ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

G20-landene har etter møtet i Venezia den 9. og 10. juli, kunn- gjort at disse har akseptert beskatning av multinasjonale selskap i henhold til G7-gruppens tidligere enighet ved dennes seneste møte.

 

Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «G7 enige om global minimum skattesats for selskap» – link: https://www.em24.uk/g7-enige-om-global-minimum-skattesats-for-selskap/

 

G20-møtet Venezia

Gruppen av de 20 som representerer de mest velsituerte land i verden, også inkludert stater som ikke er medlemmer av OECD, kunne meddele enighet om den globale beskatningen av multinasjonale selskap, hvilket det også ble enighet om den 1. juli av flertallet av landene som er inkludert i den mellomstatlige organisasjonen OECD.

 

OECD har et virkeområde som gjelder økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i 34 demokratiske stater. Denne organisasjonen ble opprettet i 1961 som en videreføring av OEEC som ble opprettet i 1948 for å gjennomføre Marshallhjelpen. USA og Canada tilkom som nye medlemmer. OECD samarbeider med UNESCO og har fast delegasjon i Paris.

 

Christine Lagarde – President i Den europeiske sentralbank

Finansministrene og banksjefene i G20-sentralbankene, som møttes i to dager i Venezia, nådde en avtale om å støtte systemet som det ble enighet om i det seneste G7-møtet. Systemet vil prøve å forhindre at multinasjonale selskap unndrar seg beskatning ved å omdirigere fortjenesten til skatteparadis.

Systemet er basert på at det heretter skal belastes en prosentandel av selskapenes fortjenester til avtalte jurisdiksjoner, spesielt omfatter dette de digitale selskap. Hensikten er at disse skal betale skatt der de opererer, dette selv om de ikke har fysisk tilstedeværelse i i disse land. Det skal anvendes en minimumsskatt på minimum 15%.

Det ble også enighet om å appellere til uenige land og regioner om å tilslutte seg ordningen, hvilket for land som har basert deler av sin økonomi på lavere skatter rimeligvis vil være belastende, spesielt for de helt skattefrie småstatene.

 

Featured image: G20-møtet i Venezia den 9. og 10. juli 2021

12/07/2021