ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den ungarske statsminister siden 2010, Viktor Orbán, som også besatt samme stilling fra 1998 til 2002, anses å ha blitt et problem for EU-blokken. Den 59 år gamle Orbáns styresett nærmest fryses ut blant blokkens øvrige medlemmer. Ungarn blir derfor stadig mer isolert. Det er Orbáns pro-Putin-holdning som tilsynelatende for øyeblikket veier tyngst, men denne er ellers tidligere kjent for å ha foretrukket samarbeid med Kina enn med EU. Det hevdes at Ungarn bryter EU-fellesskapets interesser ved å misbruke dets tildelte demokratiske statutter, også omfattet vetorett. Det kan således risikeres at EU vil blokkere alle midler til hvilke Ungarn kunne være berettiget.

 

Det vises til en mer enn to år gammel artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Ungarn forstyrrer forholdet mellom Kina og EU» – link: https://www.em24.uk/ungarn-forstyrrer-forholdet-mellom-kina-og-eu/

 

Manipulerer EU med vetorett

Statsminister Viktor Orbán

Statsminister Orbán har vært leder for det politiske partiet Fidesz fra 1993 bortsett fra et avbrekk mellom årene 2000 og 2003. Det er imidlertid ikke bare i EU at det har oppstått protester mot Orbáns styresett, men etter hvert stadig mer også i hjemlandet. Det hevdes at Ungarn under Orbáns ledelse bryter EU-fellesskapets interesser ved blant annet å misbruke landets vetorett.

I mer enn ett decennium har Ungarn under statsminister Orbán vært et problem for EU. Brussel har ikke funnet passende sanksjoner mot Orbáns udemokratiske drift av landet, samt om hvordan dette kan gjøres. Dette mens Orbán taktisk kontinuerlig har manipulert EU med utpressing tilknyttet Ungarns vetorett både i utenrikspolitiske- og budsjettspørsmål.

 

Rettsstatsmekanisme

President Putin og statsminister Orbán

Statsminister Orbáns Putin-vennlighet har isolert Ungarn innen EU. Dette, sammen med anklager om korrupsjon, har medført at pengene fra gjenopprettingsfondet etter korona-pandemien ikke ble utbetalt til Ungarn. Videre er det etter hvert planlagt utredet en beslutning om det kan ilegges sanksjoner mot landet, som en del av blokkens nye, vedtatte rettsstatsmekanisme som trådte i kraft ved starten av 2021. Denne mekanismen kan konkludere med at EU totalt vil kunne kutte alle midler til Ungarn, hvilket vil være første gang mekanismen benyttes overfor et medlemsland. Mens det i andre prosedyrer kreves enstemmighet i alle medlemslandene, krever denne prosedyren samtykke kun fra et kvalifisert flertall på 55 % av medlemmene, som representerer minst 65 % av blokkens samlede befolkning.

 

Økonomisk krise

Tilhengere av partiet Fidesz

Ungarn står overfor en alvorlig økonomisk krise hvilket vil kunne medføre at landet ikke lenger vil har råd til å etterkomme statsminister Orbáns sjenerøse sosial- og finanspolitikk, med hvilke denne tilsynelatende har kjøpt seg makten i landet. Dette medførte at statsministeren og dennes parti Fidesz senest i april i år vant en formidabel seier. Statsminister Orbán mener at Vesten og Nato er ansvarlig for Russlands krig mot Ukraina. Denne har således ikke tilsluttet seg det øvrige EUs fordømmelse av denne krigen, men har hevdet at EU finansierer krigen for Ukraina som «krigshissere».

Et tysk parlamentsmedlem bestilte en rettsstatsrapport – The European Commission’s annual rule of law reports, vedrørende Ungarn. Denne ble godkjent av alle større fraksjoner i Europaparlamentet, herunder inkludert De Grønne, sosialdemokratene, de liberale og det konservative European People’s Party, som også det ungarske partiet Fidesz tilhørte fram til mars 2021.

 

Alvorlige, langvarige og systematiske brudd

EU-regler trues

Ut på sommeren i år forelå en rapport som vurderer potensielle økonomiske sanksjoner mot medlemsland. Denne konkluderte med at det ville være berettiget og nødvendig å stoppe all EU-finansiering til Ungarn fordi bruddene mot rettsstaten var så alvorlige, langvarige og systematiske. Spørsmålet er om kommisjonen faktisk vil ha politisk vilje til å gjennomføre påleggene. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ga imidlertid grunn til tvil derom.

 

EUs regelverk

Europaparlamentet har for øvrig forut anklaget kommisjonens president for passivitet, hvilket enkelte mener kan være påvirket av den tidligere tyske kansleren Angela Merkel. I alle fall menes at statsminister Orbán må under kontroll, hvilket rimeligvis først synes mulig når penger blir tatt fra denne. Alternativt vil problemet fortsette som tidligere, kanskje på president Vladimir Putins – en tredjemanns, premisser.

Orbáns regjering har imidlertid trukket tilbake sosiale tiltak og skattelettelser i påvente av økonomiske innstramminger, med følge av utbrudd av sosiale protester i Ungarn. Dette kan være tegn på at Orbán ikke ønsker endringer eller ikke tillates dette av en tredjemann.

 

Det vises ellers til avsnittet «Midlertidige ordninger for noen land» i artikkelen «EU sanctions two thirds of Russian oil imports» – link: https://www.em24.uk/eu-sanctions-two-thirds-of-russian-oil-imports/, avsnittet «Nato-medlems selvstendige forhandlinger» i artikkelen  «President Putin hevder USA lokker Russland til krig» – link: https://www.em24.uk/president-putin-hevder-usa-lokker-russland-til-krig/ og til avsnittet «Forholdet til Kina» i artikkelen «Tyskland uten Angela Merkel» – link: https://www.em24.uk/tyskland-uten-angela-merkel/

 

Featured image: Statsminister Orbán og EU-kommisjonens president von der Leyen

10/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!