ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det årlige møtet i Boao Forum Asia – BFA, blir i disse dager avholdt fra den 20. til den 22. april, i Boao i Hainan provinsen, lengst syd i Kina. BFA ble initiert av 25 asiatiske land og Australia, og er en ideell organisasjon som er vertskap for høynivåfora for ledere fra myndigheter, næringsliv og akademia i Asia og eventuelt andre kontinenter, for å dele sin visjon om de mest presserende problemene som omfattes av den dynamiske region, samt verden for øvrig.

 

Årets arrangementet avholdes under temaet «The World in Covid-19 & Beyond: Working Together for Global Development and Shared Future». Ban Ki-moon, styreleder i BFA, åpnet konferansen.

Ifølge en uttalelse utstedt i forbindelse med arrangementet, om arbeidsformen denne gang, vil Forumet bli organisert på stedet og supplert med online-lenker. Forumets viktigste oppgave skal være å diskutere «miljøvennlig, innovativ, tolerant utvikling og samarbeid», samt å «styrke internasjonal solidaritet».

 

Årets BFA-konferanse blir i år holdt for 20. gang, nå om dagen, i tiden fra den 20. til den 22. april, i byen Boao i Hainan-provinsen i Kina. Ledere fra Israel, Mongolia, Nepal, Filippinene, Kasakhstan og Laos, samt Kristalina Georgieva, administrerende direktør i International Monetary Fund, deltok også virtuelt på årets forum.

 

President Xi Jinping via videolink

President Xi Jinping

Dominant deltager er Kinas president Xi Jinping, som i sitt innledningsforedrag foreslo et globalt sikkerhets-initiativ som understreket en forpliktelse til visjonen om felles, omfattende samarbeid og bærekraftig sikkerhet, og å avvise en kald krigsmentalitet. Dette uten å henvise til Ukrainakrigen spesielt.

Ellers advarte Xi mot gruppepolitikk og blokk-konfronta-sjon i sin hovedtale via videolink, ved åpningsseremonien av BFAs konferanse i dag tidlig. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «En ny Hitler – President Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

Russlands invasjon av Ukraina

Krigen i Ukraina

Analytikere som straks kommenterte presidentens innlegg, sa at forslaget var nødvendig og presserende på grunn av økende bekymring over innvirkningen på global stabilitet og økonomi forårsaket av Ukraina-krisen, og forsøk på å bygge små klikker for å skape konfrontasjon. Talen oppfordrer land til å ta et overordnet sikkerhetskonsept for å unngå den kalde krigens mentalitet. Det vises til artikkelen – «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/. Det bemerkes imidlertid at Kina av bekvemmelighetsgrunner, selv ikke har tatt avstand fra Russlands invasjon av Ukraina. Det vises til artiklene – «FNs Sikkerhetsråd utsatte USA’s og Tysklands begjæring» – link: https://www.em24.uk/fns-sikkerhetsrad-utsatte-usas-og-tysklands-begjaering/ og «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland» – link: https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/. Dette hadde tilsynelatende blitt detaljert sortert ut med kineserne forutfor russernes angrep, tilpasset med Vinterolympiaden som ble avsluttet i Beijing. Det vises ellers til avsnittet «Rolig under Vinter-OL!» i artikkelen «Gerhard Schröder i Gazprom-styret» – link: https://www.em24.uk/gerhard-schroder-i-gazprom-styret/

 

Global Security Initiative
President Xi påpekte at endringer i verden, vår tid og historie, utfolder seg på måter som aldri før. Han mente vel i relativt nyere tid. Vanskelighetene og utfordringene er nok en påminnelse om at menneskeheten er et fellesskap med én felles framtid hvor alle mennesker reiser seg og faller sammen. At alle land må følge tidens trend, presiserte Xi. I fortsatt runde politiske vendinger fastslo presidenten at Global Security Initiative skal forbli forpliktet til en visjon om felles, omfattende samarbeid og bærekraftig sikkerhet, og samarbeid for å opprettholde verdensfred og sikkerhet.

Den kalde krigens mentalitet skal avvises, unilateralisme skal motsette seg gruppepolitikk og blokk-konfrontasjon. Initiativet skal også motsette seg jakt på egen sikkerhet på bekostning av andres sikkerhet, eller bruk av unilaterale sanksjoner og jurisdiksjon, avvise dobbeltmoral, samt forbli forpliktet til å løse forskjeller og tvister mellom land på fredelig vis, gjennom dialog og konsultasjon. Alle anstrengelser som bidrar til en fredelig løsning av kriser skal støttes

President Xi Jinping hadde holdt en tilsvarende video-tale under den generelle debatten til den 76. sesjonen i FNs generalforsamling i september 2021. Der hadde presidenten foreslått et globalt utviklingsinitiativ for å styre global utvikling mot et nytt stadium av balansert, koordinert og inkluderende vekst for å møte med det alvorlige sjokket verden ble utsatt for grunnet Covid-19.

Presidenten Xis avvisning av konfrontasjoner mellom forskjellige grupper understreket spesielt det siste initiativet, også forholdet mellom delvis sikkerhet og global sikkerhet. Et enkelt lands sikkerhet er nært knyttet til dennes regions sikkerhet og sikkerhetsspørsmål er også nært knyttet opp mot andre spørsmål. Ingen land kan løse sine større problemer med sikkerhet alene, har analytikerne mente nærmest sunget i kor.

For øyeblikket står verden ved valget om å bli presset inn i konfrontasjoner undergitt en kald krig eller alternativt arbeide mot solidaritet, var «læreremesteren» Xis forslag til Global Security Initiative, hvilket er både presserende og nødvendig.

Russland – Ukraina-konflikten er resultatet av den kalde krigens mentalitet og også det geopolitiske storspillet som ikke bare undergraver regional sikkerhet, men også påvirker global stabilitet. Global Security Initiative tar sikte på å kravle ut av konfrontasjonen ved å ta et overordnet syn på sikkerhetsspørsmål mellom forskjellige land og regioner. Det er dette den kinesiske tilnærmingen tilbyr for å fremme fred, mente en åpenbart kinesisk delegat.

Under talen bemerket også president Xi at mens denne hadde ledet Kina, hadde det internasjonale samfunnet utviklet seg til å bli blitt et «sofistikert og integrert apparat». Handlinger for å fjerne en enkelt del av dette apparatet vil kunne forårsake alvorlige problemer med driften av resten av dette apparatet. Når det likevel skjer, vil både ofrene og initiativtakerne rammes.

 

De store skal herske!
«Det er derfor spesielt viktig for store land å gå foran med et godt eksempel, når det gjelder å hedre likhet, samarbeid, god tro og rettsstaten.» President Xi la imidlertid til at landene må handle på en måte som passer deres status». I henhold til Xis taktikk, må i tilfelle handlingsmetodikken bestemmes av initiativtakeren eller det dominerende landet selv, når det er stort og mektig i forhold til den rammede.

President Xi uttrykte også, hvilket det ikke er noen direkte feil å henge hatten på, under forutsetning av at det hersker en fri verdensøkonomi, «Vi bør forpliktes til å bygge en åpen verdensøkonomi, øke makropolitisk koordinering, holde globale industri- og forsyningskjeder stabile, alt i et forsøk på å fremme balansert, koordinert og inkluderende global utvikling». Tilsynelatende styringsøkonomi. Det vises imidlertid til en del artikler som viser hvordan Kina nettopp utnytter dette prinsippet, men som også misbruker det i dag, blant annet «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link:  https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/

«Forsøk på å bryte de globale forsyningskjedene vil påvirke interessene til alle parter», sa en deltager, som mente det var nødvendig med tiltak for et reformert multilateralt regime, en avviker, som bryter ut av etablerte, globale forsyningskjeder.

Dette var vel ikke helt demokratiske toner innen ett fritt marked, men heller et ovenfra styrt marked hvilken man finner tilbake i Sovjetunionens og andre sovjet-satellittstater, eller for så vidt helstyrt ovenfra i Kina, etter revolusjonen, samt også fram til dagens kinesiske samfunn dog noe moderert eller sminket for den vestlige verden. Det vises til artikkelen – «Hvordan vil Kina bli som stormakt?» – link: https://www.em24.uk/hvordan-vil-kina-bli-som-global-stormakt/

 

Har USAs angrepet Kinas teknologi?

Alessandro Teixeira

Alessandro Teixeira, en tidligere økonomisk sjefsrådgiver for presidenten i Brasil, sa på et  seminar annen steds i går, at «verden trenger et FN-system for å håndtere problemer forårsaket av den globale forsyningskjede-krisen. Dette er en kompleks situasjon som har blitt forsterket av USAs angrep på Kinas teknologi». Det forstås imidlertid som at dette er en nødvendighet for amerikanerne og Vesten, ettersom det kan være grunn til å påstå at kineserne forut, for det meste har stjålet sin teknologi fra amerikanerne og Vesten for øvrig, samt i noen tilfelle har videreutviklet denne.

 

Finansdelegasjonen er på gangen

Delegater forlater G20 møtet i Washington DC

De multilaterale sammenkomstene, herunder G20 og G7, har et ansvar for å bidra til å lindre forsyningskjede-krisen. Nå kan det nevnes at G20 nettopp er blitt rapportert som en ren fiasko etter at flere land, herunder blant annet USA, forlot møtet i Washington DC i går, da den russiske finansdelegasjonen skulle holde sin tale.

«Land som er ledende som Kina og USA, har et ansvar for ikke bare å se på seg selv, men også på de globale situasjonene. I denne forbindelse ser jeg at Kina gjør, det snakker, det forklarer, at denne ikke ønsker en konflikt og sier det er behov for å tenke globalt», sa Teixeira. Det antas at denne mente at kineserne tilsynelatende er samarbeidende, men gjør likevel konstant som de selv ønsker uten å ta hensyn til tredjemann.

Det var Kinas president Xis sjette tale på forumet. Året forut hadde Xi oppfordret alle land i Asia og utover, til å opprettholde multilateralisme, omfavne åpenhet og forbedre samarbeidet om Belt and Road Initiative. Ideen som ga president Xi stillingen som Kinas leder livet ut. Det vises til artikkelen – «Xi Jinpings politiske fremtid sikret?» – link: https://www.em24.uk/xi-jinpings-politiske-fremtid-sikret/

 

 

Featured image: Styreleder i BFA, Ban Ki-moon, åpnet Boao Forum Asia – BFA 2022

21/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!