Som den andre arabiske nasjonen på mindre enn én måned har det lille kongedømmet Bahrain på øya i Persiabukta inngått en tilsvarende avtale med Israel som De forente arabiske emirater – UAE, og vil etablere fullstendige diplomatiske forbindelser med Israel og avviser palestinske innvendinger.

 

President Donald Trump kunngjorde fredag ​​at Bahrain også ville etablere fulle diplomatiske forbindelser med Israel slik UAE – De forente arabiske emirater hadde gjort, hvilket var et avgjørende tegn på skiftende dynamikk i Midtøsten som bringer arabiske nasjoner i nærmere relasjon med Israel.

 

President Donald Trump

President Trump kunngjorde på Twitter fredag, en felles uttalelse med Bahrain og Israel som han benevnte som et historisk gjennombrudd for ytterligere fred i Midtøsten. Presidenten tilla ved presentasjon for journalister at 11. september, som var minnedagen dagen for Osama bin Ladens terrorangrep mot USA, var en passende dag for denne positive kunngjøringen vedrørende framtidig fred.

Avtalen mellom Israel og UAE ble omskrevet i artikkel i www.em24.uk – «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» –  https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/ En avtale som skal normalisere forholdet mellom UAE og Israel såfremt Israel under ledelse av statsminister Benjamin Netanyahu ikke som bebudet annekterer deler av Vestbredden.

 

Meddelelsen om avtalen mellom Bahrain og Israel:

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel

His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa og the Kingdom of Bahrain, and Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel spoke today and agreed to the establishment of full diplomatic relations between Israel and the Kingdom of Bahrain.

This is a historic breakthrough to further peace in the Middle East. Opening direct dialogue and ties between these two dynamic societies and advanced economies will continue the positive transformation of the Middle East and increase stability, security, and prosperity in the region.

The United States expresses its gratitude to the Kingdom of Bahrain for hosting the historic Peace of Prosperity workshop in Manama on June 25, 2019, to advance the cause of peace, dignity, and economic opportunity for the Palestinian people. The parties will continue their efforts in this regard to achieve a just, comprehensive, and resolution to the Israeli-Palestinian conflict to enable the Palestinian people to realize their full potential. Israel affirmed that as set forth in the Vision for Peace, all Muslims who come in peace may visit and pray at the Al Aqsa Mosque and Jerusalem’s other holy sites will remain open for peaceful worshippers of all faiths.

King Hamad and Prime Minister Netanyahu express their deep appreciation to President Trump for his dedication to peace in the region, his focus on shared challenges, and the pragmatic and unique approach he has taken to bringing their nations together.

The parties commend the United Arab Emirates and the Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed for his leadership on August 13, 2020, in announcing full diplomatic relations with Israel.

The Kingdom of Bahrain has also accepted President Trumps invitation to join Israel and the United Arab Emirates at the historic signing ceremony on September 15, 2020, at the White House where Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Foreign Minister Abdullatif Al Zayani of Bahrain will be signing a historic Declaration of Peace.

Sitat fra Twitter: @realDonaldTrump – 11/09/2020 06:00

 

Håp om dominoeffekt

Utenriksminister Mike Pompeo

Trump-administrasjonen håpet at avtalen ville oppmuntre andre arabiske land med historisk fiendtlige relasjoner til Israel å ville ta lignende skritt som UAE. Derfor sendte president Trump utenriksminister Mike Pompeo til Arabia som mekler, med USAs lokale militære posisjon i bakhånd, hvilket ville sikre mekleren et positivt sluttresultat selv om Bahrain ved dennes leder King Hamad i utgangspunktet ville komme til å nekte en forbindelse til Israel.

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/ Dette selv om Bahrain jevnlig har hatt uoffisielle bånd med Israel siden 1990-tallet. I 2019 var for øvrig Bahrain tilholdssted for Trump-administrasjonens konferanse vedrørende de økonomiske forhold nevnt i forslaget, for å løse den israelsk-palestinske konflikten. Sheikh Khalid, som er et medlem av den kongelige familien i Bahrain, uttalte den gang til pressen at Israel er en historisk del av denne regionen og at det jødiske folket har en plass blant oss. Det vises til artikkelen «Palestinerne selger seg ikke i fredsavtale med Israel» – https://www.em24.uk/palestinerne-selger-seg-ikke-i-fredsavtale-med-israel/

 

Saudi Arabia avhengige av USA

Fra proxy-krigen i Jemen

Saudi Arabia som ledes av kronprins Sheikh Mohammed bin Zayed, som for øvrig er USAs største våpenkunde og har amerikanske soldater stasjonert, er totalt avhengig av USA for oppdemming mot Iran som på sett og vis er alliert med både Russland og Kina. Hvor ydmyk Saudi Arabia er over for Irans styrke sees vel best tilknyttet Irans og Saudi Arabias proxy-krig mot hverandre i hvilket Iran foretok det voldsomme drone-angrepet på saudiarabiske oljeanlegg i september i fjor. Det refereres til avsnittet «Proxy-krigen kan utvikle seg til storkrig» i artikkel i april i år i www.em24.uk – «Proxy-krigen i Jemen» – https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/ – sitat «Kun USA med eventuell israelsk lokal støtte til sunnimuslimske Saudi-Arabia, kan demme opp mot det sjiamuslimske Iran.» Det lille øyriket i Persiabukta, Bahrain, en stat med sjiamuslimsk flertall som er styrt av sunnimonarker, er ellers hovedbase for USAs femte flåte. Bahrain hadde også allerede åpnet luftrommet for kommersielle passasjerflygninger mellom Tel Aviv og Abu Dhabi.

 

Saudi Arabia som katalysator

Kronprins Sheikh Mohammed bin Zayed

President Trump og dennes administrasjon kunne nok i ro og mak alene bestemme hva som ville bli Bahrains reviderte standpunkt til avtalen med Israel etter Bahrains innledende avslag. Tvunget katalysator uten innsigelser mot avtaleinngåelse ville bli Saudi-Arabia. Det er kjent at Bahrain ikke gjør utenrikspolitiske avgjørelser uten naboen Saudi-Arabias uttrykkelige tillatelse. Generelt skal dessuten den nye ledelsen i Saudi-Arabia støtte normalisering i forholdet til Israel, men israelske eksperter hevder lite håp til normalisering av forholdet til Saudi-Arabia så lenge kronprins Mohammed bin Salmans far, kong Salman beholder makten i landet. Etter at kronprinsen ved en angivelig forsnakkelse i 2018 i et intervju sa at israelere har rett til et hjemland, reagerte faren raskt med en sjelden offentlig irettesettelse av sønnen.

 

 Trump isoler palestinerne

Jared Kushner

President Trump driver nok sitt presidentskap i henhold til dennes lange turbulente erfaring som forretningsleder. Tvungne avtaler kan inngås fra parten i posisjon og tilsynelatende med smil som takk fra motparter uten valgmuligheter.

I en rekke amerikanske media som ikke nettopp kjennetegnes av å være president Trumps ivrige tilhengere, påpekes imidlertid at Trump er med på å isolere palestinerne på et tidspunkt denne forsøker å posisjonere seg som fredsmegler før valget i november. Da er det nok et spørsmål om den store mengden jøder i USA er viktigere for Trumps nyvalg enn tilhengerne av palestinernes sak i USA. Det skal visstnok være spurt om USA eller Israel hadde gitt Bahrain noen innrømmelser i bytte for avtalen. Hverken Trump, dennes svigersønn og rådgiver Jared Kushner, som deltok i formidling av avtalen, hadde selvfølgelig svart på dette, ettersom Bahrain tilsynelatende ikke hadde noe selvstendig valg.

Det er Trumps svigersønn Kushner som har ledet Trump-administrasjonens fredsavtaleforslag mellom Israel og palestinerne, hvilket palestinerne øyeblikkelig avviste. Deretter i ettertid har Kushner vendt sin energi mot Israels forhold til andre arabiske land. Dette rimeligvis for å indikere overfor palestinerne at deres krav ikke lenger vil kunne diktere regionens dynamikk. Kushner har i pressekonferanse uttalt at Bahrain-avtalen slik som UAE-avtalen, vil henvise palestinerne fra dennes opptatthet av utenrikspolitiske ambisjoner til nasjonale innenlandske prioriteringer.

 

Bekreftelse på denne nye virkeligheten

Analytiker Jehad Harb

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sammenlignet avtalen som en begivenhet på linje med Israels fredsavtale med Jordan i 1994. Det hadde vært forhandlinger i årevis for å oppnå de to siste avaler med araberstatene og Netanyahu roste president Trump for dennes innsats.

Bahrains beslutning indikerte at den arabiske verden forlot sitt fredsinitiativ fra 2002, et forslag som ble godkjent av den arabiske ligaen, hvilket ba Israel trekke seg fra de okkuperte territorier denne hadde erobret i 1967, for å normalisere forholdet til arabiske, islamske land. Jehad Harb, en palestinsk regjeringsanalytiker av palestinsk politikk i Ramallah på Vestbredden, har uttalt: «Bahrainsk beslutning er en bekreftelse på denne nye virkeligheten.»

 

Den arabiske ligaen avviste palestinerne

Al-Aqsa-moskeen

Palestinerne prøvde denne uken å overtale Den arabiske ligaen til å fordømme UAE. Fordømmelsen ble ignorert og palestinerne mottok beskjed om at ligaen ikke blandet seg inn i sine medlemslands suverene, utenrikspolitiske avgjørelser. Bahrain og UAE reflekterte ikke over noe tap av sympati blant Gulf-lederne for den palestinske sak, men de signaliserte derimot en utålmodighet med det de betraktet som uforsvarlig palestinsk ledelse. Palestinerne på sin side erklærte sterk avvisning og fordømmelse av avalen med Bahrain, som disse kalte et svik mot Jerusalem, Aqsa-moskeen og den palestinske saken, samt støtte og legitimering av den israelske okkupasjonen og forbrytelsen mot det palestinske folket. Den palestinske ambassadøren i Bahrain ble tilbakekalt. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Palestina bryter med Israel og USA» – https://www.em24.uk/palestina-bryter-med-israel-og-usa/

 

 

Featured image: Baharain

12/09/2020