ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Russland truet og offentliggjorde at denne hadde varslet en britisk destroyer i Krims farvann med skudd og bomber. Destroyeren deltok i en angivelig «hemmelig» NATO-marineøvelse utenfor Krim-halvøya. Skipet ble av russerne bortvist ved avfyrte varselsskudd og eksplosive bomber fra fly foran i skipsleia. Britene nekter for den inntrufne hendelsen. Verden spør om hvorfor britene forsøker å fordekke hendelsen.

 

Russland annekterte Krimhalvøya fra Ukraina i 2014. Dette tiltaket ble fordømt av Vesten, som fremdeles anser halvøya å være ukrainsk territorium. Det vises til i artikkel i www.em24.uk – «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/

Russisk forsvarsdepartement rapporterte den 23. juni i år, om at et russisk krigsskip hadde avfyrt varselsskudd mot en Royal Navy destroyer med navn HMS Defender, som passerte Krim i havet på en avstand av 3 km utenfor Cape Fiolent. Et russisk jetfly hadde dessuten i tillegg droppet fire eksplosive bomber i skipsleia foran det britiske skipet.

 

Russisk rett til Krim-halvøya

HMS Defender eskorteres ut av territorialvannet av russiske fly

Destroyeren ble advart om at våpen ville bli brukt hvis denne krysset grensen til Den russiske føderasjonen. Etter å ha registrert varslene foretok den britiske destroyeren seg intet, men fortsatte i sin kurs. Kursen ble imidlertid straks endret etter avfyringen av varselskuddene og bombene og skipet forlot farvannet, sa det russiske forsvarsdepartementet. Dette gjelder et farvann som britene og det meste av verden hevder er ukrainsk territorium, men som russerne etter dennes annektering av Krim-halvøya i 2014, derimot hevder er russisk.

Russland har både forut for Ukrainas separasjon fra Sovjetunionen, samt for øvrig fra den russiske føderasjonen, kontinuerlig hatt base for sin Svartehavsflåte i Sevastopol på Krim. Befolkningen på Krim har også etter avstemning konfirmert at disse tilhører Russland, hvilket halvøya har gjort siden Katarina den store erobret Krim-khanatet ni år etter at området hadde oppnådd uavhengighet fra Det Osmanske riket.

Administrativt ble Krim i 1954 underlagt den ukrainske sovjetrepublikk, hvorfra Nikita Khrusjtsjov, lederen av Sovjetunionen etter Stalin-tiden, hadde sitt opphav.

Det henvises til artikler i www.em24.uk – «Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/, videre vises blant annet til avsnitt «Krimproblemet» i artikkelen «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/, og avsnitt «Nødvendig politisk korrigering» i artikkelen «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

 

Storbritannia benekter episoden

British Ministry of Defence

Det britiske forsvaret benekter imidlertid i ettertid hendelsen. Britene sier at det ikke ble skutt et eneste varselsskudd mot destroyeren HMS Defender. HMS Defender fortok en normal passasje i ukrainsk territorialfarvann helt i samsvar med internasjonal lov, berettet det britiske forsvarsdepartementet på Twitter, «Det ble ikke skutt et eneste advarselsskudd mot HMS Defender». Det benektes også påstand om at, «bomber skulle ha blitt benyttet». Det britiske forsvarsdepartementet henviste til «Black Sea target practice», om hvilket Russland hadde informert det maritime samfunnet.

Britenes forsvarsminister Ben Wallace, twitret at det britiske skipet gjennomførte «en rutinemessig transitt» fra Odessa til Krim i Svartehavet. Som normalt for denne ruten går den gjennom en internasjonalt anerkjent korridor. Russiske fartøy fulgte også denne passasjen. Russene informerte om øvelser i det større området. HMS Defender deltar i manøvrer sammen med andre NATO-land i denne regionen fra den 28. juni. Moskva er imidlertid ikke kjent med disse øvelsene.

 

Kan få betydning for Sør-Kina-havet

US-marine i Sør-Kina-havet

Det kan registreres at britene, samt NATO-land for øvrig, har hatt avskrekkende «hemmelig øvelse» med hensikt å skulle virke protektivt på Ukrainas rettigheter. Dette i samme område som russerne angivelig samtidig selv også hadde øvelse. Russland ønsket å fortelle verdenssamfunnet at britene uten protest trakk seg tilbake fra Krims farvann, hvor russerne hevdet eiendomsretten til farvannet.

Russerne har altså ignorert NATO og opptrådd som rettmessig eier av alt farvann rundt Krim. Senere i sommer skal «Quad-alliansen», bestående av Japan, Australia, India og USA, dessuten de vestlige land, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, opptre med tilsvarende demonstrasjon i Sør-Kina-havet. Det må påregnes at den kinesiske dragen har merket seg den bebudede defileringen av krigsskip, beskrevet i artikler i www.em24.uk, som like ufarlige som brettede papirbåter fylt av papirtigere i et badekar og må hensyntas som sådanne.

Britenes terging av russerne rundt Krim, uten å ha vettug mulighet til eventuell respons, må vel betraktes som en utilbørlig glipp i strategisk krigføring tatt i betraktning forestående defilering av Vestens og  Quad-alliansens marine i Sør-Kina-havet for liksom å skremme kineserne. Dessuten er slike øvelser kostbare. Det hadde vært billigere for skattebetalerne å ha sendt russerne brosjyrer som viste NATOs formidable maritime utrustning, i den grad man skulle ha trodd at russerne ikke er forhåndsorientert om denne i perfekt detalj.

Med hensyn til den forestående defileringen i Sør-Kina-havet vises til artiklene: «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/, «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/, «EU satser i Indo-Stillehavsregionen» – link: https://www.em24.uk/eu-satser-i-indo-stillehavsregionen/ og «NATO-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/, samt artiklene «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/ og «Styrket sikkerhetsbånd mellom Washington og New Delhi mot Kina» – link: https://www.em24.uk/styrket-sikkerhetsband-mellom-washington-og-new-delhi-mot-kina/

 

Kinesiske generaler advarer sin president

Venner

To framtredende kinesiske generaler, herunder den pensjonerte generalmajor Qiao Liang og People’s Liberation Army – PLA general Dai Xu, har imidlertid i offentlige artikler i forrige uke advart president Xi mot å begå «alvorlige feil» og utnytte koronasituasjonen til å angripe Taiwan. Dette ville kunne medføre at «USA erklærer krig mot Kina». Det kinesiske forsvar er ikke kapabelt til full mobilisering slik at «Hvis Beijing ønsker å ta Taiwan tilbake med makt, vil det trenge å mobilisere alle sine ressurser og krefter for å gjøre dette … Du bør ikke legge alle eggene dine i en kurv. Det er for kostbart» sa general Dai.

Begge de to generalene etterlyser politisk revurdering og advarte altså mot disse «alvorlige feil».

Generalmajor Qiao Liang

Generalmajor Qiao har skrevet en bok kalt «Unrestricted Warfare», i hvilken det framkom forslag til hvordan Kina kunne bli en global supermakt. Boken tar også opp forholdet om å eksportere et virus for å skape en pandemi. Enda en gang har general Qiao skrevet og gitt melding til president Xi om ikke å utnytte pandemien for å ta tilbake Taiwan med makt.

Generalens forslag om å «eksportere et virus» er i prinsippet en erklæring fra høyeste militære styremakter, som kan bekrefte at koronaviruset covid-19 er produsert og eksportert av Kina. Dette spesielt ettersom kineserne angivelig ikke har funnet noen forklaring på virusets opphav, men har forsøkt å beskylde tredjeland for å ha spredd dette, samt at Kina for øvrig har trenert og fjernet bevis som viste at kjennskap til viruset var nær to år før verden ble gjort oppmerksom på dette gjennom dets spredning.

General Qiao sa videre i et intervju i går, at «Kinas endelige mål er ikke gjenforening av Taiwan, men å oppnå drømmen om nasjonal foryngelse, slik at alle 1,4 milliarder kinesere kan få et godt liv. Kan det oppnås ved å ta Taiwan tilbake? Selvfølgelig ikke». General Qiao la også ut en melding på WeChat, der han skrev at «et tiltak fra PLA for å ta Taiwan med makt kan føre til at USA erklærer krig mot Beijing». Qiao uttalte også at «Kinas maritime forbindelser ved Sør-Kina-havet kan være avbrutt, og at sanksjoner fra andre vestlige land kan ramme Beijings økonomiske utvikling».

PLA-general Dai Xu

PLA-general Dai advarer også Kina på lignende måter. I en nylig skrevet artikkel, benevnt «Fire uventede ting og ti nye forståelser om USA», råder Dai Beijing til å gjøre status over sine relative svakheter overfor Washington. Dai skriver, «Husk at de 30 milliardene tariffer som pålegges deg vil gi en effekt på 60 milliarder, 90 milliarder dollar eller mer. Det er her det keiserlige Amerika er virkelig mektig. Vi må være rasjonelle, i stedet for å være sinte og kjempe klokt».

PLA-generalen hevder ellers at Kinas konfrontasjon med USA ikke har vunnet Kina noen venner. Dette er et riktig argument ettersom flere land på tvers av kontinenter, forener seg mot Kina. Selv Kinas sjekkhefte-diplomati har feilet. General Dai har videre hevdet at, «Kina har gitt bistand til så mange land … som har gitt disse fordeler på mange måter … men på dette kritiske øyeblikket har ingen av landene tatt noen skritt for samarbeidende tiltak med Kina».

Poenget er at Kinas mest framtredende general vet at landet deres er på vei inn i en nedoverbakke. Dette diskuteres ikke bare bak partiets lukkede dører, men omskrives offentlig så ordrikt som mulig. Dai underbygger dette hovedpoenget og presiserer at «ikke et eneste land har markert seg og uttrykker sympati og støtte for Kina».

De siterte tekstene var skrevet på mandarin, men essensen av det har ikke gått tapt i oversettelsen. Disse generalene har stor innflytelse i Kina og over landets forsvarsstyrker. En av disse er også universitetsprofessor vedrørende forsvarstema. Begge våger å kalle en spade for en spade og er ikke det minste redde for represalier fra partiet og den evig tilsatte presidenten. Hva vil skje hvis disse kinesiske generalene bestemmer seg for å sette sine ord i verk, ettersom de fremdeles er i posisjon til å forme hærens meninger. Dersom dette skjer, vil president Xi neppe overleve i sin stilling.

 

Vil president Xi Jinping overleve

President Xi Jinping

President Xi Jinping vil eventuelt kunne få samme skjebne som Nikita Khrusjtsjov, hvilket var første sekretæren for det kommunistiske partiet i Sovjetunionen fra 1953 til 1964 og formann for landets ministerråd fra 1958 til 1964, da han plutselig ble fjernet over natten av Leonid Bresjnev og rykket inn i pensjonistenes rekker.

Dersom president Xi gjør «alvorlige feil», som de kinesiske generalene beskriver, hvilket eksempelvis kan være å provosere med våpen den bebudede felles defileringen av Vestens og de andre alliertes marineflåte på vei gjennom Sør-Kina-havet og videre opp i Japanhavet, slik som russerne provoserte den britiske destroyeren utenfor Krim, vil den beroende presidenten Xi kunne ende som pensjonist. Militærkupp er heller ikke utenkelig i Kina. Det er ikke sikkert amerikanerne vil være like ettergivende som britene var tilknyttet sin tilsynelatende taktiske feil navigering inn i det omstridte territoriale havområdet i Svartehavet.

 

 

Featured image: Den britiske destroyeren HMS Defender

30/06/2021