ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kineserne saksøker Sri Lanka i en tvist vedrørende levering av et parti organisk gjødsel. Kjøperen er en statlig virksomhet, som har avvist partiet grunnet Erwinia-bakterier i leveransen, hvilket kunne ha destruert landets teproduksjon.

 

Et skip lastet med et parti omfattet 20.000 tonn organisk gjødsel til totalverdi 49,7 millioner dollar, ment for eksport til Sri Lanka fra den kinesiske produsenten Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd., som er lokalisert i provinsen Shandong i Kina. Båten med partiet er nå på vei tilbake til produsenten via Singapore. Dette etter at kjøperen nektet å motta leveransen grunnet at denne inneholdt Erwinia-bakterier, som ville ha medført at Sri Lankas teproduksjon kunne ha blitt rammet på lignende måte som Wuhan-viruset har rammet verdens befolkning.

 

Ødelegge Sri Lankas næringsgrunnlag?

Tebladplukking

Kineserne skal imidlertid etter nekting av mottak, likevel ha forsøkt å oppnå en leveringsavtale uten å lykkes, i henhold til hva et kinesisk statseid nyhetsbyrå skrev i forrige uke. Denne benevner leveringsforhandlingen som et nådeløst forsøk på å løse tvisten. Kinesernes benevnelse nådeløst reiser refleksjoner som kan indikere at disse har forsøkt å tvinge og true Sri Lanka, som kineserne allerede mer eller mindre har tatt kontroll over gjennom sine omtalte gjeldsfeller og nå forsøker å påtvinge landet gjødsel som kan destruere kjøperens næringsgrunnlag.

Kjøperen har imidlertid rett til å avbestille varer som ikke tilfredsstiller dennes kriterier ved kjøpet. Dette grunnet eksempelvis produksjonsfeil, miljøgift, samt herunder et enormt parti gjødsel, som må kondemneres grunnet i dette tilfelle farlige bakterier som altså kan ramme mottagerens landbruk. Sri Lanka sperret følgelig det kinesiske skipet som fraktet den tiltrengte organiske gjødselen, med meddelelse om at skadelige Erwinia bakterier var avdekket i partiet, hvilket gjorde dette uegnet til bruk på øya.

 

Bakterien Erwinia

Blader smittet med Erwinia

En testrapport fra National Plant Quarantine Service of Sri Lanka hadde påvist bakterien Erwinia i den kinesiske gjødselen. Denne bakterien gjør gjødselen totalt uegnet til bruk selv om det i første omgang i tillegg ikke direkte ble påvist innhold av salmonella, koliform (eng. coliform) eller annet da gjødselen ble testet.

Gjødsel som inneholder toksisk miljøskadelig eller sykdomsframstillende bestanddeler for plantene eller forbrukerne, er særlige sensible produkter. Slik gjødsel spredt i jordsmonnet kan forårsake uopprettelige skader og destruksjon av bruken av jordsmonnet for all oversiktlig framtid. Ceylon te kunne med import av denne bakterien ha forsvunnet. Te-plantene ville ha dødd som folk har dødd etter å ha blitt smittet av covid-19.

Erwinia medfører råtesykdommer forårsaket av patogener som skiller ut enzymer som er i stand til å dekomponere celleveggstrukturer, og dermed ødelegge teksturen til plantevev – det vil si at plantevevet blir mykt og vannaktig, altså våt råtning. Plantene som blir utsatt for denne bakterien med våt råte kan visne. Det kan også oppstå myke, uattraktive knuter i grønnsaker som potet, gulrot, aubergine, squash og andre såkalte kjøttfulle grønnsaker. Dette vil hindre produktenes omsetning som menneskeføde. På blader – teplanter, og frukt forårsaker bakterien alt fra flekker i mosaikkmønstre, stinkende råtne frukter og plantedød. Uansett vil i alle tilfeller produsentene bli påført alvorlig økonomisk skade. Denne stavformede bakterien, som er relatert til Escherichia coli, Shigella, Salmonella og Yersinia, er blitt oppkalt etter den berømte plantepatologien Erwin Frink Smith.

 

Fordekkes sannheten?

Kålhode smittet av Erwinia

Kjøperen som hadde importert gjødsel fra Kina, hevder at selgeren ikke har levert noe anvendelig produkt, men derimot forsøkte å skjule sannheten om bakteriesmitte for offentligheten ved å forsøke å bli kvitt lasten ved budgivning. Dette var totalt uakseptabelt ettersom gjødselen ødelegger dyrkingsjorden og selvfølgelig ikke har noe tjenlig bruksverdi i det hele tatt uansett pris, gjødselen må simpelthen destrueres. Spørsmålet kan selvfølgelig bli reist om den bakterie-forurensede gjødselen var sendt til Sri Lanka forsettlig for å destruere øyas næringsgrunnlag – teproduksjon, samt å gjøre øya mer avhengig av kineserne, som muligens trenger øya for bedre å kunne tyrannisere India.

 

En prestisjesakkinesisk firma saksøker Sri Lanka

Det kinesiske gjødselsskipet

Den kinesiske ambassaden i Sri Lanka har uttalt at det legges stor prestisje i denne handelskonflikten. Dette ettersom import av denne gjødselen er blitt foretatt gjennom et statlig anskaffelsesprosjekt på Sri Lanka. Dessuten er beløpet relativt stort. «Sri Lankas landbruksdepartement har ikke fremmet noe plausibelt forslag til å løse problemet. Følgelig er partene avhengig av å bruke rettsapparatet med voldgiftsavgjørelse slik at saken kan løses tilfredsstillende og omgående», skal ambassaden ha uttalt.

Det er korrekt at det gjelder et betydelig beløp slik at det er avgjørende for begge parter. Uansett hva løsningen blir har ikke gjødsels-partiet noen verdi for noen av partene. Tatt i betraktning kinesernes handelspraksis som begynner å bli beryktet over hele verden, kan det jo hende andre potensielle kjøpere kan bli pådyttet gjødsels-partiet om ikke Sri Lanka i retten blir pådyttet dette og må ta tapet ved kondemneringen. Kineserne har imidlertid meddelt at søksmål vil bli anlagt i Singapore i henhold til internasjonal voldgiftsprosedyre. Dette ettersom kineserne anser retten i Colombo, hvor kjøperen har verneting, som inhabil. Skipet med lasten som er avvist av Sri Lanka har derfor blitt sendt til Singapore.

En annen voldgiftsbehandling vil for øvrig snart finne sted i Colombo på Sri Lanka, som av kjøperen påstås å være dennes verneting. Dette spesielt grunnet at det ved gjødselsimporten ble utstedt et ugjenkallelig kredittbrev av People’s Bank of Sri Lanka – en remburs, hvilket indikerer at denne saken ikke er avsluttet i en håndvending.

Dersom gjødselsprodusenten Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd. hadde lykkes i å levere, samt å få spredd gjødselen infisert med Erwinia eller tilsvarende bakterier over Sri Lankas matjord, kunne det altså ha destruert øyas te- og annen landbruksproduksjon.

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «EU’S «Global Gateway» mot Kinas «Belt and Road Initiative» – link: https://www.em24.uk/eus-global-gateway-mot-kinas-belt-and-road-initiative/, avsnittet «Kinas gjeldsfeller».

 

Kinesisk handelspraksis

Australske skip utenfor Kina

Med hensyn til kinesisk handelspraksis vises blant annet til at omkring 80 fullastede gigantskip med kull som hadde blitt rekvirert av kineserne fra Australia, uten at disse ble losset. Det ble ikke angitt noen grunn for at skipene forble ulosset. Skipene ble bare liggende utenfor kinesiske havner. Australierne solgte imidlertid etter hvert kullet til inderne og kom seg på dette vis ut av problemet.

Det synes dog i ettertid som om at kullet uansett måtte ha vært bestilt av kineserne for å ramme australiernes økonomi og binde opp skipenes kapasitet. Det vises til artiklene i www.em24.uk – Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/ og «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

 

 

Featured image: Fra teplantasje på Sri Lanka

14/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!