ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

President Aleksandr Lukasjenko i Belarus eller Hviterussland som det også benevnes, kan, for å imøtegå EUs sanksjoner mot landet, ha ordnet med en flyrute fra Bagdad til Minsk for å frakte flyktninger fra Irak. Det påstås lagt til rette for at disse flyktningene skal kunne passere Litauens 679 km lange grense mot Hviterussland for å komme seg inn i EU.

 

President Aleksandr Lukasjenko

1.600 flyktninger fra Irak, rimeligvis av ulike nasjonaliteter, har allerede benyttet seg av flyruten og deretter trengt seg inn i Litauen fra Belarus. Dette omfatter et antall som er 20 ganger større enn det samlede antallet flyktninger som ankom Litauen i løpet av hele 2020. Mer enn 1.000 av de ankomne har kommet de siste to ukene, ifølge opplysninger fra Litauens grensevakter.

 

Sikring med gjerde i barberblad-utførelse

Grensegjerde mellom Litauen og Belarus

Litauen har samlet 679 km grense mot Belarus. 380 km av denne grensen går over land, resten av grensen krysser vann. Det er for den landbaserte del satt i gang sikring med gjerder i barberblad-utførelse. Dette med hensikt at personer som forsøker å forsere grensen eventuelt vil skade seg selv.

 

Dyr fanget i piggtråd

Det er vel ikke sikkert at slike gjerder vil hindre organisert flyktningstrøm ettersom det kun er nødvendig med en avbitertang for raskt å rydde seg en åpning for passasje, men dyr derimot kan bli skadet i store mengder langs denne lange grensen. Det er derfor i dag eksempelvis i Norge ulovlig å sette opp selv ordinære piggtråd-gjerder, selv etter opprinnelig amerikansk patent fra 1800-tallet, for å gjerde inne husdyr eller stenge ville dyr ute. Det finnes mengder av tilfeller som dokumenter bilder av dyrs lidelser og langsomme død etter å ha sittet fast i rester av gamle piggtrådgjerder. Litauen burde nok derfor heller sikre sine grenser eksempelvis elektronisk i stedet for å bruke «Trump-metoden». Det er tross alt mennesker som skal stenges ute.

 

Bistand fra EU

Utenriksminister Gabrielius Landsbergis

For å få stanset den uønskede pågangen av flyktninger har Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis reist til Brussel for å få bistand og råd til å takle situasjonen.

Landsbergis skal ha uttalt at, «Hviterusslands handlinger er et forsøk på å bryte EU-løsningen på grunn av sanksjoner for svindel i fjorårets presidentvalg, samt menneskerettighetsbrudd som har skjedd for gjengjeldelse for masseprotester over falsk avstemming. De (president Lukasjenko og dennes medarbeidere) liker ikke at vi taler om menneskerettigheter, taler om opposisjonens rettigheter i deres land og sanksjonene som blir pålagt disse. Det betyr imidlertid at presset (EUs sanksjoner) fungerer».

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link:  https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/

Landsbergis skal videre ha uttalt at «EU ikke burde slutte å presse regimet i Minsk bare fordi det (landet) kjemper tilbake».

Etter avsluttende møter i Brussel, der utenriksminister Landsbergis satte fram idéen om en femte sanksjonsrunde, vil denne reise til Bagdad i et forsøk på å stanse flyavgangene og legge til rette for retur av passasjerene som har tatt seg inn i Litauen. Om utenriksminister Landsbergis idé i det hele tatt har noe for seg, sees ikke å være kommentert.

 

 

Featured image: Trakai, Litauen

13/07/2021