Danmark godkjente torsdag planer om å bygge en kunstig øy i Nordsjøen til hvilken det skal forbindes vindturbiner for produksjon av ren energi.

 

Offshore vindturbiner gir allerede over 40% av Danmarks elektrisitet. Byggeprosjektet er beregnet til å være det største i dansk historie. Det vil omfatte vindturbiner som kan levere nok strøm til millioner av husstander, dessuten benyttes som strømkilde for produksjon av grønt hydrogen for bruk innen skipsfart, luftfart, industri og tungtransport.

 

Den danske beslutningen ble offentligjort tilknyttet EUs øvrige offentliggjøring av dennes ambisiøse planer om å skape unionens framtidige økte energibehov fram mot 2050, hovedsakelig basert på fornybar energi. Dette ved i større grad å utnytte det enorme potensialet som ligger i vindkraftkapasiteten til havs. Det er beregnet benyttelse av 25 ganger mer av havvinden innen midten av dette århundre, enn det som benyttes i dag. Den danske beslutningen er imidlertid ingen nytenkning. Prosjekter med vindfarmer i Nordsjøen og kunstige øyer, har vært diskutert mellom nordsjølandene i en årrekke.

 

Strømsentral
Danskenes planlagte konstruerte øy skal ligge omkring 80 kilometer utenfor Danmarks vestkyst og skal omfatte omkring 120 dekar eller et areal som vil kunne utgjøre i underkant av 20 fotballbaner. Øya skal figurere som en sentral som samler strøm fra omliggende vindmøller til høyspenningstransformatorer. Derfra ledes strømmen til land via nedgravde kabler i havbunnen fram til transformatorer på land som justerer og distribuerer strømmen gjennom nettverk til brukerne. Kapasitet på prosjektet vil fra starten av være minst 3 gigawatt som med tiden vil kunne økes til 10 gigawatt.

De danske myndighetene håper å ha dette prosjektet i drift innen 2033, men det er ennå ikke fastsatt noe tidspunkt for byggestart. Innledende kostnad estimeres til i underkant av 300 milliarder i dagens norske kroner. Denne prosjekterte energiøya er en vesentlig del av Danmarks juridisk bindende målsetning om å redusere klimagassutslippene med 70% av 1990-nivåene innen 2030, dog tilsynelatende 3 år forsinket. Danmark, landet med sine gunstige vindhastigheter, har vært en pioner både innen land- og havvind og bygde verdens første havvindmøllepark for snart 30 år siden. Det er beregnet at Danmark, som i desember i fjor bestemte seg for å stanse søk etter olje og gass i den danske delen av Nordsjøen, også har planer om utbygging av vindkraftverk i Østersjøen.

 

Gammel idé
Idéen for sådanne prosjekter med vindmøller i havet, er mangeårig spesielt på den for så vidt grunne Doggerbank, som var tørt land under istiden, men forsvant i bølgene for omkring 8.000 år siden da vannet steg. Andre land langs Nordsjøen vil nok sikkert etter hvert realisere sine tidligere planer og bygge tilsvarende øyer. Hollenderne har ellers vært et foregangsland på havvind i flere år. Det vises eksempelvis til artikkel i www.em24.uk – «Neste år bare vindkraftdrevne tog i Nederland» – link: https://www.em24.uk/neste-ar-bare-vindkraftdrevne-tog-i-nederland-

 

Også amerikanerne utnytter havvinden
Utenfor USA er det allerede bygd mange havturbiner og flere blir det. Eksempelvis har ti amerikanske østkyststater med tilsammen vel 60 millioner innbyggere, gjennom lov forpliktet seg til innen 2030 å oppføre havvindmølleparker med en samlet kapasitet på mere enn 20 gigawatt.

 

Vestas Wind Systems
Vi bør spesielt gi honnør til vindmølleprodusenten Vesta Wind Systems på Jyllands vestkyst. Denne begynte i sin spede begynnelse så smått som produsent av landbruksutstyr. Som vindmølleprodusent slet denne sterkt økonomisk. Virksomheten på Jylland er imidlertid i dag blitt en av verdens fremste utviklere og utbyggere innen vindkraft og har levert vindturbiner til minst 82 land hvilket på verdensbasis er samlet mer enn noen konkurrent. I den senere tid har danskene fått sterk konkurranse, som alle andre vestlige suksessbedrifter, av kinesiske kopier. Det henvises til blant annet avsnittet «Tyveri av hele produktnæringer» i artikkelen «Kina og USA har signert handelsavtale» i www.em24.uk – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-har-signert-handelsavtale/

Man skal imidlertid ikke dømme kineserne for hardt. Alle behøver ikke finne opp hjulet på nytt. Dessuten er det flott at kineserne, som er verdens største forurenser, også søker mot miljøbesparende produkter. I avtaler med vestlige virksomheter utnytter kineserne selvfølgelig sitt enorme innlandsmarked og vestens forretningspartnere aksepterer avtalenes betingelser med helt vidåpne øyne.

 

 

Featured image: Modell av dansk konstruert øy

05/02/2021