ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tre amerikanske soldater ble drept og 25 ble såret i et angrep med droner mot en amerikansk militærbase i Syria ved grensen til Jordan natt til søndag. Jordan skal for øvrig ha presisert at angrepet ikke skjedde på jordansk jord. President Joe Biden har varslet de ansvarlige for angrepet, som er opplyst å være Iran-støttede militante grupper i Irak og Syria, om represalier.

 

Lokale militante grupper, spesielt inkludert de iranske proxy ledede Houthi-opprørerne i Jemen, har kontinuerlig i nær 150 angrep, forsøkt å ramme amerikanske militærbaser i Midtøsten, samt marine og sivile handelsfartøy på vei gjennom Rødehavet.

Siden krigen mot Hamas startet i Gaza medførte angjeldende angrep for første gang at amerikansk militærpersonell har blitt drept. Truende droner og missiler har ellers notorisk blitt skutt ned og amerikanerne har gjennomført gjengjeldelsesangrep i Irak, Jemen og Syria.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The Red Sea is attacked with Iranian technology» – link: https://www.em24.uk/the-red-sea-is-attacked-with-iranian-technology/ og «USA and UK bombed Houthis in Yemen» – link: https://www.em24.uk/usa-and-uk-bombed-houthis-in-yemen/

 

Klarlegger hendelsesforløpet

President Joe Biden

 

Det samles nå reelle fakta om angrepet. Dette selvfølgelig med frykt for at det skal oppdages at Iran-støttede militante grupper er direkte involvert i hendelsen, hvilket kan trekke denne med som ansvarlig i den pågående krigen mot Hamas i Gaza. Det antas imidlertid at president Biden og hans medarbeidere i første omgang vil forholde seg til tiltak kun mot de lokale militser i Irak og Syria. Dette slik at angrepet og etterfølgende represalier ikke antenner hele eller deler av «krutt-tønna» i Midtøsten.

Den amerikanske presidenten har også å hensynta velgerne i det kommende amerikanske presidentvalget til høsten og må reagere tilfredsstillende tøft mot angriperne for å vise velgerne at ingen ustraffet kan drepe presidentens soldater.

 

Situasjonen vil kunne utnyttes politisk

Presidentkandidat Donald Trump

 

Presidentens opponent i valget, som kan bli den beryktede Donald Trump, vil utvilsomt utnytte ethvert problem presidenten måtte stå overfor, tilsynelatende uten å sende de etterlatte etter falne tropper på post for Vestens demokrati en medlidende tanke.

Presidenten sa imidlertid i sin tale til folket vedrørende droneangrepet noe som må forstås omtrent slik som at han vil fortsette å bekjempe terrorisme som tidligere. Videre, at det ikke skal være noen tvil om at alle eventuelle ansvarlige vil bli rammet, men dette på et tidspunkt det amerikanske forsvaret velger og synes gunstigst.

 

Politisk nødvendighet

Al-Qaida leder Osama bin Laden

 

Tilfredsstillende avstraffelse er en politisk nødvendighet for den amerikanske velgermassen. Det minnes om den vellykkede, vanskelige aksjonen som eliminerte og avstraffet terroristen Osama bin Laden i 2011. Dette skjedde mens president Biden var visepresident under president Barack Obama.

Det bør således ikke være noen tvil om at president Biden har lært den nødvendige leksen for sin stilling. Det er rimelig å tro at den politisk rutinerte Biden, som den gang altså var visepresident for mer enn et decennium siden, var en viktig person i Det hvite hus sitt effektive og besluttsomme lederteam, hvilket innhentet de ansvarlige for destruksjonen av tvillingtårnene i New York og angrepet på Pentagon.

 

Hamas har uttalt seg

Talsmann for Hamas, Sami Abu Zuhri

 

En talsmann for Hamas, Sami Abu Zuhri, skal ha uttalt seg vedrørende angrepet på den amerikanske basen og sagt at dette var en melding til det amerikanske folk om at llikvidering på landets soldater vil framholde så lenge drap på uskyldige mennesker i Gaza pågår og at dersom den sionistiske amerikanske aggresjonen ikke stanser vil amerikanerne etter hvert bli møtt av hele den muslimske nasjonen. Zuhri mente nok således at hele «krutt-tønna» i Midtøsten kan komme til å eksplodere.

Det vises til avsnittet «Situasjonens menneskelige status pr. den 26. januar» i artikkelen «ICJ’S ruling against Israel on the Gaza war» – link: https://www.em24.uk/icjs-ruling-against-israel-on-the-gaza-war/, samt til artiklene «Are Russia and Iran responsible? » – link: https://www.em24.uk/are-russia-and-iran-responsible/ og «Hamas’ attack – an Iranian proxy attack on Israel? » – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/

 

Featured image: Satelittbilde av den amerikanske militærbasen Tower 22

30/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!