ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Vladimir Putin har i løpet av den tiden dette individet har driblet seg fram mot makten i Russland, systematisk fjernet alle potensielle rivaler. Det russiske politiske landskapet har blitt ryddet for alle eventuelle utfordrere til det regjerende styret og sørget for at alle kritikere holder seg på avstand fra den politiske scenen.

 

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Alexei Navalny dømt som «ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/ og «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/

 

Markedsførte sin kampanje på nett

Navalny under valgkampanjen

Selv om Vesten ikke har vært direkte oppmerksomme på alle enkeltmennesker som har kjempet i det russiske samfunnet mot korrupsjon og udemokratiske forhold, har Alexei Navalny i mer enn ett desennium stått på barrikadene og avslørt offentlig korrupsjon i det russiske maktapparatet.

I de senere årene har Navalny separert seg ut som den eneste opponenten som har vært i stand til å organisere gateprotester av nasjonal målestokk. Det som etter hvert har skilt Navalny fra flertallet av sådanne opposisjonelle, er hans markedsføring gjennom video, hvilket har blitt forplantet på nettet med titalls millioner visninger. Dessuten har Navalny hatt evne til å mobilisere publikum, spesielt de unge, framtidig ledende russere, til å samles i gatene i anti-regjeringsprotester. Disse oppstandelsene har blitt fryktet av de autoritære myndighetene.

 

Opprettet et nettverk av regionale kampanjekontorer

Anti-Corruption Foundation

Navalny opprettet et nettverk av regionale kampanje-kontorer, etter å ha planlagt å stille som president-kandidat i valget i 2018 i opposisjon mot president Putin. Imidlertid ble han utestengt fra avstemningen.

I 2020 ble Navalny forgiftet i Sibir. Vestlige laboratorier bekreftet senere giften å være en nervegift. Kreml ble anklaget for drapsforsøket, hvilket selvfølgelig ble avvist av de russiske myndigheter. Hva annet kunne ha vært ventet? Navalny fikk akutt medisinsk behandling i Tyskland etter at den russiske regjeringen antok at han rimeligvis ikke ville komme tilbake dersom han muligens, mot formodning skulle overleve.

 

Valgte ikke Vladimir Lenins sikrere metode

Vladimir Lenin

Den opposisjonelle Navalny valgte ikke som den revolusjonære politikeren Vladimir Lenin hadde gjort mer enn ett århundre forut, hvilken drev sin politikk fra utlandet.

Navalny som gjennom forgiftningssaken opparbeidet et verdensry, var en direkte utfordring til Kreml. I stedet for å hensynta det sittende regimets uforenelighet med demokratisk adferd, reiste Navalny overraskende tilbake til Russland, inn i «løvens hule», hvor han straks ble arrestert. I 2021 ble han i en konstruert rettssak dømt til en kortere fengselsstraff, hvilken ble forlenget til ni år etter en ny runde i retten.

 

Trussel mot det beroende regimet som fengslet

Navalny bak gitter

Det har imidlertid vist seg at Navalny også representerer en stor trussel mot det beroende regimet selv om han er fengslet. Det har vært demonstrasjoner for å få Navalny frigitt.

Nå skal imidlertid Navalny møte i en tredje rettergang, for å få besluttet nærmest evig opphold bak gitter. Navalny, som har tapt vekt i fengselet og ser dårlig ut, er imidlertid fortsatt engasjert. Han raste hissig og trassig mot dommeren og fordømte beslutningen om ny rettergang, de få minuttene bilder fra forhandlingen ble overført til skjerm. Retten besluttet imidlertid å lukke dørene og skjermen ble følgelig straks svart.

Navalnys familie og noen få journalister hadde fått anledning til å beskue oppstarten av rettsforhandlingen, som ville ha en straffeutmåling omfattet flere desennium. Retten var satt i et fengsels-lokale omkring 250 kilometer fra Moskva. Dette rimeligvis for å unngå større protesterende folkeansamlinger.

 

Ekstremistiske terroraktiviteter

Navalny i rettssalen

Myndighetene har erklært Navalnys nettverk av kampanjekontorer og hans aktivitet mot korrupsjon som ekstremistiske terroraktiviteter. Nettverket var blitt stengt.

I denne nye rettssaken står Navalny overfor flere siktelser som, i tillegg til hans tidligere dommer, kan legge tiår til hans opphold bak murene. Disse siktelser inkluderer blant annet opprettelse og finansiering av en ekstremistisk organisasjon for terroraktiviteter. Siktelsen vil indikere at Navalny vil bli murt inne til hans liv ender. Dommen har ennå ikke falt.

 

Featured image: Alexei Navalny

22/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!