Den 27. juni 2019 tiltrådte den 41 år gamle Mette Frederiksen som Danmarks statsminister, den yngste noensinne. Siden sommeren 2015 har hun ledet Socialdemokratiet som er Arbeiderpartiets danske søskenparti.

 

Socialdemokratiet hadde i valget oppnådd i underkant av 26 % av stemmene og Fredriksen forhandlet seg fram til en koalisjonsregjering støttet av Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, RadikaleVenstre og Alternativet.

Mette Frederiksen ble født  i 1977 i Aalborg og har en bachelorgrad i administrasjon og samfunnsfag ved Aalborg Universitet fra 2007, samt en mastergrad i Afrika-studier ved Københavns Universitet fra 2009.

Fredriksen har vært medlem av Folketinget siden 2001. Hun overtok som leder i Socialdemokratiet etter Helle Thorning-Schmidt. Frederiksen har tidligere hatt flere ordførerposter og var i tiden fra 2005 til 2011 nestformann i  partiets Folketingsgruppe. Fra 2011 til 2014 var hun arbeidsminister i Thorning-Schmidts regjering, hvoretter hun i 2014 tiltrådte som justisminister. Som arbeidsminister ledet Frederiksen spesielt reformer om førtidspensjon, deltidsjobbing og det danske sysselsettingssystemet generelt, herunder også den særlig omdiskuterte kontanthjelpreformen, som blant annet reduserte kontanthjelpen til de unge arbeidsløse og ga samboende gjensidig forsørgelsesplikt.

 

Den nye sosialistiske regjeringen har tilsynelatende ingen spesielle saker på agendaen som ikke enhver dansk regjering ville ha presentert, men Fredriksens regjering bemerker at denne vil spesielt fremme en ny klimalov omfattet bindende delmål underveis og langsiktige mål for å redusere utslippet av drivhusgasser med 70 prosent innen 2030. Det skal fra samme tidspunkt bli forbudt å selge nye diesel- og bensinbiler. De økologiske jordbruks-arealene skal innen samme tidsrom fordobles.

Omdiskuterte, upopulære asylhåndteringer skal fjernes og landet skal igjen ta imot kvoteflyktninger. Dessuten skal integreringen for flyktningene styrkes og det skal sørges for at nye landsmenn snarest lærer seg det danske språket og raskt kommer i samfunnsnyttig arbeid. Barnefattigdom skal spesielt bekjempes ved å forenkle det offentlige bidragssystemet.

 

Straffeloven skal endres slik at danskene må ha samtykke fra partneren før enhver intim kontakt, som om dette ikke forut har fungert. Det gjenstår nå å se hvordan dette skal praktiseres, så heretter dansker, sørg alltid for at dere begge har signert dagens avtale før dere går til sengs.