ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Beijing nekter å akseptere den amerikanske Kongressens lovforslag Bill HR 1107, som ble enstemmig vedtatt av Representantenes hus den 27. mars, med endring av Kinas status fra utviklingsland til industriland på den offisielle utviklingsskalaen. Det er hensyntatt at kineserne har verdens nest største økonomi, samt landets økonomiske og geopolitiske stilling.

 

Representantenes hus vedtok med 415 stemmer mot null, at USAs utenriksminister skal arbeide for å frata Folkerepublikken Kina dennes status som utviklingsland. Kineserne avviser imidlertid denne endring på det sterkeste, ettersom de fortsatt ønsker å ha fordelen av å være et u-land og betrakter vedtaket som en metodisk undertrykkelse av sin nasjons utvikling. Kina mottar nemlig fordeler fra internasjonale organisasjoner på grunn av landets status som utviklingsland.

 

Bedrar verden økonomisk

Kinesisk bilindustri

Politikerne påpeker at Kina besitter nær 19 % av verdensøkonomien og utnytter denne statusen som utviklingsland til skade for land som er i trengende situasjon. Det eksisterer imidlertid ingen målestokk for denne definisjonen.

Donald Trumps fremmet i 2019, innlegg mot Kinas bedrageri mot de internasjonale reglene, med full støtte også fra demokratene tilknyttet dennes skarpe Kina-politikk.

77 land pluss Kina har av FN vært betegnet som utviklingsland under begrepet Global South basert på BNP. Men kinesernes «Belt and Road Initiative»-investering og et enormt forsvarsbudsjett, har ingen relasjon til at Kina skal betegnes som et utviklingsland, aller minst som et fattig land, slik som Kina ønsker å definere seg selv.

I henhold til Verdensbankens klassifiseringskriterier, Human Development Index, som benytter FNs beregnede inntekt per innbygger, befinner Kina seg like i underkant av de mest utviklede land. På FNs skala beror Kina i samme kategori som Mexico og Malaysia.

Kinas rikdom er i det vesentlige sentrert rundt storbyene Beijing og Shanghai. På den kinesiske landsbygda, omfattet mer enn 60 % av befolkningen, er leveforholdene med tilgang til helsetjenester, kvalitet på infrastruktur og oppvarming, fortsatt på et utviklingslands nivå.

Status som utviklingsland gir blant annet billigere lån fra Verdensbanken, toll kan beregnes på import fra rike land og det er ikke like strenge vilkår i kampen mot global oppvarming.

 

Bedriver ågervirksomhet med Vestens penger

Utlån av USAs penger

USA ønsker å stanse kinesernes manipulering med status som et utviklingsland for å øke sin innflytelse på bekostning av Vesten. Kina får fortrinnsrett på lån fra internasjonale organisasjoner som hovedsakelig blir finansiert av USA og kan med disse lånene investere i land i konkurranse med Vesten om innflytelse. Dette slik at USA og Vesten for øvrig faktisk betaler gildet i land der hvor Kina øker sin innflytelse, hvilket altså Kina bestrider. Det vises imidlertid til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/

Kineserne hevder at amerikanerne ved sitt lands statusendring kun ønsker å bremse Kinas vekst og hindre etablering av kinesiske arbeidsplasser, herunder også å legge på sperretoll på importerte varer. Penger som lånes av internasjonale institusjoner investeres selvfølgelig kun i Kina, sier kineserne. Det vises imidlertid til artikkelen «Australia bans TikTok on public devices» – link: https://www.em24.uk/australia-bans-tiktok-on-public-devices/

Alle disse kinesiske utsagn tilknyttet også økonomi, slik som spionasje, enten disse er presentert skriftlig eller verbalt, må dessverre uansett betraktes på samme vis som guttungen som freidig svarte læreren, som både kunne lukte og se tobakksrøyken som oste fra guttene, at «Det er kokesjokolade!» Men Beijing bedyrer selv at penger lånt fra internasjonale institusjoner ikke benyttes til å investere i utlandet for å skape gjeldsfeller for å få kontroll med andre lands økonomi og suverenitet.

Leserne trenger ikke å ha mastergrad i økonomi for å skjønne at kinesernes resonnement er like ulogisk som påstanden de røykende guttene framsatte, om at det «er kokesjokolade som ryker». «Det vises til artiklene «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/, «Kina framholder sin satsing i Afrika» – link: https://www.em24.uk/kina-framholder-sin-satsing-i-afrika/, «EU’s «global gateway» mot Kinas «Belt and Road Initiative» – link: https://www.em24.uk/eus-global-gateway-mot-kinas-belt-and-road-initiative/, avsnittet i «Geostrategisk innflytelse» i artikkelen «G7 enige om felles streng politikk overfor Kina» – link: https://www.em24.uk/g7-enige-om-felles-streng-politikk-overfor-kina/

Kina vil heretter blir avslørt for verden som en rik, manipulerende stormakt, med ønske om dominans over utviklingsland, for å utnytte disse. Dette må de internasjonale hjelpe-institusjonene tilsynelatende overbevises om, hvilket eksempelvis vil hjelpe India inn i Kinas plass som det dominerende bistandstrengende land. Det vises til artikkelen «India ønsker å overta Kinas tekniske industri» – link: https://www.em24.uk/india-onsker-a-overta-kinas-tekniske-industri/

 

Featured image: Kinesisk industriområde

07/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!