President Donald Trumps forslåtte kandidat til å etterfølge avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, ble utnevnt av et splittet Senat i henhold til partilinjene, godkjent i avstemming 52 for og 48 mot, hvorav én republikansk stemme mot.

 

Det var 151 år siden en høyesterettsdommer senest var blitt tilsatt uten én eneste stemme fra minoritetspartiet. Republikanerne besitter etter innsettelsen av Amy Coney Barrett således hele seks av de ni dommerne i høyesterett. Inkludert beroende dommere er tre innsatt av president Trump, to av henholdsvis Barack Obama og George W. Bush. Bush junior ansatte nåværende justitiarius John Roberts. Bill Clinton og George Herbert Walker Bush ansatt én hver. Sistnevnte, altså Bush senior, ansatte rettens for tiden eneste fargede medlem, Clarence Thomas.

 

Den femte kvinnelige høyesterettsdommer

Amy Coney Barrett

Barrett var den femte kvinnen i dette viktige embetet. Bare én uke forutfor presidentvalget presset republikanerne gjennom dommernominasjonen mot sterk opposisjon fra demokratene, etter dommer Ruth Bader Ginsburgs død seks uker før valget. Dette var en formidabel seier for president Trump ettersom det kommende valget kan medføre betydelige valgkonflikter som eventuelt umiddelbart må behandles i høyesterett. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

Mor i storfamilie

Amy Coney Barretts familie

Den nytilsatte dommeren ble umiddelbart sverget inn i sitt embete etter seremoni av høyesterettsdommer Clarence Thomas i Det hvite hus. Barrett er en 48 år gammel 7-barnsmor og den første høyesterettsdommeren med barn i skolepliktig alder. To av barna er adoptert fra Haiti. Hennes yngste barn er handikappet med Downs syndrom.

 

 

Forventet høyredreining

President Ronald Reagan og Antonin Scalia

Som tilsatt i embetet som høyesterettsdommer er Barrett nummer 115 i den historiske rekken av ansettelser. Det forventes imidlertid at Barretts ansettelse vil komme til medføre en klar høyredreining i den amerikanske høyesterett. Dette rimeligvis ettersom Barrett forut blant annet har virket som protesjé under den av president Ronald Reagan tilsatte, sterkt konservative dommeren Antonin Gregory Scalia, som tjenestegjorde som høyesterettsdommer i mer enn 29 år, fra 1986 til sin død i 2016.

 

Lagmannsrettsdommer og jusprofessor

Universitet Notre Dame du Lac

Dommer Barrett hadde siden i oktober i fjor vært tilsatt som lagmannsrettsdommer for the Seventh Circuit i USAs rettsvesen, hvilket omfatter store deler av Illinois, Indiana og Wisconsin, etter å ha virket som jusprofessor i 15 år ved det private katolske forskningsuniversitet Notre Dame du Lac i Indiana, nær sydenden av Lake Michigan utenfor byen South Bend.

 

Påstått maktovergrep

Ruth Bader Ginsburg

Demokrater kalte den hurtige tilsettelsen av Barrett et maktovergrep av republikanerne. Disse mente at president Trump burde ha ventet til etter valget inntil stemmegiverne hadde talt. Demokrater advarte mot at denne tilsettelsen kan bevirke presedens for gjengjeldelsesaksjon dersom disse vinner valget. Republikanerne svarte imidlertid kun nonsjalant at det var deres rett som beroende majoritetsparti å tilsette den nye dommeren straks. Demokratene frykter imidlertid at erstatning av den liberale dommer Ginsburg medfører en konservativ påvirkning på alle områder av det amerikanske livet, herunder blant annet helsevesen, abortrettigheter, regulering av forretningslivet og ikke aller minst miljø.

 

Konstitusjonen fastsetter ikke antall dommere

USAs høyesterett

Antall dommere i USAs høyesterett framgår imidlertid ikke av grunnloven, men bestemmes av Kongressen. Dette slik at når et parti kontrollerer både presidentskapet og Kongressen kan endring av antall dommere i høyesterett skje. Avhengig av kommende valg kan således faktisk demokratene utvide antall dommere og innsette egne, mer liberale dommere slik at demokratene får stemmeovervekt.

 

 

 

Featured image: Innsettelsen i Det hvite hus av Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer.

28/10/2020