ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Brasils myndigheter har offisielt hittil registrert omkring 40 døde og like mange savnet, etter styrtregnet som under regntiden har rammet den sørøstlige regionen av landet, i det vesentligste delstaten São Paulo, Brasils rikeste delstat, under Brasils karnevalsesong. Enkelte steder skal det ha falt 626 mm regn på kort tid, som foranlediget voldsom flom og jordskred.

 

President Luiz Lula da Silva besøkte sammen med flere av sine statsråder, den katastrofe-rammede regionen og sa at boliger ikke lenger skulle bygges i områder med fare for jordskred og stor flom.

 

Bistand fra regjeringen

Presidenten trøster redningsmannskap

President Lula da Silva lovet bistand til å bygge nye boliger på tryggere steder, etter at den sterkt rammede kystbyen São Sebastião med 91.000 innbyggere, som var blitt hardest rammet med overveiende antall forulykkede, ble overfløyet for å gi beslutningstagerne et bedre altomfattende inntrykk av katastrofens voldsomme omfang.

Presidenten, som ofte bare kalles Lula, bedyret at regjeringen ville tiltre med innsats for å gjenopprette den lokale viktige infrastrukturen. Herunder veier som er blitt sperret og ødelagt av jordskred. Flere tusen mennesker hadde blitt evakuert fra særlig utsatte områder. Noen også med helikopter, fra sine hjem etter skyfallet som hadde pågått siden fredag med veier blokkert av jordskred.

 

Manglende forhåndsbedømmelse

Jordras over vei

President Lula var som erfaren leder, selvfølgelig opptatt av årsaksforholdet. Hvordan kunne slike uforutsette forhold oppstå med sådan graverende tilstander? Presidenten påpekte spesielt at ved utnyttelsen av terrenget var det i mange tilfelle ikke hensyntatt naturens faktiske beroende tilstand og forhånds bedømme dennes stadige mulige endringer ved eksempelvis angjeldende ekstremregn.

I et møte med São Paulo-guvernør Tarcisio de Freitas og São Sebastião-ordfører Felipe Augusto, tilknyttet disses koordinering av opprettingen etter katastrofen, sa presidenten at «Noen ganger overrasker naturen oss, men noen ganger frister vi også naturen».

Han erklærte tre dager med sorg i staten og en 180-dagers katastrofetilstand i seks rammede byer.

 

 

Featured image: Fra byen São Sebastião i delstaten São Paulo

22/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!