ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Til tross for president Joe Bidens oppildnede lovnad i sin valgkampanje om å gjøre Saudi-Arabia til en «paria» grunnet drapet på Jamal Khashoggi, ble presidenten mottatt i Riyadh hvor han hilste på drapets angivelige hovedpersonen, Saudi-Arabias de facto leder kronprins Mohammed bin Salman, med knoke-hilsen. Dette kan ha vært det mest belastede utenlandsbesøket i Bidens presidentskap.

 

President Biden reiste til Saudi-Arabia som representant for USA og dennes allierte, ikke på en personlig reise for å oppdra kronprinsen og burde vel ha tilsidesatt slike personlige forfengeligheter relatert til egne, ubetenksomme, heftige uttalelser i sin valgkamp, om et land hvor hundretalls årlig henrettes, men som likevel er en nær og nødvendig samarbeidspartner.

Bidens ankomst var høflig, men overfladisk sammenlignet med den entusiastiske hilsenen president Trump fikk i 2017 da kong Salman, kronprinsens far, ønsket velkommen. President Biden ble ikke møtt av kongen, men av den saudiske ambassadøren i Washington og av guvernøren i Mekka.

 

Biden var «krystallklar»

President Biden og kronprins Mohammed bin Salman

President Biden forklarte pressen at «Jeg tok dette opp på toppen av møtet, og gjorde det klart hva jeg tenkte på den tiden og hva jeg synes om det nå.» Presidenten sa han hadde «presisert sin innstilling til drapet krystallklart». Hva presidenten personlig har tenkt eller ikke har tenkt, kunne ikke være verdenspolitikk, men kan ha blitt det.

 

 

 

Den saudiske utenriksminister Adel al-Jubeir

Den saudiske utenriksministeren Adel al-Jubeir sa derimot til journalister at drapet på Khashoggi var en feil, men at han ikke hadde hørt president Biden fortelle kronprinsen at han var ansvarlig. Kronprinsen hadde imidlertid avvist eventuelle beskyldninger mot denne og sagt at Khashoggi ikke ville vært rangert som én ut av tusen, dersom kronprinsen hadde trengt å ta livet av noen. «Folk ble stilt for retten», sa utenriksministeren, og refererte til mennesker som ble dømt i saken. «Vi har enkeltpersoner som betaler prisen.»

Det vises for øvrig til utredning i artikkel i www.em24.uk – «USA and Israel sign agreement to deny Iran nuclear weapons» – link: https://www.em24.uk/usa-and-israel-sign-agreement-to-deny-iran-nuclear-weapons/, med henvisning til andre relevante artikler herom, samt øvrige saker på agendaen.

 

Forhandlingsbordet

Kritikere av president Bidens møte med Saudi-Arabias de facto leder, mente at dette ga denne full oppreisning og internasjonal rehabilitering.

Hensikten med møtet var imidlertid ikke Bidens personlige følelser, men å sikre tettere forhold mellom Saudi-Arabia og Israel. Dessuten å bevirke at OPEC-sjefen pumpet mer olje for å stagge de høye olje- og gasspriser både hjemme i USA og i verden for øvrig.

Fotografer fikk liten anledning til å knipse presidenten og prinsen for eventuell framstilling på sosiale media to år etter at Biden under dennes valgkamp altså hadde sverget på å få saudierne til å «betale prisen» for drapet på Khashoggi, samt videre framsatte erklæring om at denne så liten forløsende verdi i den nåværende regjeringen i Saudi-Arabia.

 

Irans tidligere president Hassan Rouhani

Biden-administrasjonens analytikere måtte vite at det ville være en politisk risiko, men skjønte at alliansen med Saudi-Arabia var for viktig for alltid å være udefinerbar. Herunder eksempelvis Saudi-Arabias relasjon til president Bidens framstøt for gjenoppliving av atomavtalen av 2015 med Iran, ettersom Saudi-Arabia er den ubestridte leder i det arabiske Midtøsten.

 

Flere avtaler ble inngått

Saudi-Arabias luftrom ble tilgjengelig for alle israelske kommersielle flyvninger.

 

 

 

 

Jemen-krigen

Våpenhvile i Jemen-krigen ble utvidet med 15 uker. Det vises til artiklene «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/, «Saudi-Arabias fredsinitiativ i Jemen foreløpig akseptert» – link: https://www.em24.uk/saudi-arabias-fredsinitiativ-i-jemen-forelopig-akseptert/, «Saudiernes fredsinitiativ i Jemen vakler» – link: https://www.em24.uk/saudienes-fredsinitiativ-i-jemen-vakler/ «Tvinger houthienes angrep UAE ut av Jemen-krigen?» – link: https://www.em24.uk/tvinger-houthienes-angrep-uae-ut-av-jemen-krigen/ og «Saudiarabisk hevn-angrep mot houthiene i Jemen» – https://www.em24.uk/saudiarabisk-hevn-angrep-mot-houthiene-i-jemen/.

 

Saudisk oljeanlegg

Ekstra olje vil bli levert. Saudi-Arabia ville «støtte balansering av det globale oljemarkedet for ikke å hindre økonomisk vekst. Det ble imidlertid ikke spesifisert hvor mye ekstra olje som saudierne og disses allierte i De forente arabiske emirater vil pumpe fra høsten. Det ventes en kunngjøring om dette etter møtet mellom produsentene i OPEC+ gruppen den 3. august, hvor faktisk også russerne, verdens største produsent, fortsatt er berettigede deltagere, dog under plusset.

 

Camp David-avtalen Sadat, Carter og Begin

Amerikansk styrker bestående av en mindre kontingent, sådanne freds-bevarende, som hadde vært stasjonert på Tiran-øya i snart 45 år, siden Camp David-avtalene ble signert mellom Israel og Egypt 1978. Bataljonen vil bli tilbaketrukket innen slutten av inneværende år.

 

 

 

Midtøsten

Øya Tiran og naboøya Sanafir, som tidligere ble administrert av Egypt, er strategisk viktige fordi disse øyene ligger i Rødehavet rett utenfor munningen av Akaba-bukta, til hvilken Israel har tilgang ved byen Eliat. Dette gir Israel fri ferdsel ut Rødehavet og følgelig derfor også ut i Det indiske hav, samt verdens øvrige havområder. Returnering av øyene til Saudi-Arabia krever imidlertid israelsk samtykke, men både Egypt og saudierne ble enige om å respektere israelsk navigasjonsfrihet.

 

Abraham-avtalene

Abraham-avtalene som etablerte diplomatiske forbindelser mellom Israel og flere andre arabiske stater under president Donald Trump, har ikke hensyntatt disse øyene, men i tilfelle vil disse representere innledning på normalisering av forholdene mellom Israel og Saudi-Arabia.

 

Klimatiltak i Saudi-Arabia

Klimaendringene kommer sterkt opp på tapetet i Saudi-Arabia, som også sa seg enige i å gjøre investeringer i vind-, sol- og kjernekraft, og andre teknologier, med hensyn til klimaendringene. Dette etter påtrykk fra de amerikanske gjestene hvilket kanskje kan karakteriseres som dobbeltmoral når disse samtidig oppfordrer til å øke oljeproduksjonen. Det bør imidlertid tilføyes at Saudi-Arabia allerede er godt i gang med disse prosjektene som andre prosjekter, for å bedre forholdene for menneskeheten.

 

Dyrket mark

Landet er faktisk blitt en stor-eksportør av landbruksvarer, som dyrkes på de 35.000 kvadratkilometer gjenvunnet dyrkingsland på landets enorme ørkenlandskap. Alt med kontinuerlig vanning ved bevegelige sirkel-spredere med vann pumpet opp ved hjelp av elektrisitet framskaffet av vindkraft, fra enorme ferskvanns-basseng i dypet mer enn én kilometer under ørkensanden. Det er en lang rekke andre spennende tiltak som er igangsatt i landet for utnyttelse av dets enorme område som for 11.000 år siden, klimamessig var en Edens have, et tiltak som facto ledes av kronprins Mohammed bin Salman.

 

Kvinnelig sjåfør i Saudi-Arabia

Kronprinsen styrer landet med fast hånd og letter på en rekke tiltak som fra vestlig synspunkt kan virke tyranniserende på befolkningen.

President Biden har nok ikke hensyntatt alle nødvendige forhold ved bedømmelse av kronprinsen, blant annet at Jamal Khashoggi forbrøt seg mot lover som rettslig i landet resulterte i dødsdom, samt andre forhold som det synes unødvendig å kommentere i denne artikkelen, men kan kommenteres senere. Sikkert er det imidlertid at Biden selv har utnyttet kronprinsens eventuelle overtramp fullt ut i sin egen valgkamp. Vel og bra tilknyttet resultatet.

Presidenten har eksempelvis tilsidesatt de i sitt eget land bestialske tusenvis av drepte i masseskytinger, herunder også omfattet livshungrige barn og skoleungdom. Dette i det vesentlige grunnet foreldede lover tilknyttet våpenbesittelse. Millionene fra våpenlobbyen til betaling av kongressmedlemmer og senatorer, er ikke annet enn ren korrupsjon.

 

 

Featured image: President Biden og kronprins Mohammed bin Salman knoke-hilser

19/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!