ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Washington har ikke uventet meddelt at det blir ingen US-diplomatisk representasjon under Vinter-OL i Beijing 2022. Amerikanske utøvere som ønsker, kan dog bli med å konkurrere. Årsaken opplyses å være pågående brudd på menneskerettighetene i Kina.

 

Biden-administrasjonen vil ikke komme til å sende noen diplomatisk eller annen offisiell representasjon til vinter-OL og de paralympiske leker i Beijing 2022 grunnet Kinas pågående folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang, dessuten andre brudd på menneskerettigheter, bekjentgjorde pressesekretæren i Det hvite hus.

 

Politisk nøytral

Det olympiske flagg

Den internasjonale olympiske komité sier at denne er politisk nøytral og respekterer enhver regjerings beslutning om å ha tilstedeværelse av diplomater under arrangementet.

Washington har stått fremst i rekken tilknyttet internasjonal kritikk av Kina grunnet Beijings undertrykkelse av den uiguriske muslimske minoriteten i Xinjiang-regionen. Det vises til en rekke artikler herom i www.em24.uk – blant annet «Uyghur Human Rights Policy Act – proposisjon vedtatt av USA’s Senat» – https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

 

Virker dominoeffekten?

Pressesekretær Jen Psaki

Pressesekretæren i Det hvite hus Jen Psaki sa mandag at «… vi kan rett og slett ikke møte med Kina med business as usual grunnet de grove menneskerettighetsbrudd og grusomheter i Xinjiang».

Også andre land, inkludert både Tyskland og Storbritannia, har diskutert potensiell tilbakeholdelse av diplomattjenesten tilknyttet arrangementet, som begynner den 2. februar neste år. Vil dominoeffekten også kunne gjøre seg gjeldende etter president Bidens avgjørelse? En avgjørelse som også bifalles av de republikanske motstanderne.

Australia og Canada kan fort være på samme side som sin allierte og etter hvert velge diplomatisk boikott.

New Zealand ved visestatsminister Grant Robertson kunngjorde i går landets beslutning om ikke å sende diplomatisk representasjon til vinterlekene, men presiserte at avgjørelsen var av helsemessige grunner og ikke relatert til amerikanernes beslutning.

Japan har meddelt å ville benytte noe tid på sin avgjørelse. Statsminister Fumio Kishida sa at dette vil bli nøye vurdert med hensyn til refleksjon av den japanske politiske posisjonen. Regjeringen vil ta hensyn til formålet med de olympiske leker, den diplomatiske situasjonen og landets nasjonale interesser.

 

Kineserne sterkt irriterte

Kinas UDs talsperson Zhao Lijian

«Dersom amerikanerne ønsker å gå sin egen vei, vil Kina gjøre mottiltak uten å spesifisere i hvilken form», sa det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian på en pressekonferanse.

En talsperson for den kinesiske ambassaden i Washington, Liu Pengyu, sa til pressen at «En slik pretensiøs handling er bare en politisk manipulasjon og en alvorlig forvrengning av ånden i det olympiske charteret. Faktisk ville ingen bry seg om hvorvidt disse menneskene kommer eller ikke».

 

Beijing 2008

Sommer OL 2008

Etter at sommer-OL ble arrangert i Beijing 2008 som fungere meget godt som reklame for kineserne for å få presentert sitt land, har disse denne gang lagt store visjoner om å få presentere sitt land i vinterdrakt, samt også å utnytte arrangementet kommersielt. Det vises eksempelvis til artiklene «Kina tester digitale yuan – har manko på US-dollar og ansvar for historiske bonds», herunder avsnittet «Vinter-OL 2022 til markedsføring» – link: https://www.em24.uk/kina-tester-digitale-yuan-har-manko-pa-us-dollar-og-ansvar-for-historiske-bonds/, dessuten «Kina vil utfordre US-dollar digitalt» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-utfordre-us-dollar-digitalt/. Tiltaket om presentasjon av den digitale juan har imidlertid fått et skudd for baugen, som andre målsetninger med arrangementet, spesielt ettersom internasjonale tilskuere er utestengt fra å delta grunnet koronapandemien.

 

Negativ innstilling til alt kinesisk

General Qiao Liang

Koronapandemien har markedsført en sterk negativ innstilling til alt som er kinesisk. Den kinesiske generalen Qiao Liangs råd til styret av det «røde partiet», fremmet i dennes bok «Unrestricted Warfare», har hittil hatt motsatt effekt. I boken framkom anbefalinger om hvordan partiet globalt kunne skape Kina om til supermakt ved å eksportere et virus for å skape en pandemi. Hva har skjedd?

 

Knekket hodet og søle blod

President Xi Jinping

Det vises for øvrig til artikkelen som refererer President Xi Jinpings oppildnende tale til det kinesiske folket i anledning av 100 års-feiringen for kommunistpartiets grunnleggelse, «En ny Hitler – President Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

Før andre verdenskrig arrangerte også Hitler de olympiske leker. Den kinesiske presidenten sa at «utenlandske makter ville få «knekket hodet og søle blod», hvis de prøvde å stoppe Kinas framgang. «Kinas framgang er ustoppelig … De som prøver å blokkere … vil møte en stor mur av stål».

Det imøtesees spesielt dine snarlige kommentarer til denne artikkel.

 

 

Featured image: Demonstrasjoner mot Vinter-OL 2022

08/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!