ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den kanadiske provinsen Quebec har vedtatt en lov som gjør en ed om troskap til monarken valgfri for medlemmer av parlamentet. Lovforslaget ble innført da tre parlamentarikere nektet å sverge troskap til kong Charles III som er Canadas symbolske statsoverhode med makten overlatt til den kanadiske føderale regjeringen.

 

I oktober stemte Canadas føderale parlamentarikere, med et overveldende nei, å kutte båndene med kronen, men i Quebec svarte 79 prosent av de spurte kanadiske respondenter blant det kanadiske folk seg enige i, i henhold til en meningsmåling utført etter dronning Elizabeth IIs død, at deres land burde kutte båndene til den britiske kronen for totalt å avskaffe det konstitusjonelle monarkiet. På landsbasis i hele Canada svarte imidlertid kun rundt 54 prosent det samme.

 

The National Assembly of Quebec

I oktober avholdt The National Assembly of Quebec eller offisielt på fransk, Assemblée nationale du Québec, et valg tilknyttet sverging av troskap til den nye kongen, Charles III. Da nektet 14 parlamentarikere å sverge eden.

Etter å ha blitt fortalt at de ikke kunne sitte i sine stillinger uten å gjøre dette, trakk 11 av disse seg og sverget troskapseden, mens tre unnlot å gjøre det og disse har derfor vært utestengt fra nasjonalforsamlingen siden slutten av november, mens de avventer den ovennevnte nye loven som gjør eden om troskap til monarken valgfri for medlemmer av parlamentet.

I Quebec måtte medlemmer av parlamentet sverge to eder, én til folket i Quebec, samt én til kronen som lenge har vært betraktet svært kontroversiell.

 

Det britiske kongeparet besøker Canada

Den kanadiske grunnloven av 1867 blir endret av denne provinsloven med tilføyelse av en seksjon som fritar Quebec fra troskapseden til kongen, hvilket har vært et krav for alle kanadiske provinsielle parlamentarikere. Det skal ha vært uttalt at det er tid for å modernisere institusjonene slik at det ikke må sverges «ed til en utenlandsk konge».

Konstitusjonsforskere mener imidlertid at Quebec ikke hadde myndighet til å endre grunnloven alene. I tilfelle endring må dette skje ved støtte fra syv provinser som til sammen har mer enn 50 prosent av den kanadiske befolkningen. Skal noe endres så må det være besluttet av det føderale parlamentet. Landets føderale statsminister kan eventuelt bringe den nye loven til retten, som ellers kan gjøres av enhver privat borger. Gamle ordninger kan bli forkastet i et moderne samfunn. Den britiske tronens interne problemer er heller ikke noe positivt for opprettholdelse av noe monarki.

Det vises for øvrig ellers til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Australia a republic with a popularly elected president?» – link: https://www.em24.uk/australia-a-republic-with-a-popularly-elected-president/

 

Featured image: Canadas parlamentsbygning

14/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!