ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Et internt dokument som har blitt utstedt på president Vladimir Putins kontor sommeren 2021, skal være lekket til et internasjonalt konsortium av journalister. Det skal angivelig framgå av dokumentet at russerne i nær framtid har som strategi å absorbere nabolandet Belarus gjennom infiltrasjon. Dette for å få landet underlagt Russland som en angivelig unionsstat, med full russisk kontroll. Dette kan også ha vært planen med Ukraina, hvor russerne uforventet møtte uinntagelig motstand.

 

I stedet for tvang, som ble forsøkt benyttet mot Ukraina, er russernes planlagte strategi overfor Belarus, ifølge det interne dokumentet, å infiltrere landet militært, politisk og økonomisk over tid. Dette skal etter hvert kunne føre fram til målet.

I dag er imidlertid begge disse land allerede i en slags union i henhold til en avtale som ble inngått allerede i 1999. Fra året etter har landene således hatt nære militære forbindelser og har vært engasjert i ulike felles vitenskapelige forsvars-aktiviteter.


En diktaturs grep

President Aleksandr Lukasjenko

Etableringen av unionsstaten skal ha blitt detaljert planlagt med koordinering av landenes lovverk, forsvars-, handels- og utenrikspolitikk, for å ende som en sovjetisk provins underlagt Moskva som før Sovjet-unionens oppløsning vel tre desennium forut.

At Belarus ikke siden har blitt et vestlig orientert land som sine naboland underlagt Sovjetunionen, er at president Aleksandr Lukasjenko, som har ledet landet eneveldig siden 1994, har klamret seg til Russland for desperat å opprettholde sin makt. Ved landets siste valg i 2020 ble opposisjonskandidater og de som ellers bestred og protesterte mot valgfusk etter at Lukasjenko erklærte seg som seierherre, møtt med fengsling. Tusenvis ble arrestert. USA og EU anerkjenner for øvrig ikke Lukasjenko som landets president.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/ og «President Lukasjenko forsøkes fjernet ved hacking» – link: https://www.em24.uk/president-lukasjenko-forsokes-fjernet-ved-hacking/

En skygge i Putin-administrasjonens opprettede avdeling i oktober, som behandlet strategien mot Belarus sammen med forsvarets etterretningstjenester, skal ha berettet at Belarus inngikk som en del av Russlands strategi mot både Estland, Latvia, Litauen, Moldova og Ukraina.

 

Ingen nyhet for analytikerne

Forsvarsanalytikere

Informasjonen om Putins planer er imidlertid ikke noen sensasjonell nyhet for forsvarsanalytikerne. Estland, Latvia og Litauen er imidlertid med tiden alle blitt medlemmer både av EU og Nato. Dette slik at Putins ønsker vedrørende disse land, nok allerede for lang tid siden er passé.

Belarus i hendene på Lukasjenko er imidlertid for Putin ingen match. Lukasjenko er for lengst i lomma på Putin, men utviklingen i Ukraina kan også ende dette forholdet. Dessuten kan den aldrende Lukasjenko ganske enkelt falle fra. Opposisjonen i Belarus kan til og med føre Belarus inn i Putins krig på Ukrainas side.

Det er ellers lite trolig at Belarus med Lukasjenko ved makten, vil komme til kjempe sammen med russerne mot Ukraina. Russland mangler ettertrykkelig konvensjonelle våpen og ammunisjon til sin egen og sine leiesoldaters krigføring. En innblanding av Belarus vil dessuten kunne destabilisere Belarus med den følge at Lukasjenko kan miste sitt grep, hvilket er avhengig av Putin, som på sin side får stadig mindre evne til eventuelt å hjelpe Lukasjenko ved et opprør mot denne, ettersom Putins tropper for det meste er bundet opp i Ukraina.

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

23/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!