Kinesisk presse skriver i dag at kinesiske epidemiologer knyttet til National Health Commission og Chinese CDC, sier at USA, Spania, Italia, Frankrike, Brasil og India, har rapportert tilfeller av covid-19 enda tidligere enn Wuhan. Nevnte land må følgelig eksamineres av WHO vedrørende opphavet.

 

WHO-eksperter er nå snart ferdig med det av Kina lenge trenerte feltbesøket i Wuhan, hovedstaden i Hubei-provinsen i Sentral-Kina. En rekke dominerende kinesiske epidemiologer har fulgt arbeidet. «Ethvert land som rapporterte om utbrudd i 2019 bør undersøkes», sa Lu Hongzhou, som er meddirektør for Shanghai Public Health Clinical Center ved Fudan University og medlem av den nasjonale ekspertgruppen for behandling av covid-19. Denne anmoder WHO om å skaffe bevis for tidlige tilfeller av viruset som dukket opp i andre land, i studier av coronavirusets opprinnelse.

 

Kineserne fulgte nøye med WHOs undersøkelser
De kinesiske epidemiologer ba spesielt om at USA måtte lære av Kina når de anmodet teamet til å utføre slik etterforskning i Wuhan. Ettersom denne byen bare bør være første stopp for det vitenskapelige arbeidet i verden, ble WHO-teamet av de tilstedeværende kinesiske epidemiologer oppfordret til å diskutere neste stopp for sitt feltarbeid, for å prøve å løse puslespillet om dette mystiske virusets opphav ved hjelp av mer data og informasjon fra flere land og regioner.

Etter undersøkelsen i Wuhan, bør derfor WHO utføre virussporingsarbeid også i andre land, uttalte Zeng Guang, sjefsepidemiolog ved det kinesiske senteret for sykdomskontroll og forebygging. «Det bør samles blodprøver av pasienter helt tilbake til 2019, spesielt fra pasienter som led av lungebetennelse», sa en av de andre epidemiologene, men anførte at muligheter til å spore opprinnelsen er lik null og vil bli kostbar. WHO forskerne selv har visst hittil ikke en så klar idé, skriver den kinesiske avisen.

 

Vesteuropeiske journalister ikke velkomne
Ved avslutningen av feltstudiene i Wuhan neste uke, forventes at WHO-teamet vil produsere en rapport med indikasjoner om hvor det er mest sannsynlig at ansvaret for corona-scenarioene beror. Det er fortsatt ukjent om WHO-ekspertene i det hele tatt, etter ett års forløp, vil kunne produsere noen informativ rapport som kan gi en klar forståelse for å kartlegge kilden til coronaviruset. Kinesiske eksperter, som hele tiden har fulgt nøye med på WHO-ekspertenes arbeid, mente at Wuhan bare burde være første stopp for en global forskning på opprinnelsen. «WHO bør følgelig også utføre virussporingsarbeid i andre land, ettersom det er en global pandemi og opprinnelsen ikke kan bli funnet på ett eneste sted», uttalte Feng Duojia, president av China Vaccine Industry Association. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Blokkerer Kina avdekking av opphavet til Covid-19?» – link: https://www.em24.uk/blokkerer-kina-avdekking-av-opphavet-til-covid-19/

 

 

Featured image: WHO-teamet besøker hospitalet i Wuhan som hadde de første innleggelsene av Covid-19

04/02/2021