Natt til i dag meldte en rekke media, først i Japan og etter hvert vestlige, om at den amerikanske justisministeren William Barr i går uttalte at USA og dets allierte bør ta kontrollerende andeler i Nokia og Ericsson eller i begge disse selskap, for å kjempe mot den voksende kinesiske telekomgiganten Huaweis dominans av 5G-markedet.

 

En talsmann for Pentagon opplyste imidlertid allerede i fjor vinter til nyhetsbyrået Reuters, at det amerikanske forsvarsdepartementet så på eventuelt samarbeid med svenske Ericssons og finske Nokias teknikker for kommende utbygging av sitt 5G-telesystem. Dette sett i relasjon til konflikten mellom amerikanske myndigheter og den kinesiske Huawei.

 

William Barr

Huawei en sikkerhetsrisiko
De kjente nordiske kommunikasjonsselskapene kom igjen i fokus ved justisminister Barrs tale i går i en konferanse ved Center for Strategic and International Studies i Washington. Talen berørte den framtidige sikkerhetstrussel som har oppstått grunnet Kinas akselerasjon via dennes voksende selskap Huawei. Barr har en særlig solid fortid innen dette markedssegmentet etter selv forut å ha arbeidet i 14 år som toppsjef for de amerikanske teleselskaper GTE og Verizon, før han i februar i fjor tiltrådde som justisminister i president Donald Trumps noe ambulerende administrasjon. For øvrig hadde Barr tilsvarende stilling allerede i George H. W. Bush sin administrasjon i tiden fra 1991 til 1993.

 

Barr beskrev Huaweis allerede særlige dominans på den videreutviklende, neste generasjons 5G-kommunikasjonsmarked som en alvorlig sikkerhetstrussel. Dette ettersom dette ubestridt vil kunne gi Beijing en enestående styring over amerikansk og vestlig industri og sikkerhet. Kinesisk lovverk pålegger nemlig alle kinesiske selskaper å dele sin tilkommende viten med den kinesiske etterretningstjenesten, hvilken på noen måte kan være anvendelig relatert til landets forsvar.

 

Bare Ericsson og Nokia
Det er bare disse vestlige selskapene som er up to date og konkurransedyktige overfor kinesernes 5G-utvikling. Hvis Kina forsøker å etablere enerådig dominans over 5G, vil landet faktisk være i stand til å dominere alle de mulighetene som følger av et fantastisk utvalg av nye teknologier, hvilket vil være avhengig av og sammenvevd med 5G-plattformen. Fra et nasjonalt sikkerhetsmessig synspunkt, dersom det vestlige industrielle internett skulle bli avhengig av kinesisk teknologi, vil Kina ha mulighet til faktisk å stenge land ute fra utnyttelse av både teknologi og utstyr av hvilke dets forbrukere og bransjer er helt avhengige. Gitt å bli stående overfor en slik prekær situasjonen, bør nok risikoen for å tape kampen om 5G med Kina i stor grad oppveie alle andre plausible hensyn.

 

Det er altså bare de to nevnte nordiske selskap som for tiden er kapable til å konkurrere vedrørende den kinesiske teknologiske trusselen omfattet giganten Huawei. Justisminister Barr fortsatte med at den største bekymringen for disse nordiske selskapene er at disse hverken har Huaweis størrelse eller støtten av et mektig land med et stort innebygd markedspotensiale som det Kina representerer alene med hele 1,4 milliard innbyggere, pluss en kontinuerlig, uavbrutt markedsmessig utbredelse omfattet andre kontinenter.

 

Konsortium overtar som eiere

Nokias hovedkontor

Ericssons hovedkontor

Barr antydet også at det allerede foreligger forslag på bordet for at USA skal koordinere seg med den ene eller begge disse nordiske selskapene, Ericsson og Nokia. Forslaget innebærer at det ønskes en amerikansk dominerende og kontrollerende eierandel, enten direkte eller gjennom et konsortium av private amerikanske og allierte selskaper. Å legge USAs store marked og dennes økonomiske muskel bak ett eller begge av disse selskapene ville gjøre disse til en langt mer graverende konkurrent og eliminere amerikanske og allierte vestlige lands framtidige bekymringer. USA og dennes nærmeste allierte må aktivt vurdere en tilnærming til de nevnte nordiske selskapene.

 

Reserverte mot amerikansk dominans

I mars i fjor sa imidlertid det amerikanske forsvarsdepartementets talsrepresentant, Ellen Lord, til Reuters at departementet hadde snakket en del med både Ericsson og Nokia og hun var ikke sikker på at det helt skulle bli en amerikansk løsning. Svenskene har tradisjonelt holdt sine kort beskyttende mot brystet og det er optimistisk å tro at svenskene vil endre denne strategien, spesielt ettersom de har EUs tunge oppdekning i ryggen. Amerikanerne vil sikkert få til en ordning, men på svenske og EUs premisser. Det samme vil selvfølgelig gjelde for Finland, som også må hensynta sin mektige nabo i øst. Hvilken konstellasjon som eventuelt vil kunne være aktuell, er uansett at våre nabolands selskap etter den amerikanske justisministers anbefalinger, åpenbart må forvente å kunne få en betydelig markedsoppsving. Ericsson har for øvrig for ganske kort tid siden påtatt seg å bygge ut det norske 5G-nettet for norske Telenor.

 

 

 

07/02/2020