ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ukraina jubler etter publiserte satellittbilder som viser store skader forårsaket av eksplosjoner på russernes militærflybase Novofedorivka ved Saki på Krim-halvøya. Antall havarerte jagerfly varierer fra syv til ni. Sjokkerte russiske feriegjester begynte straks å flykte i lange bilkøer på broforbindelsen med halvøya, som russerne annekterte i 2014. Russlands president Vladimir Putin kan heretter bli oppfattet av russerne til ikke å ha evne til å beskytte disse fra krigen han startet mot Ukraina.

 

Ukraina har ikke erkjent ansvar for noe angrep og russerne hevder at angjeldende ødeleggelser var forårsaket av en ulykke i ammunisjonslagre som detonerte, dessuten avviste disse innledningsvis at ingen fly var blitt ødelagt.

 

Et arrangement av ukrainske partisaner

Situasjonskart

Det skal imidlertid fra ukrainsk ubekreftet hold, ha kommet antydninger om at eksplosjonene var arrangert av ukrainske partisaner. Dette kan virke sannsynlig ettersom forsvarsanalytikere skal ha uttalt at Ukraina ikke skal disponere missiler som kan rekke fram til den angjeldende basen fra ukrainsk territorium minimum 220 kilometer unna, dessuten ville missiler med stor sannsynlighet ha blitt nedskutt av russernes missilforsvar i disses, i krigssituasjonen, sterkt kontrollerte luftrom. Det samme ville for øvrig ha skjedd med eventuelle ukrainske jagere om dette i stedet skulle ha vært benyttet.

 

Populariteten steg

President Vladimir Putin

For president Putin vil denne hendelsen kunne få vesentlige følger ettersom landets annektering av Krim i 2014 ble ansett som populært blant russerne flest. Russerne har etter annekteringen ivrig benyttet Krim som feriedestinasjon ved Svartehavet.

 

 

Sabotasjemål for ukrainerne

Broen over Kerchstredet – Krimbroen

Putin har i ettertid utallige ganger erklært at Krim er en uatskillelig del av Russland, ikke hensyntatt det internasjonale samfunnets syn på det forholdet. Den russiske presidenten igangsatte øyeblikkelig konstruksjon av den enorme vei- og jernbanebroen som forbinder Krim med Russland over Kerchstredet, hvilken bilturistene desperat køet over i flukt fra Krimhalvøya mot Russlands fastland etter eksplosjonene. Denne broen vil nok tilsynelatende åpenbart være et attraktivt sabotasjemål for å kutte forsyningslinjene til de russiske styrkene på Krim.


Bare begynnelsen

President Volodymyr Zelenskyy

«Russlands krig mot Ukraina begynte med Krim og må ende med Krim – med frigjøring», sa president Zelenskyy i en videotale til sin nasjon i natt. Han la til at «Vi vil aldri gi det opp». En annen ukrainsk medarbeider skal ha uttalt at hendelsen på Krim «bare er begynnelsen». Det skal senere ha lekket fra vitner at minst én person ble drept og mer enn et dusin har blitt såret.

 

Krims leder Sergei Aksyonov

Leder av republikken Krim, Sergei Aksyonov skal ha uttalt at minst 62 leilighetsbygg og 20 kommersielle strukturer skulle ha blitt skadet. Denne erklærte stedlig unntakstilstand og hevet nivået på halvøya til terrortrussel.

 

 

Krysset den røde linjen

Russisk atom missil

President Putin har anført at denne betrakter eventuelle angrep mot Krim-halvøya som en kryssing av hva denne benevner som en rød linje. Skjer dette vil det kunne medføre at Russland vil sette inn atomvåpen i kampen mot Ukraina. Vesten støtter i prinsippet president Zelenskyys ambisjon, men USA og dets europeiske allierte står overfor spørsmålet om hvor langt de vil gå i praksis mot det atombevæpnede Russland.

Ukraina har mottatt kraftige våpen inkludert USA-leverte langdistanseartilleri som har vist seg særlig effektive. Denne levering var gjort i den forståelse av at disse våpnene ikke ville slå inn på russisk territorium. Dette for ikke å motivere russerne til å slå tilbake med atomvåpen i den pågående proxy-krigen mellom Vesten og Russland.

 

Featured image: Fra stranden på Krim etter eksplosjonene

11/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!