevegelse i Turkestan

Turkestans islamske bevegelse

Utenriksministrene oppfordret også styrket innsats for å bekjempe «Den østlige turkestanske islamske bevegelsen» og andre terroriststyrker, for å sikre regional sikkerhet og stabilitet. Siden samarbeidet ble opprettet etter Kinas initiativ i 2017, hadde det blitt holdt tre møter som gjorde dette til en viktig plattform for de tre landene, for å styrke gjensidig tillit og fremme samarbeid.

 

Utenriksministrenes konsensus

US Tropper

Siden USAs president Joe Biden den 14. april kunngjorde tilbaketrekningen av alle amerikanske tropper fra Afghanistan før den 11. september, sammen med alle NATO-troppene, har det vært økende bekymring for den afghanske sikkerhetssituasjonen. Det har vært et stigende antall drepte siden begynnelsen av mai, både på Talibans side og den afghanske regjerings side, samt et ukjent antall sivile.

«Afghanistan har hatt lidelser de siste to tiårene, og amerikanske troppers tilstedeværelse har ikke bidratt til å oppnå noen positive politiske resultater», sa analytikere og bemerket at «politisk stabilitet i Afghanistan vil bli et viktig spørsmål etter USAs uansvarlige avgang».  Under videolinkmøtet nådde de tre utenriksministrene konsensus om den afghanske freds- og forsoningsprosessen og trilateralt samarbeid.

 

Kina i viktig rolle

Afganistans ambassadør i Kina Javid Qaem

I relasjon til utenriksministrenes konferanse sa den afghanske ambassadøren i Kina, Javid Qaem, på et pressemøte at «Kina kan spille en viktig rolle i regional fred. Afghanistan er villig til å bli med på ethvert oppriktig initiativ som vil bidra til å legge til rette for fred i Afghanistan og regionen».

 

 

Tidsbombe

Stipendiaten Lü Xiang

Nå har både russerne og amerikanerne med hjelp av NATO-styrker forsøkt seg, så får man vente å se hva det kinesiske bidraget medfører. «De nåværende forholdene for Afghanistans fredelige utvikling er ikke så lyse. Det er fortsatt mange usikkerheter. Etter at de amerikanske troppene har forlatt landet, vil imidlertid CIAs paramilitære styrker forbli og opprettholde en viss forbindelse med de lokale væpnede styrkene, men dette vil også kunne være en tidsbombe for regional fred», har Lü Xiang antydet for pressen. Lü er stipendiat ved Chinese Academy of Social Sciences.

 

 

Unngå terrorister

Professor Li Haidong

Li Haidong, som er professor ved Institute of International Relations of China Foreign Affairs University, har sagt at «Kina og Pakistan spiller en rolle for å fremme fredelige samtaler og opprettholde stabilitet, som også tar sikte på å skape eksterne forhold som bidrar til en jevn og konstruktiv tilpasning i Afghanistan.

Den trilaterale dialogen mellom utenriksministrene viser også at det afghanske folket stoler på Pakistan og Kina. Kina og Pakistan er all-weather strategiske samarbeidspartnere, noe som betyr at disse to landene er nødt til å samarbeide om viktige spørsmål om sikkerhet i Sentral-Asia.

Et stabilt Afghanistan ville være en oase i hjertet av Sentral-Asia. Dersom Afghanistan er ustabilt eller blir et fristed for religiøse ekstremister og terrorister, vil det være et sikkerhetsproblem for alle landene rundt. Hvis terrorister og ekstremistiske religiøse krefter får fotfeste i landet, vil det true sikkerhet og stabilitet også i Kinas autonome regioner, Xinjiang Uygur og den tilsvarende autonome regionen Tibet».

 

 

Featured image: Kinas utenriksminister Wang Yi i video dialog mellom utenriksministrene i Kina, Afganistan og Pakistan

09/06/2021