ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinas statsbesøk i Saudi-Arabia sist uke, inkludert toppmøtet mellom Kina og Gulf Cooperation Council – GCC, kan for kineserne ha vært en fruktbar diplomatisk begivenhet med hensyn til disses framtidige manipulasjon av den arabiske verden. Dette kan ha resultert i at amerikanernes innflytelse i Midtøsten kan ha blitt utbyttet og at kineserne har erobret en ny del av verden, både økonomisk, handelsmessig og ikke aller minst i geostrategisk forbindelse.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China and Saudi Arabia in development synergy» – link: https://www.em24.uk/china-and-saudi-arabia-in-development-synergy/

Nær tyve arabiske ledere møtte Kinas president Xi Jinping i bilaterale forhandlinger under møtene, hvilke utenriksminister Wang Yi karakteriserte som «Kinas største og viktigste diplomatiske bedrift rettet mot den arabiske verden siden grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina». Utenriksministeren mente ellers at Kina styrket både sin solidaritet og koordinering med de arabiske land i møte med framtidige strategiske, globale utfordringer. Dette er essensielt for Kinas diplomati og politikk.

 

Riyadh-erklæringen

President Xi Jinping og kong Salman

Etter dette toppmøtet ble Riyadh-erklæringen utstedt, hvor det ble sementert «enighet om å styrke samarbeidet og det kinesisk-arabisk strategiske partnerskapet». Kina og arabiske stater skal være forpliktet til å utdype omfattende kinesisk og arabisk samarbeid under en ramme benevnt Kina-arabiske staters samarbeidsforum.

Ikke uventet presiserer erklæringens ramme at de arabiske statene fastholder ett-Kina-prinsippet og støtter Kina i å ivareta landets suverenitet og territorielle integritet, herunder å bekrefte at Taiwan er en uatskillelig del av Kinas territorium, slik at Kina på dette vis har sikret seg allierte ved tilsidesettelse av øyas status quo og militær overtakelse av den omstridte øya, hvilken amerikanerne har forpliktet seg til å forsvare i sin status quo situasjon i forhold til Fastlandskina.

 

Felles uttalelse mellom Kina og Saudi-Arabia

President Xi og kronprins bin Salman

I tillegg til Riyadh-erklæringen med GCC, ble det mellom Kina og Saudi-Arabia publisert en felles uttalelse som bekrefter at forholdet mellom disse to land skal ha prioritet i landenes respektive utenriksrelasjoner.

Denne uttalelsen har en klar adresse til USA. Dette selv om uttalelsen er neddempet med at denne skulle bygge en modell for solidaritet og samarbeid til gjensidig fordel mellom utviklingsland. Uttalelsens angjeldende land skal ha halvårlige møter relatert til denne på statsoverhodenivå. Det vil ikke være ulogisk å anføre at kineserne ad denne vei vil komme til styre OPECs oljetilførsel, samt dennes priser til Vesten.

På en pressekonferanse i Riyadh skal Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal bin Farhan Al Saud, ha uttalt at «vi vil fortsette å jobbe veldig tett for ikke bare å tjene landenes interesser, men også verdensfreden og globalt samarbeid». Denne utelot imidlertid i sin uttalelse «på Kinas vilkår». Utenriksminister Wang bemerket at «Kina behandler arabiske land med oppriktighet, ikke bare for disses geopolitiske interesser, men for framtidig felles utvikling».

Vesten har ikke uventet fulgt nøye med på samspillet mellom Kina og Midtøsten-regionen de siste dagene, rimeligvis sammenlignet president Xis besøk med besøket til USAs president Joe Biden i juli, da Biden informerte om at USA ikke ville la Midtøsten «seile sin egen sjø». Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Biden’s stressful visit to Riyadh was nevertheless useful» – link: https://www.em24.uk/bidens-stressful-visit-to-riyadh-was-nevertheless-useful/

 

Midøsten og OECD under Kinas kontroll?

Journalisten Jamal Khashoggi

Spørsmålet er om president Bidens tilsynelatende arroganse overfor både Saudi-Arabia og dennes de facto leder kronprins Mohammed bin Salman, ikke hadde noe gehør hos kronprinsen ettersom Biden hadde framhevet oppildnede lovnader i sin valgkampanje om å gjøre Saudi-Arabia til en «paria» grunnet drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Dessuten å gjøre den antatte hovedpersonen, Saudi-Arabias de facto leder kronprins Mohammed bin Salman ansvarlig. Kronprinsen avviser imidlertid konstansen av eventuell ansvarlighet. Det vises til tidligere artikler tilknyttet Khashoggi-drapet; «Saudi-Arabias leders medarbeidere siktet for drap» – link: https://www.em24.uk/saudiarabias-leders-medarbeidere-siktet-for-drap/, «President Biden i samtale med kong Salman av Saudi-Arabia» – link: https://www.em24.uk/president-biden-i-kontakt-med-kong-salman-av-saudi-arabia/ og «Rettssak om Khashoggi-drapet» – link: https://www.em24.uk/rettssak-om-khashoggi-drapet/

Ved sitt besøk i Saudi-Arabia i juli skal for øvrig president Biden angivelig i tillegg ha irettesatt kronprinsen tilknyttet drapet. Selv om presidenten representerte seg selv og var redelig i manges øyne, synes det som om han taktisk har spilt hele Midtøsten politisk med kontrollen over OPECs olje, over til kineserne.

 

Hva kan Kina bety for Abrahams-avtalene?

Sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan og statsminister Benjamin Netanyahu

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, leder av De forente arabiske emirater – UAE, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu, vises på bildet tilfredse etter å ha signert en av de fire komplette Abrahams-avtalene.

President Biden kan ved sin opptreden, hvilket inviterte kineserne til Midøsten, også ha satt Abrahams-avtalene mellom Israel og araberlandene i fare. Det vises til artiklene «Fredsprisnominasjon for Abraham-avtalene» – link: https://www.em24.uk/fredsprisnominasjon-for-abraham-avtalene/, «Free trade agreement between Israel and UAE» – link: https://www.em24.uk/free-trade-agreement-between-israel-and-uae/ og «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link:  https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/

Hvilke virkning og hensikt trodde den ellers aktede og særlig erfarne amerikanske presidenten det hadde, ved igjen å bringe det ekstremt vederstyggelige Khashoggi-drapet på banen, når presidentens ærend ved besøket var «å skaffe Vesten mer olje». Det vises til i den ovennevnte tidligere artikkelen, «Biden’s stressful visit to Riyadh was nevertheless useful». Det er i artikkelens ingress skrevet: «Dette kan ha vært det mest belastede utenlandsbesøket i Bidens presidentskap».

 

Tyrkia normaliserte likevel forholdet til Saudi-Arabia

President Erdoğan og kronprins bin Salman

Grunnet den økonomiske krisen Tyrkia befinner seg i, har til og med president Recep Erdoğan, som i alle fall forut utad hadde framstilt seg som en ivrig pådriver for å få oppklart og straffet bakmenn for drapet på journalist Khashoggi, ignorert mordteoriene. Dette politisk for å få lagt disse endelig bak seg. President Erdoğan ønsket i stedet den saudiske velbeslåtte kronprinsen Mohammed bin Salman velkommen på besøk i Tyrkia. Dessuten gjorde Erdoğan, for ikke lenge siden, gjenbesøk i Saudi-Arabia. Det vises til artikkelen; «Bin Salman travels to Türkiye to normalize relations between the two countries» – link: https://www.em24.uk/bin-salman-travels-to-turkiye-to-normalize-relations-between-the-two-countries/

 

Også Iran og UAE med på det kinesiske laget?

Allierte Iran og Kina

Kinesisk presse bringer også melding om at, straks etter president Xis hjemkomst fra sitt besøk i Saudi-Arabia, vil framtredende medlem av den kinesiske regjering besøke Iran som er alliert med Russland og dennes våpenleverandør i russernes brutale angrepskrig mot Ukraina.

Det Shi’i Islamske Iran har i årtier vært det sunnimuslimske Saudi-Arabias erkefiende, samt i årevis bedrevet proxy-krig mot denne i Jemen. Det er også meddelt i kinesisk presse at medlemmet av den kinesiske regjeringen også vil besøke De forente arabiske emirater – UAE, som er Saudi-Arabias allierte i proxy-krigen.

Det vises til andre tidligere artikler, «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/, «Saudiarabisk hevn-angrep mot houthiene i Jemen» – link: https://www.em24.uk/saudiarabisk-hevn-angrep-mot-houthiene-i-jemen/ og «Tvinger houthienes angrep UAE ut av Jemen-krigen?» – link: https://www.em24.uk/tvinger-houthienes-angrep-uae-ut-av-jemen-krigen/

 

Featured image: Fra det første toppmøtet mellom Kina og Gulf Cooperation Council – GCC

14/12/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!