ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Verdens helseorganisasjon WHO har beregnet at det i 2020 ble gitt 1,4 millioner færre behandlinger for tuberkulose – TB, enn i 2019. Denne sykdommen er både forebyggbar og helbredelig og barn kan vaksineres. Hvert år dreper likevel sykdommen omkring 1,5 millioner mennesker. Dette gjør at TB er en større trussel enn både HIV og malaria.

 

Tuberkulose finnes i flere former. Vanlig TB tar omtrent seks måneder å kurere. Andre typer  kan kreve et langt behandlingsprogram opp til fire år. Behandling skjer gjerne med piller. Pasienter med TB har ofte blitt stigmatisert og sykdommen er gjerne blitt betraktet å ramme de fattigste i samfunnet.

 

Rammer få i vestlige land

Indonesisk landsby

I 2019 utgjorde de 30 landene med høy TB-belastning 87% av nye TB-tilfeller. Åtte land står for to tredjedeler av totalen, hvor India er den førende, etterfulgt av Indonesia, Kina, Filippinene, Pakistan, Nigeria, Bangladesh og Sør-Afrika. Det finnes imidlertid også en rekke tilfeller i Europa med flere hundre døde hvert år. Landene som er registrert med største redusert TB-behandling grunnet covid-19, var Indonesia med 42%, Sør-Afrika med 41%, Filippinene med 37% og India 25%.

 

Rammer mest lungene
TB er forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis og rammer vanligvis lungene, men kan også ramme andre deler av kroppen. Bakterien spres gjennom luften når mennesker med aktiv tuberkulose i lungene hoster, nyser eller spytter. Det spres imidlertid ikke ved å dele kjøkkenutstyr, håndhilse, klemme, berøre sengetøy eller toalettseter, ha sex eller dele spytt når man kysser noen. Symptomene omfatter hoste, brystsmerter, tretthet, feber og vekttap.

 

En fjerdedel av jordens befolkning smittet

Travel indisk bygate

For at noen skal bli smittet må man gjerne ha hatt tett eller langvarig kontakt. Det estimeres at omkring en fjerdedel av verdens befolkning anslås å være smittet med TB-bakterien ifølge WHO, men bare 5 til 15% av de smittede utvikler en aktiv TB-sykdom. De fleste som har hatt behandling i noen uker smitter ikke lenger. Folk kan også ha en latent TB-infeksjon som kan aktiviseres på et senere tidspunkt når immunforsvaret blir svakt.

 

Mer enn 100-år gammelt amerikansk sanatorium

100 år gammel vaksine
Det finnes kun én effektiv vaksine mot TB. Dette er Bacille Calmette-Guerin – BCG. Den ble først testet på mennesker i 1921. Dette selv om forskere har jobbet døgnet rundt for å utvikle vaksiner mot Sars-CoV-2, er BCG-vaksinen mest effektiv hos barn, men fungerer ikke veldig bra for voksne. Forskere har imidlertid utviklet en annen vaksine basert på BCG. Når vaksinen har fullført klinisk testing, foreligger det planer om å benytte den mot tuberkulose over hele verden i løpet av kommende år.

 

Hvordan har covid-19 oppstått

Wuhan Institute kan være «the missing link»

WHO har estimert at i 2020 kan mer enn en halv million flere mennesker ha dødd av TB fordi de ikke har blitt diagnostisert med sykdommen. Koronapandemien har derfor krevd langt flere liv enn antallet som hittil har blitt offentlig telt og et stort antall mennesker vil heretter grunnet manglende diagnoser tilkomme dødstallene. Foreliggende data viser dessuten at mennesker som er smittet med både TB og covid-19 har en dødelighet tre ganger høyere dødelighet enn for personer som bare er smittet med TB.

Covid-19 ser ut til å ha dukket opp uforklarlig. Dette kommenteres ikke her, utover at det henvises til tidligere artikler i www.em24.uk. Ettersom det har framkommet nye opplysninger blant annet i artikkelen «En ny Hitler – President Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/ – avsnitt «Covid-19 et biologisk våpen» – sitat: «Det vises til generalmajor Qiao Liangs bok «Unrestricted Warfare», i hvilken det framkom forslag til hvordan Kina kunne bli en global supermakt. Boken tar blant annet opp forholdet med å eksportere et virus for å skape en pandemi.», kan det ikke tilsidesettes at millioner av mennesker kan være forsettlig drept av personer med særlige interesser. Det henvises for øvrig til artikkelen i samme media – «14 land har kritisert WHOs Kina-rapport om Covid-19» – link: https://www.em24.uk/14-land-har-kritisert-whos-kina-rapport-om-covid-19/ , samt til andre titallsartikler i samme media om samme forhold.

 

Featured image: Tuberkuloseproblem for barn, Sub-Sahara

07/07/2021