ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

På lørdag ble det igjen, for fjerde gang på rad, holdt lands-omfattende aksjon mot president Emmanuel Macrons ønske om å endre Frankrikes pensjons-betingelser. Hundretusener av demonstranter fylte gater rundt om i landets byer i protest mot Macron og hans regjerings planer.

 

Det vises til tidligere artikkel herom i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Necessary changes in the French pension systems? » – link: https://www.em24.uk/necessary-changes-in-the-french-pension-systems/ og «Derfor er franske arbeidere i streik» – link: https://www.em24.uk/derfor-er-franske-arbeidere-i-streik/

 

Demonstrasjoner over hele landet

Demonstrasjon i Paris

I Paris alene protesterte angivelig, opplyst av noen kilder, 500.000 mennesker, hvilket hevdes å være 100.000 flere enn frammøtte den forrige protestdagen den 7. februar. Innenriksdepartementet hevder imidlertid at antallet demonstranter var mye lavere. Dette mente at et tall i underkant av 100.000 var et mer korrekt antall for de frammøtte i Paris, som marsjerte fra Republique Square til Nation Square. Marsjen ble ledet av lederne for Frankrikes åtte hovedfagforeninger. På landsbasis mente departementet at samlet antall protestanter omfattet alle andre franske byer, var i underkant av én million. Det er imidlertid av demostrantene bebudet enda en dag med protester og streik allerede den 16. februar.

 

Streik på Paris Orly flyplassen

Demonstrasjon på Paris Orly

Det var under lørdagens mønstring ikke slik som under de tre foregående protestdagene, der det ble oppfordret til avholdelse av landsomfattende streiker samtidig med demonstrasjonene. Flygelederne på Paris Orly flyplass gjennomførte imidlertid en uanmeldt streik som medførte kansellering av omkring 50 prosent av ettermiddagens flyavganger.

Fagforeningene har meddelt at disse i stedet, i en aksjon den 7. mars, vil oppfordre til nasjonal streik og blokkere landet dersom ikke regjeringen gir etter tilknyttet  planen om å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år.


Benytte konstitusjonelle styringsrettigheter

Det franske parlamentet

President Macron og hans regjering står ikke bare overfor motstand på gata tilknyttet sine endringsforslag for pensjonsordningene, men også fra Parlamentet hvor Macron mistet sitt samlede flertall ved valget i fjor.

For å få endret lovene må presidenten ha støtte fra den høyreorienterte opposisjonen. Dette for eventuelt å unngå å sette i verk det for presidenten konstitusjonelt tiltak, som vil tillate denne ved kriser, endring av lovverket uten parlamentarisk avstemning. Dette vil imidlertid ikke stoppe de streikende og lammende aksjoner i det franske samfunn.

 

Featured image: Demonstrasjon mot pensjonsreformen i Frankrike

14/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!