Indias sentralbank Reserve Bank of India, hadde i april 2018 varslet at denne hadde innført et forbud mot handel med kryptovaluta. Dette forhindret banker og andre finansinsielle institusjoner fra å tilrettelegge for enhver tjeneste i forhold til virtuelle valutaer. Det ble foreslått opptil 10 års fengsel for lovbrytere.

 

Sentralbanken berettet samtidig at regjeringen utforsket lanseringen av en digital versjon av en sådan egen valuta og metoder for å implementere den i markedet. En lov skal tilrettelegge rammeverket for landets sentralbank for å opprette en egen offisiell digital valuta.

 

Statsminister Narendra Modi

Det forventes at lovgiverne kommer til å forby alle private øvrige kryptovalutaer i India, men likevel tillate for visse unntak å akseptere den underliggende teknologien blockchain for kryptovaluta og dens bruk. På tidspunktet for varselet, var dette forbudet nødvendig for å dempe skade på landets finansielle system. Det ble hevdet at Bitcoin og andre virtuelle kryptovalutaer ikke kan behandles som valutaer, da de ikke eksisterer i fysisk form stemplet av regjeringen.

2018-varselet fra sentralbanken medførte panikk hos flere oppstartende selskap som skulle tilby tjenester for handel med kryptovaluta. Nesten alle disse har senere avviklet virksomheten eller endret til andre marked.

Det ble imidlertid av børser anlagt søksmål for Indias Høyesterett mot sentralbankens beslutning i henhold til varselet. Høyesterett avgjorde saken i mars 2020 i saksøkernes favør, med opphevelse av sentralbankens to år gamle forbud mot handel med kryptovaluta i landet. Denne kjennelsen ble betraktet som historisk, men uten påvirkning på det angjeldende rundskrivet som kun var å betrakte på politisk nivå.

India planlegger altså å innføre en lov om å forby private kryptovalutaer som bitcoin i landet og gi et rammeverk for opprettelse av en offisiell digital valuta under den nåværende sesjon i parlamentet. Det er interessenter som definitivt ønsker å starte en dialog med regjeringen og vise hvordan man kan skape et sunt økosystem sammen.

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Kina vil utfordre US-dollar digitalt» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-utfordre-us-dollar-digitalt/

 

 

Featured image: Reserve Bank of India, Mumbai

04/02/2121