ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det har vært en jevn forbedring i de økonomiske relasjonene mellom Kina og Australia i løpet at årets første seks måneder mellom januar og juni, omfattet 16,4 prosent. Den totale bilaterale handelen nådde USD 111,7 milliarder. Med særlig positiv trend for jernmalm og kull, ifølge General Administration of Customs of China.

 

Samtidig har det pågått forhandlinger om justeringer av de økonomiske relasjonene, herunder tollsatsene på bygningsmaterialer. Den positive trenden skyldtes hovedsakelig gjenopptakelse av handel og relativt sterk etterspørsel etter australske produkter i Kina.

På pressekonferanse torsdag sa en talsperson for det kinesiske handelsdepartementet, at denne er villig til å samarbeide med Australia for å fortsette å løse økonomiske og handelsmessige problemer i dialog, konsultasjon og samarbeid. I april, under rammen av WTO, hadde Kina og Australia gjennomført vennlige konsultasjoner om en tvist, som gjenspeiler ånden av gjensidig fordelaktig samarbeid.

 

Det spente forholdet landene imellom roer seg

Tiden leger alle sår

Import i hele 2023 for australsk kull forventes å nå 30 til 40 millioner tonn, hvilket er en ny høyde siden forholdet mellom australierne og kineserne ble dårligere og åttitalls australske båter lastet med kull, som var bestilt av kineserne, ble liggende utenfor kinesiske havner etter å ha blitt ignorert losset. Kullet i disse båtene ble imidlertid etter en tid kjøpt av inderne, slik at det problemet ble eliminert. Det vises til en rekke tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, vedrørende den stadig mer stressede australske situasjonen tilknyttet kineserne, «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/, «Nye brudd mellom Kina og Australia» -link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/ og «Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/

 

Statsminister Albanese og president Xi

Bilaterale spenninger har avtatt siden lederne av begge land møttes på Bali, Indonesia, i november og banet vei for gjenoppretting av bilaterale økonomiske avtaler og handelsforbindelser, som traff den laveste ebbe på flere tiår under den forrige Morrison-regjeringen, som fornærmet kineserne grunnet påstander tilknyttet opphavet for koronaviruset.

Kina startet en gjennomgang av antidumping- og antisubsidietiltak over australske bygg på forespørsel fra relevante innenlandske industrier. Kina sa seg villig til å løse problemer med Australia, samtidig som de i fellesskap fremmer utviklingen av økonomiske og handelsmessige forbindelser.

Midt i forberedende relasjoner ble eksporten av australsk kull gradvis gjenopptatt med stigende omsetning, samt at tømmerforsendelser ble gjenopptatt i mai. Andre produkter som storfekjøtt kommer også til Kina. Kina-Australia-handelen opprettholdt således tosifret vekst i første halvår, noe som viser at økonomiene er svært komplementære og har bredt rom for samarbeid.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

14/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!