ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Søndag uttalte USAs utenriksminister Antony Blinken at Kina vurderer å levere våpen til Russland, tilknyttet dennes krig mot Ukraina. Blinken advarte Beijing om at alle forsyninger ville «skape et alvorlig problem».

 

I møte på et ikke avslørt sted på lørdag, mellom den amerikanske utenriksminister Antony Blinken og den kinesiske toppdiplomaten, tidligere utenriksminister Wang Yi, i relasjon til den globale sikkerhetskonferansen avholdt i München, advarte Blinken sin tidligere kollega om konsekvensene dersom Kina skulle hjelpe Russland med våpen og ammunisjon til Ukraina-krigen.

I et intervju på søndag etter møtet mellom disse diplomatene, sa Blinken at «Washington var dypt bekymret for at Beijing vurderer å levere våpen til Moskva».

Beijing har imidlertid sterkt avvist påstanden om disse våpenleveransene, som denne også har avvist rapporter om at Moskva angivelig skulle ha anmodet om militært utstyr. Kineserne påstår at Washington sprer løgner.

 

Overvåker Kinas leveranser til Russland

Utenriksminister Antony Blinken

Utenriksminister Blinken sa ellers at kinesiske firma allerede ga «ikke-dødelig støtte» til Russland. Ny informasjon hadde antydet at Beijing derimot heretter kunne gi «dødelig støtte» også omfanget våpen og ammunisjon. En slik eskalering vil eventuelt kunne bety «alvorlige konsekvenser» for Kinas forhold til USA, framgikk det av Blinkens advarsler. Forholdet var allerede dårlig etter at USA skjøt ned en kinesisk angivelig spionballong for ett par uker siden.

Under møtet diskuterte Blinken og Wang også den påstått kinesiske spionballongen, som ble skutt ned over USA. «USA vil ikke akseptere noen krenkelse av sin suverenitet. Denne uansvarlige handlingen må ikke skje på nytt», sa Blinken.

Wang kalte disputten om ballongen for en «politisk farse produsert av USA» og anklaget amerikanerne for å bruke «alle midler for å blokkere og undertrykke Kina».

Kina har nektet for å ha sendt en spionballong. Beijing uttalte på søndag morgen at USA ville måtte «bære alle konsekvensene» dersom denne eskalerte krangelen om ballongen. Kina ville imidlertid forfølge saken dersom «USA insisterte på å utnytte denne».

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Mysterious Chinese balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/, «Chinese mystery balloon shot down» – link: https://www.em24.uk/chinese-mystery-balloon-shot-down/ og «Chinese spy balloons have monitored 40 countries» – link: https://www.em24.uk/chinese-spy-balloons-have-monitored-40-countries/

 

Aksepter ikke innblanding fra USA

Den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi

Kina godtar ikke at USA legger seg borti forholdet mellom Kina og Russland. Heller ikke benytte tvang og press derom, skal Kinas utenriksdepartements talsmann Wang Wenbin ha uttalt, på en rutinemessig pressekonferanse som avholdes på mandager, etter at denne hadde blitt spurt om anklagene.

President Xi Jinping har ikke kommentert anklagene om de potensielle kinesiske våpenleveransene til Russland. President Xi er åpent alliert med president Vladimir Putin og har ennå ikke fordømt Russlands invasjon av Ukraina, men i stedet har den kinesiske presidenten angivelig forsøkt å holde seg nøytral i konflikten og skal ha bedt om fred.

Utenriksminister Blinken forela ikke nærmere hvilken informasjon USA hadde mottatt om Kinas potensielle planer. Blinken svarte på spørsmål om hva USA trodde at Kina kunne gi russerne. Dette var først og fremst våpen og ammunisjon. USA har allerede sanksjonert et kinesisk selskap for angivelig å ha levert satellittbilder av Ukraina til leiehæren Wagner Group og anførte at i Kina er det ikke forskjell mellom private firma og staten. Det vises til artiklene «Wagner Group’s attempt to recruit Serbian mercenaries»  – link: https://www.em24.uk/wagner-groups-attempt-to-recruit-serbian-mercenaries/ og «Defined as an international criminal organization» – link: https://www.em24.uk/defined-as-an-international-criminal-organization/

 

Våpenleveranse til Russland får katastrofale følger

Senator Lindsay Graham

Skulle kineserne levere våpen for å hjelpe russiske styrker i Ukraina, vil forholdet mellom de to gigantene USA og Kina forverre seg «katastrofalt», sa den republikanske senatoren Lindsay Graham. «Det ville ha vært som å kjøpe en billett på Titanic etter at du hadde sett filmen.»

Blinkens advarsel betraktes tydelig utformet, for å avskrekke Kina fra våpenleveringer, men den amerikanske utenriksministeren påpekte også at USA er bekymret for at Kina skal hjelpe Russland med å unndra vestlige sanksjoner som har til hensikt å lamme Russlands økonomi og evne til krigføring. Kinas handel med Russland har derimot vokst og har blitt det største markedet for russisk olje, gass og kull.

 

Enighet om bakkevåpen, men ikke fly

General Dynamics F-16 jagerfly

Nato-medlemmer er enige om å sende våpen, ammunisjon og utstyr til Ukraina, inkludert stridsvogner, men ikke generelt jagerfly, som Ukraina ivrig anmoder om.

Amerikanerne vil imidlertid ikke innestå for å hjelpe andre av sine allierte med å levere fly. Det største problemet ved å levere fly er selvfølgelig Ukrainas mangel på piloter. Det tar månedsvis å utdanne sådanne. Selv om noen flyveraspiranter skulle bli dyktige, vil disse likevel være i en kamikaze-situasjon. Dette tatt i betraktning russernes velutviklede luftvern. Selv russerne med disses altså enorme mengder eksepsjonelt utviklede fly, holder sine fly tilbake ettersom disse ikke har plausibel plass i denne krigen grunnet det raffinerte luftvern på krigens begge sider. Det vises til siste del av avsnittet «Bilateral rupi-rubel-børs» i artikkelen «Russisk avhengighet hindrer indisk Ukraina-beslutning» – link: https://www.em24.uk/russisk-avhengighet-hindrer-indisk-ukraina-beslutning/

Amerikanerne har nok full forståelse for dette faktum. For å kontrollere luftrommet er det imidlertid enighet om at ukrainerne får tilført store nok mengder med luftvernraketter, samt bakke til bakke-raketter og overvåkningsdroner, samt god satellittinformasjon slik at bakke til bakke-rakettene i tillegg til kanonene, samt stridsvognene, kan utføre formålstjenlig tjeneste.

Utenriksminister Blinken skal ha sagt, «Vi har vært veldig tydelige på at vi ikke bør fiksere eller fokusere på noe spesielt våpensystem». Vesten må sikre at Ukraina har det de trenger for en potensiell motoffensiv mot russerne «i månedene framover». Russerne prøver ivrig å rykke fram i de østlige delene av landet og har informert om at disse nå har framskaffet 500.000 tropper til å foreta våroffensiv, hvorav mange rimeligvis kun må sitte som «ducks in the pond» for ukrainske motangrep.

Den tidligere kinesiske utenriksministeren Wang Yi sa i en tale i München lørdag, at «Kina verken hadde stått passivt eller kastet drivstoff på bålet i Ukraina. Kina vil heretter publisere et dokument som fastsetter dennes holdning til å løse konflikten. Dokumentet vil indikere at den territorielle integriteten til alle land må respekteres.»

Wang fortsatte i sin tale med at denne «foreslår at alle, spesielt Kinas venner i Europa, tenker på hva slags innsats kineserne kan gjøre for å stoppe denne krigen». Deretter bemerket Wang at «det er krefter som tilsynelatende ikke ønsker at forhandlingene skal lykkes, eller at krigen skal ende». Wang antydet imidlertid ikke hvem dette skulle gjelde.

 

President Xi Jinping skal avholde tale om Ukraina

Utenriksminister Antonio Tajani

Italias utenriksminister Antonio Tajani skal ha uttalt til en italiensk radio, at denne hadde blitt orientert om at det forelå en plan for at Kinas president Xi skulle avholde «en fredstale på årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina, fredag 24. februar». Xi ville i talen angivelig oppfordre til fred, men uten å fordømme Russlands adferd.

 

Featured image: Illustrasjonstegning

21/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!