Huaweis leder, CEO Ren Zhengfei, har i sin årlige, interne nyttårsmelding til selskapets ansatte, referert i Kinas største aviser i dag, offentliggjort at denne resignerer på grunn av den enorme motstand selskapet har møtt i løpet av året fra vestlige land. Derfor konsoliderer selskapet og styrker dets stilling der dette allerede har fått innpass.

 

Huaweis CEO Ren Zhengfei

Huaweis grunnlegger, administrerende direktør Ren Zhengfei, påpekte at bedriften må fortsette å redusere og konsentrere seg om områder med strategisk fokus i stedet for å prøve å være altomfattende, ble selskapets ansatte informert om i en intern e-post som signaliserte at telekomgiganten kan justere strategiene ytterligere for å møte utfordringer og konkurranse. «Fordi vi er et selskap med begrenset kraft må vi gjøre det bra og finjustere prosjektene vi skal gjøre. Vi må gripe mulighetene i områdene der vi kan, fokusere kreftene våre og gjøre en god jobb. Først da kan vi virkelig finne en bedre løsning enn andre», presiserte direktør Ren.

 

Huawei mangler finanser
Når Ren diskuterte Huaweis cloud-computing, understreket han at Huawei må utnytte sine tretti år innen nettverksbygging, for å skape differensierte funksjoner som han har lært fra Amazon og Microsoft. Direktøren presiserte imidlertid, «Men Huawei kan ikke gå samme vei som Amazon, siden vi ikke har uendelige penger fra det amerikanske aksjemarkedet som denne».

Kinesiske analytikere har imidlertid uttalt at disse kommentarene fra Ren kommer når firmaets cloud-computing støter på økt konkurranse i hjemmemarkedet, samt en unnskyldning for at selskapet ikke kan hamle opp med de amerikanske finanskildene.

Jiang Junmu, som er sjefskribent i kinesisk telekomindustri, har fortalt på dettes nettsted at «Huaweis virksomhet er fremdeles begrenset i størrelse og står overfor barrierer for å utvikle seg i større skala».

 

20.000 partnere
Huawei Cloud har lansert mer enn 200 tjenester, brukes av mer enn 1,5 millioner utviklere og har så langt tiltrukket seg nesten 20.000 partnere. Direktør Ren sa videre at «Det vi diskuterer nå er hvordan man kan benytte muligheten for digitalisering av myndigheter og bedrifter, hvordan man kan oppnå bedre utvikling for begge, samt hvordan man kan oppnå verdens ledende posisjon». Han understreket også at selskapet burde gjøre alt mulig for å bygge et stort applikasjons-økosystem slik som Amazon, siden Huawei Cloud uten sådanne applikasjoner kan komme til å bukke under. «Alibaba Cloud, Tencent Cloud og Amazon AWS, har introdusert flere og flere fusjonsenheter for maskinprogramvare. Huaweis fordel ligger i programvare. Vi må styrke programvaren og applikasjons-økosystemet og bør ikke gi opp fordelene som programvaren gir til Huawei Cloud», sa Ren.

 

Anbefales å kutte konkurranse
Ma Jihua, som er kinesisk veterananalytiker innen industri og særlig kjent med Huawei, har uttalt til en internasjonal Beijing-avis at direktør Rens konsistente idé er ikke å investere energi og ressurser i ikke-strategiske områder. Når det gjelder cloud-computing har Huawei sine egne fordeler, men utviklingen er relativt sen og den underliggende egenutviklede teknologien har også sine mangler. I stedet for å konkurrere med den kinesiske Alibaba Group og Amazon på samme arena, ville det være bedre å gå en alternativ vei der Huawei kan spille på sine fordeler.

 

Huawei heretter mindre synlig i verdensmarkedet
Det kan tyde på at Huawei, som nærmest har drevet revolvertaktikk mot vestlige land, tilsynelatende med kinesiske myndigheter i bakhånd, for å kjempe seg inn i marked hvorfra de har blitt avvist med hovedvekt på sikkerhetsaspektet. Det kan derfor synes som om de kinesiske autoriteter kan ha dirigert selskapet til å være mer tilbakeholden for ettertiden ettersom markedseffekten for kinesiske varer generelt kan ha blitt negativt påvirket av selskapets pågående markedsføring bakket av det kinesiske diplomatiet. Det henvises i denne forbindelse til noen av artiklene i www.em24.uk i hvilke selskapet Huawei har blitt nevnt, – «Hevn mot Ericsson og Nokia om EU hindrer Huawei» – link: https://www.em24.uk/hevn-mot-ericsson-og-nokia-om-eu-hindrer-huawei/ , «Boris Johnson presses til å avvise Huawei» – link: https://www.em24.uk/statsminister-boris-johnson-presses-til-a-avvise-huawei/ , «Heksejakt mot Huawei» – link: https://www.em24.uk/heksejakt-mot-huawei/ , «Kina truer Huaweis kunder» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-huaweis-kunder/

 

 

03/01/2021