ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Taiwans nåværende visepresident Lai Ching-te fra det regjerende partiet Democratic Progressive Party – DPP, ble lørdag valgt som ny president i Taiwan etter president Tsai Ing-wen sine to perioders styre. Dette til tross for advarsler fra Kina, som fortsatt hevder at Taiwan er en del av dennes territorium slik som også gjøres tilknyttet annet territorium.

 

Valget av separatisten Lai Ching-te vil imidlertid ikke hindre Taiwans forening med Kina, hevdet Beijing.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Taiwan – Does president Xi strike while the iron is hot?» – link: https://www.em24.uk/taiwan-does-president-xi-strike-while-the-iron-is-hot/

 

Valgets kandidater

De tre president kandidatene Lai Ching-te, Hou Yu-ih og Ko Wen-je

 

Visepresident Lais opponenter i valget var Hou Yu-ih fra det konservative partiet Kuomintang – KMT og Ko Wen-je fra Taiwan People’s Party -TPP, hvilken tidligere hadde vært ordfører i Taipei.

Både Hou og Ko innrømmet begge at disse hadde tapt valget uten viderverdigheter og Lai takket det taiwanske folk i sin seierstale, mens han presiserte at valgresultatet konfirmerte at Taiwan hadde valgt mellom et demokrati og et autoritært styre. Han la til at han ønsket et ryddig forhold til det imperialistiske Kina samtidig som han ønsket å øke øyas forsvar mot den samme.

 

President Tsai Ing-wen

 

Kineserne framholdt i kommentarer etter valget sitt ett-Kina-prinsipp og påståtte rettigheter til denne øya, på samme vis som denne påstår rettigheter til andre territorier etter eget forgodtbefinnende. Taiwans uavhengighet avvises sammen med utenlandsk innblanding og Kina utelukker ikke bruk av makt for å tilegne seg øya som har valget mellom fred og krig, hvilket forut har vært gjennomgående trusler mot  president Tsai Ing-wen i løpet av hennes to perioders styre siden tiltredelsen i 2016.

Det vises til artikkelen «United States provides military aid to Taiwan reserved for sovereign nations» – link: https://www.em24.uk/united-states-provides-military-aid-to-taiwan-reserved-for-sovereign-nations/

Kina har økt det militære presset på Taiwan de siste årene. Kinas president Xi Jinping sa i årets nyttårstale at foreningen av Taiwan med Kina var uunngåelig. Det vises til tidligere artikkel «Reunification with Taiwan is inevitable» – link: https://www.em24.uk/reunification-with-taiwan-is-inevitable/

 

USA uttalte seg nøytralt

President Joe Biden

 

USAs Biden-administrasjon har fryktet at valget ville eskalere konflikten med Beijing, slik at president Joe Biden svarte nøytralt at Washington ikke støtter uavhengigheten til Taiwan.

Det vises til artikkelen «President Biden sa amerikanske styrker vil forsvare Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-sa-amerikanske-styrker-vil-forsvare-taiwan/

 

Taiwans nye president Lai Ching-te, eller William Lai som han også kalles, vil bli innsatt i sin stilling den 20 mai.

 

Featured image: Taiwans nyvalgte president Lai Ching-te

15/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE