ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sammen med USA og andre vestlige nasjoner har Japan suspendert finansieringen av FNs hjelpeorganisasjon for palestinaflyktninger – UNRWA, etter påstander om at dets ansatte kan ha vært involvert i Hamas sitt angrep på Israel den 7. oktober i fjor.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «The dispute between Egypt and Israel over the “Philadelphia corridor” – link: https://www.em24.uk/the-dispute-between-egypt-and-israel-over-the-philadelphia-corridor/

 

Fullskala bakkeoffensiv mot byen Rafah

Fra byen Rafah hvor palestinske flyktninger søker tilflukt

 

Israel har forelagt planer om fullskala bakkeoffensiv mot byen Rafah sør i Gaza, hvilket en rekke land advarer mot grunnet at angrepet vil kunne medføre et stort omfang av ytterligere skadde og døde sivile, herunder kvinner og barn.

Det er meddelt fra palestinske helsemyndigheter at hittil skal vel 28.000 palestinere være drept og i tillegg nær 68.000 såret, i den pågående krigen i Gaza. Hertil er tusenvis savnet, trolig liggende under ruinene av bombede bygninger. Ifølge opplysninger skal 70 prosent av ofrene være kvinner og barn.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, samt en anselig del av den israelske befolkning, er imidlertid tilsynelatende ikke enige i at tapstallene vil eskalere voldsomt ved igangsettelse av den planlagte bakkeoffensiven mot Rafah, som fra israelsk side ensidige preges av tanker om hevn mot Hamas og palestinerne, for angrepet mot landet primo oktober.

Israelerne ønsker én gang for alle å rydde Hamas av veien. Alle internasjonale forsøk på en avslutning av Israels gjengjeldelsesangrep, ignoreres. Det er rimelig å tro at Hamas ledelsen fortsatte tilbakeholdelse av gisler spiller en sentral rolle i den israelske tankegangen.


«Å rette baker for smed»

Bakeren føres bort

 

Normalt Israels allierte land, og dessuten vektige internasjonale bevegelser og personligheter i verdenssamfunnet, er ikke enig i Israels angrep på Rafah. Disse mener at den sivile belastingen vil bli utilbørlig stor. Det vil bli som danskene sier i uttrykket «å rette baker for smed».

Dette kjente utrykket har opphav i at det i en liten by var to bakere, mens det bare var én smed. Dette var således byens eneste smed. Denne ble imidlertid dømt til døden for å ha en begått fryktelig forbrytelse. Man mente dog at noen måtte avrettes for forbrytelsen, men byens eneste smed kunne man ikke miste. Derimot hadde byen to bakere og denne greide seg med bare én av disse. Derfor henrettet bøddelen den ene bakeren i stedet for smeden. Det er vel det samme som i prinsippet skjer i Gaza.

En stor del av enklavens sivilbefolkning har blitt avrettet for et fåtalls personer blant befolkningens terrorister, men de hovedansvarlige får man ikke tatt. Dette kan være Hamas sine ledere forvart i utlandet, eller til og med ledere i andre nasjoner. Derfor avrettes enklavens sivilbefolkning til hvilken bøddelen har full tilgang.

Det vises til tidligere artikkel «Are Russia and Iran responsible?» – link: https://www.em24.uk/are-russia-and-iran-responsible/

 

Japan krever humanitet og avviser UNRWA

Utenriksminister Yoko Kamikawa på G20s utenriksministermøte i Brasil

 

Utenriksminister Yoko Kamikawa, som deltar på G20s utenriksministermøte i Rio de Janeiro, uttrykte at denne var alvorlig bekymret for den kritiske humanitære situasjonen i Gaza grunnet Israels kontinuerlige bombing av den Hamas-styrte palestinske enklaven.

Utenriksminister Kamikawa påpekte, som de fleste andre, at alle israelske militære operasjoner heretter bør tilrettelegges hensyntatt humanitære grunner tilknyttet Gazas Rafah-distrikt, til hvilket israelerne har fordrevet mesteparten av den palestinske befolkningen, i prinsippet inn i en ren felle som er stengt mot sør av egyptiske soldater. Blant de nåværende beboerne i Rafah inngår nok også rimeligvis de resterende attentatdeltagerne fra oktober-angrepet, samt andre Hamas-soldater.

Grunnet den pågående situasjonen meddelte onsdag utenriksminister Kamikawa at Japans bistand, til tross for at denne bistand var opphørt grunnet det brutale angrepet på Israel, likevel vil bli vurdert på nytt med 32 millioner US dollar i ytterligere humanitær hjelp for sivile på Gazastripen, mens konflikten fortsatt pågår mellom Israel og den palestinske militante gruppen Hamas.

Det japanske utenriksdepartementet bemerket imidlertid deretter at den humanitære bistanden fra Japan som utenriksministeren bekreftet ville bli stilt til rådighet, ikke vil bli stilt til rådighet for UNRWA. Beløpet vil derimot bli overført gjennom internasjonale institusjoner.

I oktober og november hadde japanerne publisert planer om å tilby to beløp til humanitær hjelp til Gazastripen. Dette omfattet henholdsvis 10 millioner og 65 millioner US dollar, hvilket ble stanset da det ble bekreftet at mer enn et titalls ansatte i UNRWA hadde deltatt i det ekstreme terrorangrepet mot Israel.

 

Evaluering av hele befolkningen i Rafah-distriktet

Byen Rafah med røyksky over byen Khan Younis i bakgrunnen

 

Deltagere i angrepet og andre Hamas-soldater som ikke allerede er blitt drept eller tatt til fange, eller på et eller annet vis ikke har tatt seg nordover i Gazas landstripe, vil kunne siles eller evalueres ut blant Rafah-distriktets totale befolkning. Her finnes rimeligvis også de overlevende gislene fanget, om disse ikke allerede er drept. Israelerne vil derfor også aktivisere gjennomgangen av nordområdene, på jakt etter gisler og Hamas-soldater.

Etter terrorangrepet har terroristene, for å redde sine egne liv, blandet seg med Gaza enklavens sivile befolkning og skjøvet disse mellom seg og den israelske hæren. Videre har terroristene dessuten fordekt seg og sin virksomhet i nærheten av helseinstitusjoner og skoler. Videre har Hamas nektet å utlevere sine gisler i bytte med våpenhvile, hvilket har ført til at et større antall sivile medborgere har blitt drept eller skadet. For å hindre at israelske soldater har blitt drept av snikskyttere, har israelerne måttet øke bombingen, hvilket har økt antall drepte sivile palestinere.

Terroristene visste at Israel var tvunget til å svare på disses terrorangrep den 7. oktober, med benyttet drap på sitt eget folk for angivelig å høste internasjonal sympati. Fornuftige interesserte folk over hele verden har imidlertid sikkert gjort seg opp sin egen mening om  terroristenes plan med angrepet.

 

Var terrorhandlingen kun avledning?

Israelske soldater

 

Spørsmålet er om Iverksettelse av terrorangrepet mot Israel var iverksatt for å forlede verdens oppmerksomhet bort fra terrorkrigen i Ukraina. Krigen kan til og med også ha vært igangsatt for å hindre opprettelse av Israels diplomatiske forbindelse med araberlandenes for tiden ledende land, Saudi Arabia, hvilket forut hadde betinget opprettelse av en egen stat for palestinerne.

Det vises til artiklene «Hamas’ attack – An Iranian proxy attack on Israel? » – link: https://www.em24.uk/hamas-attack-an-iranian-proxy-attack-on-israel/, «Possible agreement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/possible-agreement-between-israel-and-saudi-arabia/ og «Approaching settlement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/approaching-settlement-between-israel-and-saudi-arabia/

 

Hva med etableringen av palestinsk stat heretter?

Palestinas president Mahmoud Abbas

 

Opprettelse av en palestinsk stat vil heretter bli en formidabelt vanskeligere affære å få gjennomført, etter hatet som grunnet den pågående krigen, må ha eskalert mellom palestinere og israelerne. Det vil i alle falle nærmest bli en umulighet i statsminister Netanyahus levetid, så da vil dette problemet sannsynligvis være ryddet vekk fra denne utrolige spilloppmakeren og åpenbart dyktige politikers bekymring. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, har ledet palestinerne på Vestsiden i mange år, dog uten vesentlige problemer bortsett fra noen episoder som kan ha vært agitert av Hamas’ ledelse.

Det vises til artiklene «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/ og «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/

 

Israel var i politisk kaos før angrepet

Demonstrasjon utenfor israelsk Høyesterett i september 2023

 

Det bør imidlertid ikke «legges under en stol og glemmes» at Israel i dagene forut for Hamas sitt anslag, var i fullt opprør mot landets regjering.

Det vises til artiklene «New Israeli law against removing the Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/new-israeli-law-against-removing-the-prime-minister/, «Israel to revoke citizenship of Arab attackers» – link: https://www.em24.uk/israel-to-revoke-citizenship-of-arab-attackers/ og «Israelis protest against Netanyahu’s new government» – link: https://www.em24.uk/israelis-protest-against-netanyahus-new-government/

 

Hvorfor ble ikke Hamas sitt angrep avdekket på forhånd?

Israels forsvarsdepartement i Tel Aviv

 

Det er imidlertid et spørsmål som sikkert fenger mange. Hvordan kunne en så omfattende aksjon som Hamas sitt angrep mot Israel i oktober i det hele tatt ha unngått israelsk etterretning? Hva var det som opptok et av verdens påstått dyktigste og kjente etterretningsvesen Mossad på angjeldende tidspunkt? Bare ett lite spørsmål: Bulldosere som kjørte opp mot grensen mellom Gazastripen og Israel måtte vel nødvendigvis ha vært en enkel indikator for vaktstyrken, om at ett eller måtte ha vært under forberedelse fra Gazas side. Hadde ikke regjeringen, med dagens tekniske og digitale utstyr tilgjengelig, med det enorme forsvarsbudsjett, tilstrekkelig konstant oversikt over grensen? Noen måtte «ha sovet i timen» heter det i undervisningskategori. Her må det således foreligge et ansvar.

Det vises til artikkelen «The war in Israel – what has “Mossad” been doing and why attack now?» – link: https://www.em24.uk/the-war-in-israel-what-has-mossad-been-doing-and-why-attack-now/

 

Som julekvelden på kjerringa

Hamas angriper med bulldoser

 

Israelerne hadde dessuten fra 50 års tidligere tilsvarende erfaring, fra «Oktober krigen» i 1973 da Egypt angrep fra sør, over Suez-kanalen, for å ta tilbake Sinai-halvøya. Det gamle dansk/norske uttrykket «som julekvelden på kjerringa», hvilket ble registrert i dansken Peder Syvs ordspråksamling av 1688 (indikerer på engelsk «to be caught unawares») synes særlig passende.

Det kan jo også være at Hamas sin aktivitet korrekt ble registrert, men at den israelske regjering tilknyttet den rådende, spente, situasjon i landet, fant det passende med et angrep på Gaza på dette tidspunktet, men feilberegnet Hamas angrepets voldsomme og brutale omfang. Det bemerkes at dette synes å være en rent subjektiv påstand og må behandles deretter, men likevel er dette et plausibelt spørsmål, situasjonens helhetlige vurdering tatt i betraktning.

 

Featured image: Japans utenriksminister Yoko Kamikawa under G20-summit i Brasil

23/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!