ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinesiske spionballonger av den type som ble skutt ned av amerikanerne, er et ledd i et luftovervåkingsprogram rettet mot mer enn 40 land, hevder USAs etterretning, som blant annet har samlet informasjon fra sine 30 operative U-2 spionfly.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, – «Mysterious Chinese balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/ og «Chinese mystery balloon shot down» – link: https://www.em24.uk/chinese-mystery-balloon-shot-down/

 

Beijing anmodet om utlevering av vrakdelene

Deler fra ballongen plukkes i havet

Beijing hadde anmodet USA om å utlevere Kina delene av dennes angivelige vær-observasjons-ballong, som etter sigende var på avveie grunnet vær og vind, og hvis rester ville bli plukket opp etter nedskytningen ved USAs Atlanterhavskyst.

 

 

FBI analyserer ballongdelene

FBIs laboratorium i Virginia

Disse delene blir imidlertid, i takt med at disse blir funnet på havbunnen i nedskytningsområdet, sendt til FBIs laboratorium i Virginia for analyse hos etterretnings-eksperter. Det var selvfølgelig ingen planer om å sende kineserne noe av disse funnene, som vil gi den amerikanske etterretningstjenesten verdifulle data om ballongens aktivitet. Det er imidlertid ennå for tidlig å vurdere hva som helhetlig var kinesernes intensjon med ballongen og hvordan denne samlet fungerte.

 

Eskalerte negativt forhold mellom landene

Kinas forsvarsminister Wei Fenghe

Før nedskytningen ble det imidlertid iverksatt tiltak for å skjerme ballongens instrumenters evne til å spionere, dette mens USAs etterretning skaffet seg informasjon om ballongens evner som spionasjeredskap.

Det kinesiske utenriksdepartementet sa at nedskytingen hadde skadet og påvirket negativt forholdet og framgangen i å stabilisere dette, mellom Kina og USA, etter Bali-møtet i november mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping. For virkelig å presisere at spenningen var på høykant, nektet Kinas forsvarsminister general Wei Fenghe å svare på telefonhenvendelse fra USAs forsvarsminister Lloyd Austin, for å diskutere ballongspørsmålet.

Amerikanerne kommenterte imidlertid kun med at ballongen var et «uakseptabelt brudd» på amerikansk suverenitet. Republikanerne kritiserte president Joe Biden for ikke umiddelbart å ha skutt ned ballongen. Kongressen fikk bestemme om protest skulle sendes Kina. Valget derom ga et enstemmig resultat. Begge partiers representerer stemte for protest mot Kina for at denne hadde brutt USAs suverenitet, dessuten for å ha forsøkt å bedra det internasjonale samfunnet med falsk påstand tilknyttet sitt lands etterretnings-metodikk.

 

U-2 spionflyenes etterfølgere fortsatt i drift

Lockheed Martin spionfly

US Air Force har i dag stadig i aktivitet 30 moderniserte, oppdaterte enheter av den kalde krigens Lockheed Martin U-2 spionfly, pluss noen toseters treningsfly. Disse flyene er fortsatt et funksjonelt ledd i det amerikanske etterretnings-systemet.

Det ble på slutten av 1980-tallet bygd nye, oppgraderte U-2, som fortsatt har forventet lang tjenestetid etter allerede hittil 65 års drift. Denne flymodellen ble godt kjent i 1960, da ett av disse ble skutt ned fra flyhøyde 70.000 fot eller mer, over Sibir på vei fra Peshawar i Pakistan til Bodø, med piloten Francis Gary Powers ved spaken. Den store flyhøyden til tross var flyet plutselig ikke lenger utenfor sovjetisk luftverns rekkevidde.

 

Kinas motsvarende spionredskap

President Xi og kinesiske luftforsvar-offiserer

Kina-ballongen som ble skutt ned av USA, er kinesernes metodikk slik som U-2 flyet er blant amerikanerne. De kinesiske ballongene er som U-2 flyet, utstyrt for å oppdage og samle etterretningsdata. Dette som en del av et enormt luftovervåkingsprogram under ledelse av kinesernes People’s Liberation Army.

Spionasjen med ballongene er av USA funnet rettet mot mer enn 40 land. Dette har blitt avdekket av bilder tatt blant annet fra de amerikanske U-2 flyene. Amerikanerne melder at slike spion-ballonger utstyrt med høyteknologisk utstyr, har samlet sensitiv informasjon fra land over hele kloden.

 

Kina framsetter tilsvarende anklager mot USA

General Glen VanHerck

Ikke uventet svarer kineserne med tilsvarende anklager omfattet at USA angivelig sender ballonger inn over kinesisk territorium. Dette skal ha skjedd minst 10 ganger siden januar 2022, påstår det kinesiske utenriksdepartementet på mandag, hvilket Washington avviser.

Siden ballongen ble skutt ned har Pentagon meldt om ytterligere uidentifiserte objekter – UFOer, over amerikansk territorium, én henholdsvis fredag over Alaska, én lørdag over Canadas Yukon-territorium, samt én søndag over Lake Huron, en av de fem store innsjøene i Nord-Amerika.

President Joe Biden beordret et F-16 jagerfly til å skyte ned den siste gjenstanden, som beveget seg i omkring 6.000 meters høyde med vindens hastighet og kunne medføre fare for sivil luftfart.

USAs nord-kommandør, general Glen VanHerck, sendte opp fly for å inspisere objektene og konkluderte deretter med at UFOene ikke er indikasjon på noen trussel. FBI vil nok snart ha foretatt nødvendige undersøkelser. Beijing har imidlertid kun innrømmet at denne bare er ansvarlig for den første ballongen. De har ellers publisert at det kinesiske forsvaret forbereder seg på å skyte ned UFOer oppdaget langs kinesiske grenser.

 

Featured image: Karikaturtegning

15/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!