ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Gotabaya Rajapaksa skal ha bekreftet over for Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe, at han vil trekke seg ettersom okkupasjonen av palasset fortsetter. 

 

Titusenvis av demonstranter har okkupert både det offisielle presidentpalasset og boligen til statsminister Wickremesinghe i Colombo. Den sistnevntes privatbolig satte imidlertid demonstrantene fyr på. Presidentpalasset behandles derimot som et bytte til beskuelse for det demonstrerende folket. Både sikkerhetstyrker og hæren har hittil holdt seg i ro, men noen skal visstnok likevel ha blitt arrestert.

Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk herunder «Korrupte Sri Lanka i økonomisk desperasjon» – link: https://www.em24.uk/korrupte-sri-lanka-i-okonomisk-desperasjon/

 

Ledelsen i dekning

President Gotabaya Rajapaksa

Som følge av den totale økonomiske krisen landet har blitt ledet inn i, sa president Rajapaksa at han ville gå av kommende onsdag den 13. juli, men det har imidlertid hittil ikke kommet noen direkte meldinger fra presidenten om dennes planer. Både presidenten og statsministeren hadde forlatt sine boliger og er ikke sett siden fredag da den mange tusentalls store folkemengden stormet disses boliger.

 

 

Statsminister Ranil Wickremesinghe

Statsminister  Ranil Wickremesinghe skal imidlertid ha uttalt at denne også vil trekke seg, etter utnevnelse av en interimsregjering med alle partier representert. Lederne av protestbevegelsen har på sin side uttalt at demonstrantene vil forbli i presidentpalasset inntil presidenten reelt har fratrådt.

 

 

Mat- og drivstoffmangel

Matvaremangel

Det største problemet for befolkningen for tiden er at landet, som ligger i Indiahavet, sørøst for det indiske subkontinentet med i underkant av 23 millioner innbyggere, er totalt uten utenlandsk kapital. Mangelen på matvarer er påtrengende. Drivstoff kan nærmest ikke oppdrives i det hele tatt og det lille som er tilbake rasjoneres. Varemangelen er definitiv med følgelig rekordhøy inflasjon langt over 50 prosent, inntil pengenes kjøpeevne helt forsvinner grunnet altomfattende varemangel.

 

Tom bank

Central Bank of Sri Lankas ledelse

Statens finanser ble rammet grunnet betjening av økende gjeld. Landets valutabeholdning ble utilbørlig beskåret forårsaket av drepende skattelettelser som ble gitt av den styrende, tilsynelatende korrupte Rajapaksa-familien, som et trekk også for å lirke til seg stemmer. Dessuten rammet koronapandemien sydhavsøya med dennes avgjørende viktige turistindustri, som ikke reiste seg igjen, samtidig som Ukrainakrigen drev opp oljeprisen og spiste restene av landets disponible valuta og kredittilgang.

 

Familiedynasti

The Rajapaksa familien

Gjeld og avhengighet til kineserne forårsaket tilsynelatende det besynderlige plutselige forbudet mot benyttelse av kjemisk gjødsel. Dette slik at kinesisk møkk alternativt kunne bli levert. Ikke urimelig også som en del av Rajapaksa-familiens korrupte tilknytning til Kina, til oppbygging av egen privatøkonomi. Det vises til artikkelen – «Ville Ceylonte ha forsvunnet med Wuhan-metoden?» – link: https://www.em24.uk/ville-ceylonte-ha-forsvunnet-med-wuhan-metoden/

 

India har hittil vært redningen

Indias statsminister Narendra Modi

Det er India som har bistått sin granne ute i havet og gitt øylandet kreditter slik at det på et vis har hanglet framover nærmest dag for dag. Verdensbanken har ikke vært noen pådriver for å støtte opp om landet som vel korrekt kan benevnes som styrt som et korrupt familieforetak.

 

 

Parlamentet

Parlamentet i Sri Lanka

Opposisjonspartier møttes i helga for eventuelt å bli enige om en koalisjon for den planlagte nye interimregjeringen. Det forventes at når presidenten og statsministeren formelt er ute av bildet, vil neste skritt være at Speakeren, Mahinda Yapa Abeywardena, utnevnes til fungerende president, hvoretter parlamentet innen 30 dager stemmer inn den nye presidenten som skal fullføre president Rajapaksas beroende periode som avsluttes i 2024.

 

 

Featured image: Presidentpalasset på Sri Lanka okkuperes

11/07/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk – a free magazine!