USAs nyvalgte president, Joseph «Joe» Robinette Biden jr., tidligere president Barack Obamas visepresident, har uttalt at mange av USAs sikkerhetsbyråer blir undergravd av Trump-administrasjonen.

 

Biden sa i en tale fra sitt nåværende hovedkvarter i Delaware, at mangelen på informasjon fra Trump-administrasjonen ved politisk å boikotte Bidens nye administrasjonen, er direkte uansvarlig. Biden uttale videre at mange av Amerikas sikkerhetsbyråer var blitt undergravd av Trump-administrasjonen. Biden kalte mangelen på informasjon ren ansvarsløshet og sa at hans etablerte administrasjon ville stå overfor vanskelige politiske hindringer.

 

Trump-administrasjonen ansvarsløs?

President Donald Trump

Analytikere mener at avgående president Donald Trumps manglende informasjon til Joe Bidens administrasjonen altså er uforsvarlig. Så lenge president Trump fortsatt innehar presidentembetet, vil all politisk ledelse være dennes ansvar, dette omfattet både Forsvarsdepartementet, samt den generelle sivile ledelse, herunder også ansvaret for kommende budsjett. Denne nekting av utlevering av essensiell informasjon utnytter Trump til det ytterste, samt at denne tilsynelatende fortsatt klamrer seg til de usannsynlige mulighetene til at Kongressen skal tilsidesette november-valget som ukorrekt. Dersom Trump ikke har andre vanvittige planer, som tilsynelatende er lansert som en spøk av dennes motstandere, om å begjære unntakstilstand grunnet eksempelvis fare for borgerkrig ettersom så mange hadde stemt for Trump under valget, eller til og med framprovosere en krigstilstand mot en fremmed makt, hvilket vil kunne muliggjøre eller utsette et presidentskifte.

 

President Trump mister troverdighet

The Washington Post

President Trump mister sin troverdighet og støtte fra tidligere tilhengere. Til og med fra Washington Post, som kontinuerlig har vært Trumps oppbakkede media. Denne oppfordrer nå Trump til å slutte med «tøvet» og erkjenne situasjonen som den er. Herunder blant annet å signere av Kongressen godkjent gavebidrag omfattet 600 dollar for mat og husleie til de amerikanske fattige og grunnet koronapandemien, til den arbeidsløse del av befolkningen. President Trump argumenterer imidlertid med at beløpet til de enkelte i stedet skulle ha vært 2.000 dollar. Dette betraktes kun som smigrende flåseri. Endring villet ha forsinket utbetalingene og påført den rammede befolkningen stor umiddelbar skade. President Trumps eventuelle håp om å kunne stille som kandidat på nytt i presidentvalget i 2024 må nok rimeligvis i stedet avvikles av denne alene på golfbanen.

 

Skiftet mellom Bush- og Obama-administrasjonene

Laura og George W. Bush sammen med Michelle og Barack Obama

Overgangsperioden av presidentskiftet mellom USAs 43. president George W. Bush og landets 44. president Barack Hussein Obama II, er den rake motsetningen til den forestående overgangen mellom den 45. og den 46. presidenten.

George W. Bush sto den gang over for landets verste økonomiske krise etter den andre verdenskrig. Finanskrisen i 2008 kom til å bli omfattende for hele verdens finansielle system. Enkelte vil mene at den skyltes dominoeffekten etter konkursen i den amerikanske Lehman Brothers finansorganisasjonen og var særlig knyttet til utilbørlig prisstigning i det amerikanske boligmarkedet grunnet et løssluppet lånemarked på samme måte som man nå ser i Norge. I september 2008 førte dette til at deler av det internasjonale finansmarkedet brøt fullstendig sammen og resulterte i lavkonjunktur i de fleste industrialiserte land. Krisen varte til mars 2009, da markedene begynte å vise en viss oppgang, men flere industriland slet fortsatt med tunge ettervirkninger i mange år. Myndighetene over hele verden stilte villig opp for å finansiere sine respektive finanssystemer og i løpet av 2009 snudde finansmarkedet positivt.

 

President Bush tok grep

Fra møtet i Det hvite hus

Grunnet den ytterst krevende økonomiske situasjonen i 2008, innkalte president Bush allerede før valget i november, de kommende opponenter i presidentvalget til møte i Det hvite hus. Både den senere valgte demokratiske presidenten Barack Obama og dennes visepresidentkandidat Delaware-senator Joe Biden, deltok i dette møtet. Det var for øvrig den republikanske motstanderen, Arizona-senatoren John McCain, som påvirket til møtet med hensikt å utsette en forestående TV-konfrontasjon mellom presidentkandidatene. McCain feilinformerte media etter en telefonsamtale med Obama, ettersom McCain nemlig ikke var tilstrekkelig oppdatert med hensyn til finanskrisen og ville ha blitt satt i forlegenhet, hvilket  denne for øvrig også viste i det fordekte møtet i Det hvite hus.

 

Sarah Louise Palin

McCains overraskende, relativt politisk uerfarne visepresidentkandidat, den sjarmerende Sarah Louise Palin, Alaskas første kvinnelige guvernør, var blant deltagerne uten å være i stand til å gi noen plausible kommentarer. Møtet omfattet ellers begge presidentkandidatenes ny-oppnevnte økonomiske kapasiteter, dessuten Kongressens etter hvert så kjente skarpsindige speaker, demokraten Nancy Pelosi, samt andre økonomiske autoriteter.

 

Obamas bok «A Promised Land»

Møtet er blitt beskrevet i president Barack Obamas livlige bok «A Promised Land» som ble utgitt i november i år. Obama og dennes administrasjon var vel forberedt og kunne derimot gi plausible svar på anmodning fra president Bush, men den seks-termins senatoren og dekorerte krigsveteranen fra Vietnam, John McCain, hadde nok ikke gjort hjemmeleksa. Han ga simpelthen intet svar. Etter å ha spurt McCain andre gangen uten å ha fått noe plausibelt svar, forlot president Bush møtet som da ble avsluttet. Det er ikke urimelig at president Bush allerede på dette tidspunktet forutså John McCains endelikt i det kommende presidentvalget.

 

 

Den engelske økonomen John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

Den senere valgte president Obama og avgående president Bush ble imidlertid gode venner og disses organisasjoner samarbeidet blant annet i henhold til den kjente engelske økonomen John Maynard Keynes’ innsiktsfulle refleksjoner og fikk altså den økonomiske situasjonen under delvis kontroll allerede på våren i Obamas første regjeringsår.

 

Biden-administrasjonen utsettes for obstruksjon

Trump – Biden

Biden-administrasjonen får ikke sikkerhetsinformasjon fra den avtroppende administrasjon. Den valgte presidentens team har blir møtt med avvisning fra den politiske ledelsen i forsvarsdepartementet når disse har forsøkt å samle nødvendig informasjon for å fortsette maktovergangen. Biden sa at hans administrasjon trenger «et klart bilde av vår styrkestilling rundt om i verden og av våre operasjoner for å avskrekke våre fiender». Bidens kommentarer kom etter at han var blitt orientert av medlemmer fra sitt nasjonale sikkerhets- og forsvarsteam og rådgivere. Biden sa videre at hans team fant at byråer «er kritiske til at vår sikkerhet har pådratt seg enorme skader» i løpet av Trumps tid som president. Biden advarte om at hans team trenger «fullt innsyn i budsjettprosessen i Forsvarsdepartementet, for å unngå en situasjon med forvirring som våre motstandere kan forsøke å utnytte.»

 

Innsettelsesseremoni

Den eksentriske republikaneren, avgående president Donald Trump, har hittil nektet å innrømme sitt nederlag i presidentvalget, med ett tap omfattet mer enn 7 millioner stemmer og kun 232 av statenes valgmenn mot Bidens 306. Joe Biden innsettes som USAs 46. president den 20. januar 2021.

 

 

Featured image: USAs valgte 46. president, Joseph «Joe» Robinette Biden jr.

30/12/2020