ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Når president Joe Bidens vellykkede besøk i Israel, med feiring av økende tilnærming med arabiske land, betraktes i kontrast til presidentens korte besøk til palestinerne hvor den «rike onkelen» kom fra Amerika med penger, delte sin sympati og intet annet. Tilknyttet forholdet mellom Israel og Palestina beror Biden som billen mellom «barken og veden» og kan aldri innfri begge parters ønsker som penger alene ikke kan  oppfylle.

Det vises til artikkel i www.em24.uk  – «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/

 

For israelerne gjaldt Bidens besøk ytterligere integrasjon i Midtøsten. Denne gang omfattet ledende Saudi-Arabia. For palestinerne sto imidlertid ikke fredssamtaler tilknyttet den israelsk-palestinske konflikten på Bidens mulige agenda. Det vises blant annet til artiklene «Bahrain etterfølger de Forente Arabiske Emiraters avtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/ og «Sudans Abraham-avtale med Israel – et lodd i Trumps valgkamp» – link: https://www.em24.uk/sudans-abraham-avtale-med-israel-et-lodd-i-trumps-valgkamp/

Israel har byttet ut sin regionale isolasjon med aksept fra de sunni-arabiske lederne i felles frykt for et mulig kjernefysisk Iran. Som motytelse har disse arabiske lederne tilsynelatende frosset sin aktive solidaritet med palestinerne. Det vises til artiklene «Palestinerne selger seg ikke i fredsavtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/palestinerne-selger-seg-ikke-i-fredsavtale-med-israel/ og «Palestina bryter med Israel og USA» – link: https://www.em24.uk/palestina-bryter-med-israel-og-usa/

 

Dollar til palestinske sykehus og flyktninger

Presidentene Joe Biden og Mahmoud Abbas

President Biden tilbød palestinerne sympati og penger, men ingen langsiktige utsikter. På det korte besøket på Vestbredden lovet Biden 300 millioner dollar til palestinske sykehus og flyktninger, dette dog med forbehold om Kongressens godkjenning i henhold til presidentens begrensninger. Dessuten bekreftet presidenten sin støtte til en framtidig suveren palestinsk stat med delt hovedstad i Jerusalem, og mente det var større forhåpninger for fredsprosessen med Israels økte aksept i den arabiske verden.

President Biden tilbrakte kun ett par timer på Vestbredden hos den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, mot nær to døgn i Israel. Her unngikk Biden enhver kritikk av Israel og reduserte forventningene om fornyet amerikansk-ledet fredsprosess. President Abbas sa til Biden noe tilsvarende som president Reagan sa til førstesekretær Gorbatsjov, da disse to betraktet Berlin-muren. «Er det ikke på tide at denne okkupasjonen tar slutt?» Man vil anta at Biden ikke svarte på dette. Det vises til artiklene «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/, «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/ og «Utvidet antall boliger bygges på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/utvidet-antall-boliger-bygges-pa-vestbredden/

En tilstedeværende sykepleier takket for donasjonene til nytt sykehus, men tilføyde at  palestinerne trengte mer enn penger. «Vi trenger mer rettferdighet, vi trenger mer verdighet.» President Abbas tilføyde at, «Nøkkelen til fred og sikkerhet i vår region begynner med å anerkjenne staten Palestina.»

 

På vei til Saudi-Arabia

Air Force One

Kort tid etter det som nærmest kan karakteriseres som et høflighets-besøk hos palestinerne, satt president Biden i Air Force One på direkteflyvning mellom Israel og Saudi-Arabia. Dette som indikasjon på hvordan Israel får regional aksept idet sikkerhetshensyn og handelsambisjoner har fått større betydning for araberne enn den israelsk-palestinske konflikten.

 

 

Featured image: President Joe Biden møter president Mahmoud Abbas

19/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!